GÖKÇEADA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Η Ίμβρος έγινε Κόκκινη

Imroz is back to Red

İstanbul’dan gelen ve arkadaşları ile maç izleyen bir genç aracılığıyla İngiltere varyantlı mutant virüs adaya yayıldı.

Με αφορμή ένα ταξίδι από την Πόλη και ένα ποδοσφαιρικό αγώνα η Αγγλική μετάλλαξη του Ιού εμφανίστηκε στο νησί μας.

Α trip from Istanbul and and a football match, were enough for the English mutation of the virus to appear on our island.

Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Gökçeada Sağlık Müdürü ve Gökçeada Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN “Bulaşan virüsün yayılım hızının çok yüksek olması nedeniyle yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

H Διευθύντρια Υγείας της Ίμβρου και Επικεφαλής Ειδικός Ιατρούς του Νοσοκομείου, Δρ. Özlem ÇIRPAN, εξήγησε: “Προσπαθούμε να καλύψουμε τη διαφορά και να προλάβουμε  καταστάσεις επειδή το ποσοστό εξάπλωσης του ιού είναι πολύ υψηλό.”

Imroz Health Director and Hospital Chief Physician Specialist Dr. Özlem ÇIRPAN, comments, “We are trying to catch up because the rate of spread of the virus is very high.”

Sağlık Müdürümüz Özlem ÇIRPAN temaslılarımız test sonucunu beklemeden ve sosyal mesafe kuralına uymadan günlük yaşamlarına devam edince virüsün yayılma hızına yetişemiyoruz diyerek konu ile ilgili önerilerini Gökçeada’nın Sesi aracılığıyla Gökçeadalılara açıkladı.

H Διευθύντρια Υγείας της Ίμβρου Özlem ÇIRPAN εξήγησε τις προτάσεις της μέσω του site μας, λέγοντας ότι οι μονάδες μας δεν μπορούν να καλύψουν την εξάπλωση του ιού όταν οι πολίτες συνεχίζουν την καθημερινή τους ζωή χωρίς να περιμένουν αποτελέσματα των τεστ ή χωρίς να υπακούουν στους κανόνες κοινωνικών απόστασεων.

Our Health Manager, Özlem ÇIRPAN, explained her suggestions to the Citiznes of Imroz via Imroz Voice, saying that we cannot keep up with the spread of the virus when our contacts continue with their daily rutine without waiting for test results and obeying the social distance rule.

Gökçeada Sağlık Müdürü ve Gökçeada Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN önerilerini 3 önemli başlıkta toplayarak yaptığı açıklamada “En başta yapmamız gereken şey zorunlu olmayınca ada dışı yolculuk yapmamak gerekir. Yapmak zorunda kalırsak da adaya dönüşte kendimizi bir süre izole etmeli ve temas oranımızı olabildiğince azaltmalıyız. İkinci olarak ada dışından bir süreliğine konuk kabul etmemeli ve zorunlu kaldığımızda da sosyal mesafe ve temas oranımızı en aza indirmeliyiz. Üçüncü olarak da olası bir şüphe ile test uygulandığında sağlıkçılarımızın uyarılarına harfiyen uymalı, temaslılarımızı saklamadan belirtmeli ve karantinaya uymalıyız. Aksi takdirde hızlı yayılan (özellikle bu mutasyon) bu virüs canımızı çok yakacak” diyerek Gökçeadalıları uyardı.

H Özlem ÇIRPAN συνόψισε τις προτάσεις της κάτω από 3 σημαντικές ενότητες: «Δεν πρέπει να ταξιδεύουμε έξω από το νησί εκτός εάν αυτό είναι υποχρεωτικό. Εάν πρέπει, μπορούμε να απομονωθούμε για λίγο και να μειώσουμε το ποσοστό επαφών μας όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την επιστροφή μας στο νησί. Δεύτερον, δεν πρέπει να δεχόμαστε επισκέπτες από έξω από το νησί, και όταν πρέπει, θα ήταν καλό να ελαχιστοποιήσουμε τις κοινωνικές επαφές. Τρίτον, όταν το τεστ εφαρμόζεται με πιθανή υποψία, πρέπει να τηρούμε αυστηρά τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών υγείας, να υποδεικνύουμε τις επαφές μας χωρίς να κρύβουμε και να συμμορφωνόμαστε με την καραντίνα. Διαφορετικά, αυτός ο ιός που εξαπλώνεται γρήγορα (ειδικά αυτή η μετάλλαξη) θα μας βλάψει πάρα πολύ », προειδοποίησε ο Gökçeadans.

Özlem ÇIRPAN summed up her suggestions under 3 important headings, “We should not travel outside of the island unless what we need to do in the first place is compulsory. If we have to, we must isolate ourselves for a while and reduce our contact rate as much as possible on our return to the island. Secondly, we should not accept guests from outside the island for a while, and when we have to, we should minimize our social distance and contact rate. Thirdly, when the test is applied with a possible suspicion, we must strictly obey the warnings of our healthcare professionals, indicate our contacts without hiding and comply with the quarantine. Otherwise, this virus that spreads rapidly (especially this mutation) will hurt us very much ”.

Gökçeada’nın Sesi olarak Sağlık Müdürümüzün bu haklı uyarılarına uymanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hiç vaka yokken son 3 günde ikili rakamlara ulaşan vaka sayılarının nedenlerine baktığımızda çok masum olsa da dikkat etmediğimiz küçük hatalarla bu aşamaya geldiğimizi anlamamız gerekir.

Ως “Φωνή της Ιμβρου”, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμορφωθούμε με αυτές τις προειδοποιήσεις. Όταν εξετάζουμε τους λόγους για τον διπλασιασμό των κρουσμάτων τις τελευταίες 3 ημέρες από εκεί που δεν υπήρχαν κρούσματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο εξαιτίας  των μικρών λαθών μας και τις απροσεξίας μας.

As “Ιmroz Voice”, we think it is very important to comply with these justified warnings. When we look at the double figures of cases in the last 3 days (when there was no cases), we need to understand that we have reached this stage because of small mistakes that we do not pay attention to.

Küçük bir analiz yaparsak 7 genç arkadaşımız İstanbul’dan gelen bir arkadaşları ile maç izliyorlar. İstanbul’dan gelen arkadaşlarının pozitif olduğu ortaya çıkınca ilk olarak maç izleyen gruba test yapılıyor ve temasları hakkında bilgi alınıyor. Test sonucu alınana kadar karantina uygulamaları belirtiliyor. Bu uyarıya çoğunluk uysa da masumane uyumsuzluklar ortaya çıkıyor. (Bozulan aracı için arkadaşı ile tamirhaneye gitmek, cemaatle Cuma Namazı kılmak vb.) testler sonucu pozitif çıkan 2 kişinin temaslıları teste tabi tutuluyor. Bu arada bazı temaslıların gizli tutulması ayrı bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Masumane hareketler ama sonuç neredeyse felakete dönmek üzere.

Αν κάνουμε μια μικρή ανάλυση, 7 νέοι φίλοι παρακολουθούν έναν αγώνα με έναν φίλο από την Κωνσταντινούπολη. Όταν ο  φίλος από την Πόλη βγαίνει θετικός στον COVID, η ομάδα που παρακολουθεί τον αγώνα περνάει από έλεγχο και μαζί με αυτούς και οι επαφές τους. Οι πρακτικές καραντίνας ενεργοποιούνται έως ότου βγουν τα αποτελέσματα του τεστ. Ακόμα και αν η πλειοψηφία αυτής της προειδοποίησης υπακούει, εμφανίζονται και ασυμβατότητες. (Επίσκεψη στο μηχανολογίο με έναν φίλο για το χαλασμένο όχημα, Παρασκευή στο τζαμί για προσευχή κ.λπ.) που φέρνουν ως αποτέλεσμα 2 άτομα να είναι θετικά. Εν τω μεταξύ, η απόκρυψη των επαφών εμφανίζεται ως ξεχωριστό πρόβλημα. Μοιάζει αθώο, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό.

If we make a small analysis, our 7 young friends are watching a match with their friend from Istanbul. When it turns out that their friend from Istanbul is COVID positive, the group of friends is first tested and they share information about their contacts. Quarantine practices are stated until the test result is obtained. Even if the majority of this warning obeys, innocent incompatibilities occur. (visiting  the repair shop with a friend for the broken car, performing Friday prayers with the congregation, etc.) As a result we have contacts of 2 people who turned positive after the test. Meanwhile, keeping some contacts confidential emerges as a separate problem.

Filyasyon ekipleri 2 günde 50’den fazla test yapıyor ama temaslılar yetişemiyor. Filyasyon ekiplerinin bugün yapması gereken 50’ye yakın temaslı testi var. Halen çiftli rakamlara çıkmış olan pozitif sayısı bugün yapılacak testlerle nereye ulaşacak belirsiz.

Οι ομάδες δράσης  έκαναν περισσότερα από 50 test σε 2 ημέρες, αλλά δεν είναι αρκετά να καλύψουν τη διαφορά στην ψαλίδα που έχει δημιουργηθεί λόγω των επαφών. Υπάρχουν 50 τεστ των στενών επαφής που πρέπει να γίνουν σήμερα. Ο αριθμός των θετικών, ο οποίος έχει γίνει διψήφιος δεν μπορούμε να φανταστούμε που θα φτάσει με τα τεστ που θα γίνουν σήμερα.

The action team have done more than 50 tests in 2 days, but is not enough. There are 50 more close contact tests that need to be done today. The number of positives, which has reached double figures, is uncertain where it will reach with the last tests.

Konunun bir başka yönü de İngiliz mutasyonu olduğu belirtilen bu virüsün kamuoyunda söylendiği gibi ölümcül olmadığı ve vakaların hafif seyrettiği söylentisi.

Μια άλλη πτυχή του ζητήματος είναι η φήμη ότι αυτός ο ιός, που αναφέρεται ότι είναι η βρετανική μετάλλαξη, δεν είναι θανατηφόρος, και οι περιπτώσεις είναι ήπιες.

Another aspect of the issue is the rumor that this virus, which is stated to be the British mutation, is not deadly as it is said in the public and the cases are mild.

Sağlık Müdürümüz ile görüşürken yanımızda bulunan Aile Hekimi Uzman Dr. Hakan EYİ bir uyarı yaptı. Hakan Bey “Deutsche Welle (DW) tarafından yayınlanan bir haber, yapılan araştırmalara göre İngiltere Mutantlı virüsün bilinen virüsten %70 daha ölümcül olduğunu belirtiyor. Kamuoyunda söylenenler bir şehir efsanesinden ibarettir. Daha dikkatli olmamız gerekir” dedi.

Ο ειδικός ιατρού Dr. Hakan EYİ, ο οποίος ήταν μαζί μας στη συνάντηση με τη διευθύντρια υγείας, προειδοποίησε. «Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Deutsche Welle (DW) αναφέρει ότι σύμφωνα με έρευνες, ο ιός Βρετανικής μετάλλαξης είναι 70% πιο θανατηφόρος από τον γνωστό ιό. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι απλώς ένας αστικός θρύλος. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί », είπε.

Family Physician Specialist Dr. Hakan EYİ, who was with us during the meeting with our Health Director, made a warning. “A report published by Deutsche Welle (DW) states that according to research, the UK Mutant virus is 70% more deadly than the known virus. What is spoken in public is just an urban legend. We need to be more careful, ”he said.

SAĞLIKÇILARIMIZIN UYARILARINI DİKKATE ALARAK HEM KENDİ YAŞAMIMIZI HEM DE SEVDİKLERİMİZİN YAŞAMLARINI DAHA SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR KILABİLİRİZ.

Πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων γύρω μας.

We must take care not only of our health, but also of the health of the people around us.

Total Page Visits: 1048 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: