Güncel

GÖKÇEADA DEVA PARTİSİ KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ

Υποβολή ίδρυσης πολιτικού γραφείου για το Κόμμα της Δημοκρατίας της Προόδου του Αλί Μπαμπατζαν στην Ίμβρο.

Estanblishment petition for Babacan’s Democracy and Progress Party branch in Imroz

Ali BABACAN liderliğinde kurularak il ve ilçelerde örgütlenmesi devam eden DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Çanakkale ilçelerinde örgütlerini oluşturmaya başladı.

Το Κόμμα Δημοκρατίας της Προόδου (DEVA), το οποίο ιδρύθηκε υπό την ηγεσία του Αλί Μπαμπατζαν που συνεχίζει να οργανώνεται σε νομούς και επαρχίες, άρχισε να σχηματίζει πολιτικά γραφεία και στις περιοχές του νομού των Δαρδανελίων.

The Democracy and Progress (DEVA) Party, founded by Ali BABACAN continues to organise its actions in provinces and districts and started to form its branches in Çanakkale districts.

Gökçeada ilçemizde de örgütü oluşturmak için görevlendirilen Bahadır BEYAZAY oluşturduğu kurucular listesi ile kuruluş dilekçesini resmi makamlara sunarak işlemleri başlattı.

Ο Μπαχάντιρ Μπεϋζάη, στον οποίο είχε ανατεθεί η ίδρυση πολιτικού γραφείου  του κόμματος DEVA (που μεταφράζεται ως “φάρμακο”) στην Ίμβρο, ξεκίνησε τις διαδικασίες υποβάλλοντας τον κατάλογο ιδρυτικών μελών στις επίσημες αρχές.

Bahadır BEYAZAY, who was assigned to establish the branch of DEVA (meaning remedy in Turkish) party in Gökçeada, initiated the procedures by submitting the founders’ list to the official authorities.

Bahadır BEYAZAY kimdir tanımayan Gökçeadalılar için kısaca bilgilendirelim. Ailesi 1946 yılında Trabzon’dan Gökçeada’ya göç eden Bahadır BEYAZAY 1971 doğumlu. 1989 yılında Deniz Lisesinden, 1993’de ise Deniz Harp Okulundan mezun olarak, teğmen rütbesiyle donanmaya katıldı. Makine mühendisliği yüksek lisansını Kontrol Sistemleri ve Robotik konusunda NPS Monterey / California’da, işletme yüksek lisansını ise Yönetim ve Organizasyon alanında Beykent Üniversitesi İstanbul’da tamamladı. MİLGEM (Milli Gemi) projesinde görev alan BEYAZAY, Deniz harp Okulunda Öğretim Görevlisi olarak da görev yaptı. Deniz Kuvvetlerindeki görevini emekli olarak tamamladıktan sonra kendi kurduğu yazılım şirketi ve ekibi ile çeşitli sektörlerdeki şirketlere yazılım hizmeti vermeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Bahadır BEYAZAY, evli ve iki çocuk babasıdır.

Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Μπαχάντιρ Μπεϋζάη σας παραθέτουμε ενα σύντομο βιογραφικό του. Ο Μπαχάντιρ Μπεϋζάη, γενήθηκε το 1971 στην Ίμβρο, ενω η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο νησι το 1946 από τη Τραπεζούντα. Αποφοίτησε από το Ναυτικό Γυμνάσιο το 1989 και από τη Ακαδημία του Πολεμικού Ναυτικού το 1993. Εντάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό με το βαθμό του υπολοχαγού. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη μηχανολογία (στα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής) στο NPS Monterey/ California, και κατέχει τον τίτλο MBA από το Πανεπιστήμιο Beykent της Κωνσταντινούπολης. Ο Μπεϋζάη, ο οποίος συμμετείχε στο έργο MİLGEM (Εθνικό Πλοίο), εργάστηκε επίσης ως λέκτορας στην Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού. Μετά τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, μέσω της εταιρίας του παρέχει υπηρεσίες λογισμικού σε διάφορους τομείς.Γνωρίζει Αγγλικά, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Let us briefly inform you who Bahadır BEYAZAY is. Bahadır BEYAZAY, whose family immigrated from Trabzon to Imroz in 1946, was born in 1971. He graduated from Naval High School in 1989 and from Naval Academy in 1993 and joined the navy with the rank of lieutenant. He completed his master’s in mechanical engineering at NPS Monterey / California on Control Systems and Robotics, and his MBA at Beykent University Istanbul. BEYAZAY, who took part in the MİLGEM (National Ship) project, also worked as a lecturer at the Naval Academy. After completing his duty in the Navy, he continues to provide software services to companies in various sectors with his own software company and team. Bahadır BEYAZAY, speaks English, is married and has two children.

Kuruluş dilekçesini verdiği gün kendisi ile söyleştiğimiz Bahadır BEYAZAY’a sorduk. Neden DEVA ve Gökçeadalılara mesajınız nedir diye.

Ρωτήσαμε τον Μπαχάντιρ Μπεϋζάη μετά την υποβολή ίδρυσης του πολιτικού γραφείου, γιατί DEVA (φάρμακο); Ποιό ειναι το μήνυμά σας προς τους Ίμβριους συμπατριώτες σας;

We asked Bahadır BEYAZAY, with whom we interviewed on the day he submitted his foundation petition. Why DEVA (remedy) and what is your message to fellow citizens of Imroz ?

Bugüne dek herhangi bir siyasi çalışmam olmamıştı. Ancak özellikle de son 5 yılda artan şekilde çocuklarımızın geleceği konusunda endişelerim artmaya başladı. Halkımızın değişen ihtiyaçlarına ve maalesef artan sorunlarına, akıl ve bilimi temel alan çözümler sunabilmek ve ülkemizi hak ettiği çağdaş uygarlık seviyesine taşıyabilmek için, DEVA Partisinin parti tüzüğünde de belirttiği hedef ve prensipler çerçevesinde hizmet etmek adına yola çıktık. Gökçeada İlçe Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız, yöneticilerimiz ve İl Başkanımız Berkan KARACA’ya teşekkür ediyorum. Sığ tartışmalardan uzak, gerçekçi çözümleriyle politikalar üreten partimizin, Gökçeada’da başarılı olması için ekibimizle beraber şevkle çalışmaya başlayacağız.

“Δεν είχα καμία πολιτική βλέψη μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανησυχίες μου για το μέλλον των παιδιών μας έχουν αυξηθεί. Προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του λαού μας και, δυστυχώς, τα αυξανόμενα προβλήματα, προκειμένου να παρέχουμε λύσεις με βάση την λογική και την επιστήμη και να μεταφέρουμε τη χώρα μας στο επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού που της αξίζει, στο πλαίσιο πάντα των στόχων και των αρχών που ορίζονται στον χάρτη του κόμματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό μας Πρόεδρο, τους Διευθυντές και τον Πρόεδρο της επαρχίας Μπερκάν Καρατζά, που με έκριναν άξιο του καθήκοντος του Προέδρου της Περιφέρειας Ίμβρου. Θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ενθουσιασμό με την ομάδα μας για το κόμμα μας, το οποίο παράγει πολιτική με ρεαλιστικές λύσεις, μακριά από ρηχές συζητήσεις, για να είμαστε επιτυχημένοι στην Ίμβρο.

“I have not had any political action until today. However, especially in the last 5 years, my concerns about the future of our children have increased. We try to serve the changing needs of our people and, unfortunately, the growing problems, in order to provide solutions based on logic and science and to take our country to the level of modern culture it deserves, always within the framework of goals and objectives serving the principles set out in the party map. I would like to thank our General President, the Directors and the President of the province Berkan Karatza, who considered me worthy of the position of President of the Imvros Region. We will start working with enthusiasm with our team for our party, which produces politics with realistic solutions, away from shallow discussions, and be successful in Imroz.

İnsanlarımız kutuplaşmadan, sığ siyasi kavgalardan yoruldu. Ali BABACAN liderliğindeki DEVA Partisinin insanları ötekileştirmeden, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara, demokratik ve akla uygun metotlarla çözüm getireceğine inanıyorum.

Οι πολίτες μας έχουν κουραστεί από την πόλωση και τους ρηχούς πολιτικούς αγώνες. Πιστεύω ότι το κόμμα DEVA με επικεφαλής τον Αλί Μπαμπατζαν θα φέρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, με δημοκρατικές και λογικές μεθόδους, χωρίς αποξένωση των ανθρώπων.

Our people are tired of the polarisation and the shallow political fights. I believe that the DEVA Party, led by Ali BABACAN, will bring solutions to the problems of our country with democratic and reasonable methods without alienating people.“

DEVA Gökçeada ekibindeki isimleri sorduğumuzda Bahadır BEYAZAY, “Bu konuda başvuru yaptığımız arkadaşlarımızın isimleri resmi işlemler tamamlanınca ayrıca açıklayacağız. Resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte halkımızla kucaklaşarak sorunlarımıza birlikte çözüm arayacağız” diyerek biraz zaman tanımamızı talep etti.

Όταν ρωτήσαμε για τα ονόματα της ομάδας DEVA Gökçeada, ο Bahadır BEYAZAY μας ζήτησε να δώσουμε λίγο χρόνο λέγοντας: “Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των μελών του όταν ολοκληρωθούν οι επίσημες διαδικασίες. Τότε, θα είμαστε και σε επίσημη θέση να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους μας και θα αναζητήσουμε λύσεις μαζί στα προβλήματά.”

When we asked the names of the DEVA Gökçeada team, Bahadır BEYAZAY asked us to give some time by saying, “We will announce the names of our friends to whom we have applied on this subject when the official procedures are completed. Then we will embrace our people and together we will seek solutions to the problems.”

BAHADIR BEYAZAY VE EKİBİNE ÇIKTIKLARI YOLDA BAŞARILAR DİLERKEN DEVA GÖKÇEADA’NIN ADAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.

Ευχόμαστε στον Μπαχάντιρ Μπεϋζάη και την ομάδα του επιτυχίες στο ξεκίνημά τους και στο πολιτικό γραφείο του DEVA στην Ίμβρο να παρέχει στο νησί και στη πολιτική τα οφέλη που τάχθηκε και οραματίζεται.

We wish Bahadir BEYAZAY and his team success on the way they choose and DEVA Imroz Branch to stand for its ideas and vision.

217440cookie-checkGÖKÇEADA DEVA PARTİSİ KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ
Total Page Visits: 758 - Today Page Visits: 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir