ÇTSO ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İÇİN KOMİTE KURDU

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

COMMITTEE FOR OLIVE AND OLIVE OIL

ÇTSO (Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası) 02.10.2020 tarihinde Gökçeada’da gerçekleştirdiği YK toplantısında ÇTSO 10 No’lu Meslek Komite Başkanı Kadir ALAYLI’nın önerisi ile alınan karar sonucu oluşan “Zeytin ve Zeytinyağı” meslek çalışma grubu çalışmalarına start verdi.

Ύστερα απο πρόταση του προέδρου της 10ης επιτροπής Επαγγελματίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δαρδανελίων (ÇTSO), Καντίρ Αλαϊλή στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2020, ξεκίνησαν οι εργασίες της ομάδας “Ελιάς και Ελαιολάδου”.

Following a proposal by the chairman of the 10th Professional Committee of the Çanakkale Chamber of Commerce and Industry (ÇTSO), Kadir Alayli, at the Board Meeting, held on 2/10/2020, the work of the “Olive and Olive Oil” group began.

ÇTSO Başkanı Selçuk SEMİZOĞLU’nun özel destek verdiği çalışmalar ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirilen meslek grubu toplantısı ile start aldı. Toplantıda ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çanakkale OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin ERSOY, ÇTSO 10 No’lu Meslek Komite Başkanı Kadir ALAYLI, Komite Başkan Yardımcısı Seçkin SEZER, Altın Damla- Doç.Dr. Ferhan SAVRAN, Dalgıç Zeytinyağı- Mücahit DALGIÇ, ENS Den Gıda Enis ÖZÇİN, Zeyyat Zeytincilik-Sami ULUS, Genel Sekreter Sema SANDAL ve ÇTSO Proje Uzmanı Gökhan DOĞRU hazır bulundu.

Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα εδωσαν το παρόν ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ÇTSO και ο Πρόεδρος του ΔΣ της Οργανωμένης Βιομηχανικής Ζώνης Δαρδαελίων Φαχρετίν Ερσόυ, ο Προέδρος της 10ης επιτροπής ÇTSΟ, Καντίρ Αλαϊλή, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σετσκίν Σεζέρ, οι εκπρόσωποι των εταιριων ελιολάδου Altın Damla- Φερχάν Σαβράν, Dalgıç Olive Oil-Μουτζαχίτ Νταλγκιτς, , ENS Den Gıda Ενίς Οζτζίν, Zeyyat Olive-Σάμι Ουλούς, η Γενικη Γραμματέας Σεμά Σαντάλ και ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων του ÇTSΟ Γκιοκάν Ντογρού. Την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης εδωσε ο Πρόεδρος ου ÇTSΟ Σελτσούκ Σεμίζογλου.

The beginning of the work of the Assembly was given by the President of ÇTSO Selcuk Semizoglou. The meeting was attended by the Vice President of the Board of Directors of ÇTSO and the Chairman of the Board of the Organized Industrial Zone of  Çanakkale Fahrettin Ersoy, the Chairman of the 10th Committee of ÇTSO, Kadir Alayli, the Vice Chairman of the Committee Ferhan Savran, as well as  by the representatives of Dalgıç Olive Oil-Mujahit Dalgτc, ENS Den Gıda Enis Ozcin, Zeyyat Olive-Sami Ulus, General Secretary Sema Sandal and ÇTSO Project Specialist Gokan Dogru.

Toplantı detayları ve oluşturulan meslek çalışma grubunun hedeflerini ÇTSO 10 No’lu Meslek Komite Başkanı Kadir ALAYLI, Gökçeada’da hizmet veren zeytin işleme tesis yöneticilerine ( Elta- Hıdır OKTAY ve Enis OKTAY, Birlik Zeytinyağı Koop.- İsmail BULMUŞ ve Dereköy- Şahinköy Tarım Koop.- Azmi Nafi UYGUN) yüz yüze görüşerek aktardı.

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης και οι στόχοι της ομάδας εργασίας δόθηκαν απο τον Πρόεδρος της 10ης Επαγγελματικής Επιτροπής Καντίρ Αλαϊλή, στους διευθυντές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελιάς (Elta- Χιντίρ και Ενις Οκτάυ, Birlik Olive Oil Coop.- Ισμαήλ Μπουλμούς και Dereköy-Şahinköy Agriculture Cooperation Αζμί Ναφί Ουιγκούν).

The details of the meeting and the mission of the working group were given by the Chairman of the 10th Professional Committee, Kadir Alayli, to the directors of the olive processing plants (Elta-Hindir and Enis Oktay, Birlik Olive Oil Coop.- Ismail Bulmus and Dereköy-Şahinköy to Agriculture Cooperation Azmi Nafi Uygun).

Gerçekleştirilen toplantıda Zeytin ve Zeytinyağı Çalışma Grubu’nun amacı ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin ERSOY; Bölgemizde üretilen tarım ürünlerinin hem İlimiz hem de Ülkemiz için daha fazla ekonomik değer yaratması için yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de bölgemizin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Zeytin ve Zeytinyağının; üretim süreçlerini geliştirmek, markalaşma ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, ihracat yapan veya yapmayı hedefleyen firmalarımıza yeni bir yol haritası oluşturmaktır. Biz burada homojen ve esnek bir Çalışma Grubu oluşturarak, zeytin ve zeytinyağımızın gelişimine katkı sağlayacak her sektör temsilcimizi aramızda görmek istiyoruz. Çalışma Grubumuzda yer alacak sektör temsilcilerimiz, gerçekleştirilmesi planlanan tüm faaliyetlerin organizasyonunda aktif olarak görevler alarak çalışmalarımızın bizzat içinde yer alacak. Projemiz kapsamında ilk olarak 2021 yılında Çanakkalemizin Zeytin ağacı Gen Haritasını oluşturmak istiyoruz. Elde edeceğimiz veriler, bizi daha fazla ve daha kaliteli yağ nasıl elde ürettirebiliriz, daha büyük iri taneli zeytin meyvelerine nasıl ulaşabiliriz, soğuğa, sıcağa ve tuzluluğa karşı bitkiyi nasıl dayanıklı hale getiririz konularında bilgilendirerek kısa, orta ve uzun vadeli planlar üretmemizi sağlayacaktır.” Diyerek devam etti.

O Φαχρετίν Ερσόυ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μας έδωσε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Ομάδας Εργασίας Ελιάς και Ελαιόλαδου. «Δημιουργούμε νέα έργα για τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή μας για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη οικονομική αξία τόσο στη πόλη όσο και για τη χώρα μας. Ένα από αυτά τα έργα είναι η ελιά και το ελαιόλαδο, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικών γεωργικών προϊόντων της περιοχής μας. Θα Δημιουργήσουμε ένα νέο χάρτη πορείας ώστε εταιρίες και παραγωγοί να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής, να οργανώσουν την επωνυμία και προώθηση, να εξάγουν ή στοχεύουν να εξάγουν τα προϊόντα τοτς. Θα θέλαμε να δούμε κάθε εκπρόσωπο του κλάδου ανάμεσά μας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ελαιολάδου και της δημιουργίας μιας ομοιογενούς και ευέλικτης ομάδας εργασίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην Ομάδα Εργασίας, θα αναλάβουν ενεργούς ρόλους στην οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και θα συμμετάσχουν προσωπικά στο έργο. Στο πλαίσιο του έργου μας, θέλουμε πρώτα να δημιουργήσουμε τον χάρτη γονιδίων ελιάς των Δαρδανελίων (μέσα στο 2021). Τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα μας επιτρέψουν να παράγουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια, ενημερώνοντάς μας για το πώς μπορούμε να παράγουμε ελαιόλαδο μεγαλύτερης και καλύτερης ποιότητας, πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερους καρπούς ελιάς, πώς μπορούμε να κάνουμε το δέντρο ανθεκτικό στο κρύο, τη θερμότητα και την αλατότητα.”

Συνέχισε προσθέτοντας

Fahrettin Ersoy, Vice President of the Board of Directors, informed us about the aims and objectives of the Olive and Olive Oil Working Group. “We create new projects for agricultural products of our region to create greater economic value both in the city and for our country. One of these projects is the olive and olive oil, which are among the important agricultural products of our region. We will create a new roadmap for companies and producers to improve production processes, organize branding and promotion, export or aim to export their products. We would like to see every representative of the industry among us who will contribute to the development of olive oil and the creation of a homogeneous and flexible working group. The industry representatives, who will take part in the Working Group, will take active roles in the management of all activities that will take place and will personally participate in the project. As part of our project, we first want to create the Canakkale olive gene map (within 2021). The data we will collect will allow us to produce short-term, medium-term and long-term plans, informing us about how we can produce more and better quality olive oil, how we can have bigger olive fruits, how we can make the tree resistant to cold, the heat and salinity. “

Continue adding

“Çalışma Grubumuzun bir diğer önemli hedefi de markalaşma ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek, sadece zeytin ve zeytinyağında değil ilimizde üretilen tüm gıda ürünlerin tanıtımını sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmektir. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerimizde Çanakkalemizin Yöresel Ürünlerini tanıtacak faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Koronavirüs sürecinde bu çalışmanın yapılması pek mümkün değil ancak biz yine de ileriye umutla bakıyor, üyelerimiz için yeni vizyonlar oluşturmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Her yıl Nisan ve Mayıs ayları gibi bölge turizmimizin başlangıç dönemlerinde il merkezi ve ilçelerimizde Zeytinyağı Tadım Panelleri” düzenleyeceğiz. Böylece tüketicimizi zeytin ve zeytinyağı konusunda bilinçlendirerek, kaliteli ürüne ulaşma yollarını göstermek istiyoruz. Hasat dönemlerinde Gastronomi Turları düzenleyerek, ilimiz ekonomisine farklı bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin katılımlarıyla yeni bir da UR-GE Kümesi” oluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak yakın tarihlerde üyelerimize bilgilendirme çalışmalarına başlayacağız.” Diye sürdürdüğü konuşmasını Çalışma Grubu toplantısına katılan ve destek veren tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederek sonlandırdı.

«Ένας άλλος σημαντικός στόχος της Ομάδας Εργασίας μας είναι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που θα προωθούν όχι μόνο την ελιά και το ελαιόλαδο αλλά και όλα τα προϊόντα διατροφής που παράγονται στην πόλη μας εστιάζοντας στις δραστηριότητες μάρκας και προώθησης. Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες για την προώθηση των τοπικών προϊόντων των Δαρδανελίων στις μεγάλες πόλεις μας όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η Άγκυρα. Δεν είναι δυνατόν να εκτελέσουμε αυτό το έργο στη διαδικασία της Πανδημίας, αλλά εξακολουθούμε να μη χανουμε την ελπίδα μας, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέα οράματα για τα μέλη μας και να παράγουμε έργα. Θα διοργανώνουμε «πάνελ γευσιγνωσίας ελαιολάδου» στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες κάθε χρόνο, όπως τον Απρίλιο και τον Μάιο, στις αρχες του τουρισμού. Έτσι, θα δείξουμε τους τρόπους για να φτάσουμε ποιοτικά προϊόντα αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μας για την ελιά και το ελαιόλαδο. Σκοπεύουμε συμβάλομαι διαφορετικά συμβολή στην οικονομία της επαρχίας μας διοργανώνοντας Γαστρονομικούς Περιπάτους κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πλάνο για την Υποστήριξη της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τροφίων με τη συμμετοχή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου μας. Θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας σχετικά, στο εγγύς μέλλον. ” Τελείωσε την ομιλία του ευχαριστώντας όλους τους εκπροσώπους του τομέα που συμμετείχαν και υποστήριξαν τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας.

“Another important goal of our Working Group is to carry out activities that will promote not only olives and olive oil but also all food products produced in our city focusing on brand and promotion activities. We plan to carry out activities to promote local Canakkale products in our major cities such as Istanbul, Izmir and Ankara. It is not possible to carry out this work in the process of the Pandemic, but we still do not lose hope, to continue to create new visions for our members and to produce. We will organize “olive oil tasting panels” in the city and towns every year, such as in April and May, at the beginning of tourism season. Thus, we will show the ways to reach quality products by increasing the awareness of our consumers about olive and olive oil. We intend to contribute differently to the economy of our province by organising Gastronomic Walks during the harvest. We plan to create a new plan to Support the enhancement of international food competitiveness with the participation of our olive and olive oil producers. We will start informing our members about it in the near future.” He ended his speech by thanking all the representatives of the sector who participated and supported the meeting of the Working Group.

Gökçeada’nın Sesi olarak ÇTSO 10 No’lu Meslek Komite Başkanı Kadir ALAYLI’dan aldığımız bilgileri incelediğimizde ülkemizde ilk olarak yapılacak “Gen Haritası” projesi gerek Çanakkale’ye gerek zeytin ağaçları ile dolu adamıza olumlu ve değerli katkılar sunacak. Yapılacak çalışmalar sonucunda kaliteli ürün için toplama aşamasında başlayacak kontrol ve denetimler ile ortaya çıkarılacak “kaliteli ürün” ile “bilinçli tüketici”nin buluşması sağlanarak hem üretici hem de tüketici memnun edilecek.

Ο χάρτης γονιδίων ελιάς ο οποίος θα είναι ο πρώτος στη χώρα μας, θα προσφέρει θετικές και πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τα Δαρδανέλια όσο και για το γεμάτο  ελαιόδεντρα νησί μας. Ως αποτέλεσμα των εργασιών, οι ενδελεχείς και αξιόπιστοι ελέγχοι και οι επιθεωρήσεις προϊόντος που θα ξεκινήσουν απο το στάδιο της συλλογής θα φερουν ως αποτέλεσμα ενα ποιοτικό προϊόν που θα ικανοπιήσει παραγωγό και καταναλωτή.

The olive gene map which will be the first in our country, will offer positive and valuable information both for the Canakalle and for our full of olive trees island. As a result, thorough and reliable inspections and product inspections that will start from the collection stage will obtain a quality product that will satisfy producer and consumer.

GÖKÇEADA’YA VE GÖKÇEADA’YA DEĞER KATACAK ÇALIŞMALAR İÇİN EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER..

Ευχαριστούμε όλους όσους εργάζονται  για την ανάπτυξη της Ίμβρου.

We salut all who work to add value to Imroz.

Total Page Visits: 340 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: