GÖKÇEADA KEFALOS LAGÜNÜ İÇİN ÇALIŞTAY

Gökçeada’da bulunan ve “Tuz Gölü” olarak bilinen sulak alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün düzenlediği ve 37 kurumun davetli olduğu çalıştayda tartışıldı.

2019 yılında gerçekleştirilen 267 sayfalık nihai rapor baz alınarak 5 yıllık nihai faaliyet planı oluşturmak için yapılan çalıştay Çanakkale Parion Otelde gerçekleşti. Bu raporu görmek için aşağıdaki linki tıklayın.

https://drive.google.com/file/d/114W-WJX9dzReMyn4P9KzD2Fcz4DJFjKM/view?usp=sharing

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge (Bursa) Müdür Yardımcısı Nurbey Zeki ENGİN yaparak katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra sözü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Uzman Şerif HIZLI’ya bıraktı.

Gökçeada Kefalos Lagününü florası ve faunası konusunda bilgilendirme yapan Şerif Bey sözü Aktel Şirketler Grubu Genel Müdürü ve Çevre Mühendisi Mustafa TEL’e çalıştayın moderatörlüğünü yapması için bıraktı.

Bu arada söz alan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN kendilerine gelen nihai raporun çok fazla eksiklik içerdiğinden bahisle örnekler vererek bu raporu baz alırsak oluşturulacak nihai raporun hatalı olacağını belirterek çalıştayın Gökçeada’da yapılmıyor olmasına da sitem etti. Bu çalıştayın var olan hataların düzeltilerek faaliyet raporu oluşturulması için düzenlendiğini ve pandemi nedeniyle bazı eksikliklerden kaçınılamadı yanıtıyla ara verilen oturum içilen çaylardan sonra tekrar başladı.

İlk oturumda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN’e verilen söz gereği ikinci oturum kürsüye Ünal Başkan çağrıldı.

Gökçeada’nın özel durumunu detaylı olarak katılımcılara açıklayan Ünal ÇETİN hazırlanacak Faaliyet raporunun adanın özel durumundan bağımsız ele alınamayacağını örneklerle anlattı. Konuşmasında verdiği örnekler ile bazı katılımcıları şaşırtmayı başaran Ünal Başkan kürsüden ayrılırken özellikle çalıştaya Gökçeada’dan katılan katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Ünal Başkanın konuşmasından sonra taslak rapor üzerinden ideal hedef, uygulama hedefleri ve yapılması düşünülen faaliyetlerin tartışılmasına geçildi.

Taslakta yer alan ve tartışılacak hedef ve faaliyetler şu şekilde yer aldı.

İDEAL HEDEF: GÖKÇEADA LAGÜNÜ SULAK ALANININ DOĞAL, KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN VE CANLI YAŞAM ORTAMLARININ KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ VE ALANIN DOĞAL YAPISINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE EKO TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

Uygulama Hedefi 1: Alan İçinde Bulunan Mevcut Vahşi Depolama Alanının 5 Yıl İçinde Rehabilite Edilmesi

1.1. Katı atık aktarma istasyonlarını faaliyete geçirmek

1.2. Mevcut vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için çalışma yapmak

Uygulama Hedefi 2: Birinci 5 yıllık plan dönemi sonuna kadar Gökçeada Lagününün Besleyen Su Kaynakları Araştırılması

2.1. Gökçeada Lagünü ’nün yeraltı suyu beslenimi ile ilgili araştırma yaparak yeraltı suyunun hidrolojik bütçeye etkisini belirlemek.

Uygulama Hedefi 3:2025 yılına kadar alandaki canlı yaşam ortamlarının ve doğal türlerin popülasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması

3.1 Tescil sınırı içerisinde alanı temsil eden nitelikte gözlem noktaları (en az 2 nokta) belirleyerek 4 mevsim fotoğraf çekimi yaparak göldeki habitat değişimini kayıt altına alarak izlemek ve arşivlemek

3.2. Tescil sınırı içerisinde tarım alanlarında kullanılan tarım ilaçlarına ait ambalaj atıklarının toplanması için toplama istasyonları kurmak

3.3. Alanda her yıl düzenli olarak Kış Ortası Su Kuşu sayımını yapmak

3.4. Alanda bulunan Flamingo türünün popülasyonunun durumunu izlemek

3.5. Pancratium maritimum (Kum Zambağı) bitki türünü izlemek, popülasyon durumunda azalma varsa tür eylem planı yapmak

Uygulama Hedefi 4. 2025 Yılına Kadar Gökçeada Lagünün Uluslararası Düzeyde Tanınırlığını Sağlamak

4.1 Yerel ve Ulusal TV’lerde Gökçeada Lagünü ’nün tanıtımı için kamu spotu vb. gösterimler yapmak

4.2. Arama Motoru Sitelerinde Gökçeada Lagünü tanıtımını yapmak

4.3 Gökçeada Lagünü ve çevresindeki habitatlarda yaşayan önemli türleri ile ilgili bilgilendirici levhalar hazırlayarak liman girişinde ve önemli karayolları üzerine yerleştirmek

4.4 Gökçeada Lagününde çamur banyosunun insan sağlığına faydaları ile ilgili araştırma yapmak

Uygulama Hedefi 5. Beş Yıl İçinde Alanı Günübirlik Ziyaret Eden Nitelikli Turist Sayısını 5.000 Kişi/Yıl Kapasiteye Ulaştırılması

5.1 Alanda doğaya uyumlu eko turizm projesi geliştirmek ve uygulamak

5.2 Gökçeada Lagünü ve çevresinde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için üniversiteleri yönlendirmek

5.3 Gökçeada Lagünü’nü Avrupa’nın seçkin destinasyonlar projesine dahil etmek

Uygulama Hedefi 6. Yönetim Planı Süresince Alanda Katılımcı Bir Yönetim Planı Mekanizmasının Geliştirilmesi

6.1 2020 yılı içerinde Yönetim Planı Teknik Çalışma Komisyonu Kurmak

6.2 Yılda 2 kez yönetim planı uygulamalarını değerlendirmek

6.3 Altı ayda bir yapılan Mahalli Sulak Alan Komisyonu (MSAK) toplantılarında Plan Kararları gereği kurumların yapmış oldukları faaliyetler hakkında komisyonu bilgilendirmek.

6.4 Kapsamlı bir risk analizi hazırlanarak, bütünleşik afet, acil durum ve risk yönetimi eylem planı hazırlamak

6.5 Alanla ilgili mevcut verilerin ve Yönetim Planı uygulama dönemi süresince elde edilen verilerin düzenli olarak depolandığı Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı veri tabanı sistemini oluşturmak

Başlıklar tek tek tartışılırken Gökçeadayı ve Kefalos bölgesini yakından tanıdıkları için; yerinde müdahaleler ile çalıştayın verimli geçmesine yol açan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem ASLAN ve Eşelek Köy Muhtarı Erol DÖNMEZ başta olmak üzere söz konusu alan üzerine yapılan proje ve çalışmalara katılmış olmaları nedeniyle, çözüme katkı sunan tüm katılımcılara Gökçeadalılar olarak TEŞEKKÜRLER. .

Kefalos Lagün alanının sahiplik yapısının karmaşıklığından- lagün yakınındaki vahşi çöp toplama alanının olumsuz etkisine, lagün yakınındaki tarım alanının göle etkisinden- plajdaki işletmelerin ne olacağına kadar çok fazla konunun tartışıldığı çalıştayda gerekli notlar alınarak gün sonlandırıldı.

Gün boyu süren çalıştayın tamamı olmasa da yaklaşık 1 saatlik bölümünde aldığımız ses kaydını günün fotoğrafları ile harmanlayarak video haline getirdik. Zaman ayırarak izlemek isteyenlere İYİ İZLEMELER..

BİZ GÖKÇEADA’DA YAŞAYANLAR OLARAK ADAMIZLA İLGİLİ BİR KONUNUN ADAMIZDA TARTIŞILMASI BEKLENTİSİ İÇİNDE OLSAK DA SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN EMEK HARCAYAN HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜRLER..

Total Page Visits: 451 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: