Güncel

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE VAR DA BİZE YOK MU?

Birkaç gündür haber kanallarında alt yazı olarak geçen ama yetkiler tarafından doğrulanmayan bir haber Gökçeadalıları isyan ettiriyor.

Ένα νέο, που περνάει στους υπότιτλους και τις λεζάντες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων χωρίς να αναλυθεί ή να σχολιαστεί από τους υπεύθυνους, έχει ανησυχήσει τους κατοίκους την Ιμβρου τις τελευταίες μέρες.

A subtitle on the main news programs of the country, that was never interpreted or clarified has been worrying the citizens of Imroz the last few days.

Söz konusu haberi çoğunuz duymuştur. Sözcü.com.tr de 09.12.2020 tarihli Erdoğan SÜZER tarafından detayları verilen habere göre Tebliğe göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yüklenecek. Bu giderlerin yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecek. Bu giderlerin dışında şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşın elektrik faturasına eklenecek. Dağıtım ve tedarik şirketlerinin bu giderlerinin 2015-2020 döneminde de faturalara yansıtılması için düzenleme çıkarılmış, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu harcamaların elektrik dağıtım ve tedarik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli harcamalar olmadığı gerekçesiyle Danıştay’a dava açmıştı”. 5 yıldan bu yana faturalara yansıtılan giderler yayınlanan tebliğ ile 5 yıl daha uzatıldı.

Μέσω της ειδησεογραφική πλατφόρμα sözcü.com.tr στις 9.12.2020, ο δημοσιογράφος    Ερντογάν Σουζερ  έγραφε: “Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το τιμολόγιο ηλεκτρικού ρευματος θα υποστεί σοβαρες αυξησεις λόγω της εισαγωγής  αρκετών παγίων, οπως τα τέλη λειτουργιας, τα έξοδα εκπροσώπησης ως και τα έξοδα διαφήμισης. Εκτός από αυτά,  χρεώσεις που αφορούν τέλη παροχής συμβουλών, νομικά έξοδα, καθώς και έξοδα προσωπικού θα αυξησούν κατά 7% το τιμολόγιο. Από το 2015 έχει οριστεί μια περίοδος προσαρμογής και εγκρίθηκε ένας κανονισμός για να αντικατοπτρίζει τα έξοδα των εταιρειών διανομής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια κατά την περίοδο 2015-2020. Ωστόσο το Επιμελητήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (emo) υπέβαλε αγωγή κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας με την αιτιολογία ότι αυτά τα έξοδα δεν απαιτούνται για την εκτέλεση υπηρεσιών διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.” Αποτέλεσμα είναι η παράταση της απεικόνισης των εξόδων στα τιμολόγια για  άλλα 5 χρόνια.

Erdoğan SÜZER from sözcü.com.tr reports on 09.12.2020 that “According to the announcement, the association dues, representation and hospitality expenses and advertisement expenses will be charged to the electricity bills. In addition to these expenses, operating expenses such as audit, consultancy and consultancy expenses, lawsuit, court, lawyer, execution and mediation expenses, notary expenses will be increased by 7 percent and included in the invoice account. Apart from these expenses, communication, travel and accommodation expenses of companies, personnel travel expenses, dues paid for rooms and office expenses will also be added to the electricity bill of the citizen. A regulation was enacted to reflect these expenses of distribution and supply companies in the invoices in the period of 2015-2020, and the Chamber of Electrical Engineers (EMO) filed a lawsuit against the Council of State on the grounds that these expenses were not necessary for the execution of electricity distribution and supply services .” Expenses reflected on invoices the last 5 years have been extended for another 5 years with the published notification.

Bu haberi duyan Gökçeadalılar asgari ücretin tartışıldığı bu günlerde çalışanların da (işçiler, memurlar, esnaflar, emekliler vb.) ağırlama ve ikram giderleri bir yerlere yansıtılmasını istiyorlar. Ekonomik zorluklar nedeniyle misafirleri bıraktık, ailemizle ağız tadı ile çay kahve içemiyoruz diyen Gökçeadalılar Biz çalışanların da ağırlama, haberleşme, seyahat ve konaklama giderleri bir yerlere yansıtılarak çözüm üretilsin” diyerek tepkilerini belirttiler.

Ακούγοντας αυτά τα νέα, οι κάτοικοι της Ίμβρου, τώρα που γίνεται λόγος για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, πρότειναν να ενταχθούν και τα έξοδα φιλοξενίας και εστίασης των υπαλλήλων (εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι, συνταξιούχοι κ.λπ.) στις ετήσιες αυξήσεις. H οικονομικές δυσκολίες έκαναν των κατοίκουςτης Ίμβρου να εκφράσουν τις αντιδράσεις τους λέγοντας οτί θέλουν και τα δικά τους έξοδα φιλοξενίας, επικοινωνίας, ταξιδιού και διαμονής να αντικατοπτρίζονται κάπου.

With that kind of news, the citizens of Imroz want to reflect the hospitality and catering expenses of employees (workers, civil servants, tradesmen, retirees, etc.) in their wage too. They comment that the sence of hospitably has been lost due to economic difficulties, and expressed their reactions by saying “Let the hospitality, communication, travel and accommodation expenses of our employees be reflected somewhere and create solutions”.

Pandemi sürecinde tüm çalışanlar ekonomik olarak sıkıntı yaşarken bazı şirketlerin bu sıkıntılardan muaf tutulması herkesin olduğu gibi BİZLERİNDE CANINI ACITIYOR. YETKİLİLERE DUYURULUR.

Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πανδημικής διαδικασίας, η εξαίρεση ορισμένων εταιρειών από αυτά τα προβλήματα πονάει εμάς, όπως και  όλους.

Το μήνυμα μεταφέρθηκα ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ.

While all employees are experiencing economic difficulties during the pandemic process, the exemption of some companies from these troubles Hurts us, as everyone else.

this message has been ANNOUNCED TO THE AUTHORITIES

Total Page Visits: 455 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir