Güncel

GÖKÇEADA İÇİN EVDE KALMA ZAMANI

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

STAY HOME IMROZ!

Soğukların başlamasıyla ya da kurallara uymama nedeniyle ülkemizde COVİD 19 hızını artırdı. 9 aylık pandemi süresi içinde (Turizm sezonu dahil) birkaç pozitif vaka ile sorunsuz geçiren Gökçeadalıların şimdi evden çıkmaması gerekiyor.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα του COVID 19 στη χώρα, κυρίως λόγω της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφαλείας που εκδόθηκαν απο τις αρχές. Αν και οι περασμένοι 9 μήνες της πανδημίας (συμπεριλαμβανομένης και της Τουριστικής περιόδου) πέρασαν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο αριθμο κρουσμάτων, ήρθε οι ώρα οι Ίμβριοι να μείνουμε σπίτι.

COVID 19 cases have increased in the country, mainly due to non-compliance with safety regulations issued by the authorities. Although the last 9 months of the pandemic (including the tourist season) passed without a particularly large number of cases, it is time for the citizens of Imroz to stay home.

2 gündür tavan yapan pozitif vakalar ve temaslıların karantina süreci sağlık çalışanlarına yoğun mesai yaptırıyor. Anakaraya uzaklığı ve ulaşımın sorunlu olması (özellikle rüzgarlı havalarda) nedeniyle sağlık sorunlarının yoğun yaşandığı adamızda olası bir COVİD 19 salgınının yoğunluğu tüm yaşayanları ürkütüyor.

Tις τελευταίες δύο μέρες τα θετικά κρούσματα  έχουν αυξηθει κατακόρυφα, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των κατοίκων που μπαίνουν σε καραντίνα. Η απόσταση του νησιού απο την ηπειρωτική χώρα και οι έντονοι άνεμοι που πνέουν στο νησί σε σχέση με την πιθανότητας έξαρσης της επιδημίας COVID 19 στο νησί μας, προβλιματίζουν τους κατοίκους.

In the last two days, the positive cases have increased sharply, increasing the number of residents who enter quarantine. The distance from the mainland and the strong winds that blow on the island in relation to the possibility of a local outbreak of the COVID 19 epidemic, concern the inhabitants.

9 ayda görmediğimiz sayıda pozitif vakalar ve temaslıların karantinası birkaç gün sonra adamızı riskli bölge haline getirebilir. Çünkü adamızın küçük olması bulaşı hızını artırıyor.

Ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκορ απο τους τελευταίους 9 μήνες, και ο αριθμός των ατόμων που μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα είναι τέτοιος που μια ενδεχόμενη αύξηση τους μέσα σε μερικές ημέρες θα χαρακτηρίσει το νησί μας ως Ζώνη Κινδύνου, κυρίως λόγω της σχέσης, κρουσμάτων- κατοίκων.

The number of positive cases has broken every previous record from the last 9 months, and the number of people entering mandatory quarantine is such that a possible increase in a few days will characterize our island as a Danger Zone, mainly due to the relevance cases/ residents.

Görülen vakaların çoğunluğunun ada dışı seyahat yapanlar ile adamıza gelmesi düşündürücü. Çok gerekmedikçe ada dışına yapacağımız seyahatleri sınırlandırmak zorunda tüm duyarlı Gökçeadalılar.

Οι περισσότερες απο τις περιπτώσης εμφανίζονται από τις επαφες εκτός νησιού μέσω των ταξιδιών. Θα ήταν καλό αυτό το διάστημα να περιορίσουμε τα ταξίδια μας εκτός Ίμβρου εκτός εάν είναι απαραίτητο.

Most of the cases appear from contacts outside the island through travel. It would be good during this time to limit our trips outside Imvros unless necessary.

Pozitif vakalar yoğunlaşınca sağlık çalışanlarımıza ne yapmak gerektiğini sormak istedik. Gökçeada TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) çalışanları filyasyon takibi yapmaktan bitap haldeydiler.

Ρωτήσαμε τους επαγγελματίες υγείας τι θα κάνουν όταν αυξηθούν και άλλο τα θετικά κρούσματα. Οι υπάλληλοι του Kοινοτικού Κέντρου Υγείας Ίμβρου ήταν εξαντλημένοι από την παρακολούθηση της κατάστασης.

We asked health professionals what they would do when the number of positive cases increased. Employees of the Imvros Community Health Center were exhausted from monitoring the cases

Bizlere uzun uzun bilgi veremeseler de tek istekleri vardı sizlere ulaştırmamızı istedikleri. Keyfi ziyaretlerden uzak duralım. Zorunlu değilsek evden dışarı çıkmayalım. Hele ada dışı seyahatleri tekrar tekrar düşünerek yapalım.

Παρόλο που δεν μπορούσαν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες, είχαν ένα αίτημα. Ας μείνουμε μακριά από επισκέψεις. Ας μην αφήσουμε το σπίτι αν δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ας επανεξετάσουμε τα ταξίδια εκτός νησιού.

Although they could not give us much information, they had a request. Let’s stay away from visits. Let’s not leave home unless we owe it to ourselves. Let’s reconsider traveling outside the island.

Evet, tekrar tekrar düşünelim. Şehirlerarası otobüste görülen 1 pozitif vaka 38 kişinin karantinaya alınmasına neden oluyor. Ne kadar dikkat edersek edelim aynı ortamda saatlerce bulunmak virüsün arayıp da bulamadığı ortam. Virüsün sevdiği bu ortamı ona sağlamayalım.

Ας σκεφτούμε ξανά και ξανά. 1 θετικό κρούσμα που παρατηρήθηκε σε υπεραστικό λεωφορείο προκάλεσε απομόνωση (καραντίνα) 38 ατόμων. Ανεξάρτητα από το πόσο προσέχουμε, το να είμαστε στο ίδιο περιβάλλον για ώρες είναι αυτό που αναζητά ο ιός. Ας μη του επιτρέψουμε να μεταδοθεί.

Let us think again and again. 1 positive case observed on a bus caused isolation (quarantine) of 38 people. No matter how careful we are, being in the same environment for hours is what the virus seeks. Let us not allow it to be transmitted.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi hızla tırmanıyor. Gökçeada olarak düşündüğümüzde yakın bölgelerde ki yoğunluğu her gün haberlerden izliyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve yakın çevremizi keyfi nedenler için ateşe atmayalım. Duyarlı olalım, çevremizdekileri duyarlı olmaya davet edelim.

Η πανδημία αυξάνεται γρήγορα στη χώρα μας όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας σκεφτόμαστε σαν Ίμβριοι συλλογικα και ας παρακολουθούμε την πυκνότητα στις γειτονικές περιοχές από τις ειδήσεις κάθε μέρα. Ας μην ρίξουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας και το άμεσο περιβάλλον μας στη φωτιά για αυθαίρετους λόγους. Ας είμαστε ευαίσθητοι, ας παροτρίνουμε τους γύρω μας να είναι ευαίσθητοι.

The pandemic is growing rapidly in our country as well as around the world. Let’s think locally and collectively and watch the density in the neighbouring areas from the news every day. Let us not throw ourselves, our family, our loved ones and our immediate environment into the fire for arbitrary reasons. Let us be sensitive, let us urge those around us to be sensitive.

HAYDİ GÖKÇEADA KENDİN İÇİN, AİLEN İÇİN, SEVDİKLERİN İÇİN EVDE KAL…΄

Αντε Ίμβρος! Μένουμε στο σπίτι για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους αγαπημένους μας …

We stay at home for ourselves, for our family, for our loved ones …

Total Page Visits: 958 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir