Güncel

GÖKÇEADA VE SON DURUM

Η νεότερη κατάσταση στην Ιμβρο

İmroz: the last update

Geçtiğimiz hafta adamızda patlayan mutasyonlu virüs vakaları hız kesmeden devam ediyor. Okullarımıza da sıçrayan vakalar nedeniyle hafta sonu olmasına rağmen toplanarak ek tedbir kararı alan Gökçeada Hıfzıssıhha Kurulu kararı olumlu karşılansa da yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu Gökçeadalılar tarafından ifade ediliyor.

Η εξάπλωση του μεταλλαγμένου πλέον ιού στο νησί συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία. Η επιτροπή υγιεινής της Ιμβρου, υπεύθυνη για τη διαχείρηση της πανδημίας στο νησί εξέφρασε την ανάγκη να παρθούνε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

The high speed spread of the mutated COVID-19 virus in Imroz had cause already the closure of some schools. The Sanitation team of the island, responsible for the management of the pandemic in Imroz are worried and highlight the need of new measurements in order to face the issue.

Tedavisi biten ya da karantina süresi dolanlara rağmen her gün alınan yeni pozitif vakalar nedeniyle halen adamızda yüksek kırmızı durumu devam ediyor.

Ο αριθμός όσων βγαίνουν από την καραντινα ή τελειώνουν τη θεραπεια τους ενώ συνεχώς αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων με αποτέλεσμα το νησι μας να βρίσκεται στα πλέον επικίνδυνα μέρη της Τουρκίας.

Every day the number of people getting out of quarantine or ending their treatment increases as the number of people getting infected, fact that puts İmroz on the red table of the dangerous chart of Turkey.

Vaka sayısı olarak yüz binde 500’ü aşan Samsun (en yüksek il) ile yarışan adamızda vaka sayılarını düşürmek için birlikte hareket etmemiz şart. Haftalık vaka sayısı 40’lı rakamlarda olan adamız nüfusunu 8000 kabul edersek bizimde yüz binde 500’ü aştığımız gerçeğini görmezden gelemeyiz.

Η Ιμβρος συναγωνίζεται πλέον με τη Σαμψούντα που μετρά το μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων (500 κρούσματα ανα 100.000 χιλιάδες πληθυσμού). Στο νήσι μας τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 40 την εβδομάδα και δεδομένου του πληθυσμού που μόλις ξεπερνάει τις 8χιλιαδες πλησιάζουμε στο να γίνουμε μια από τις  πιο κόκκινες περιοχές της χώρας.

 Over 40 cases had been occurred last week in İmroz. The percentage resulting from the cases in comparison with the population, turns to include Imroz in the same category with Samsun, as a city with over 500 cases per 100.000 people.

Bu akşam itibariyle 39 aktif vaka ve 241 temaslının olduğu adamızda sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Απόψε ο απολογισμός του νοσοκομείου  έκλεισε με 39 κρούσματα και 241 ανθρώπους σε κάραντινα, αριθμοί που υποδεικνύουν πως το ιατρικό προσωπικό του νησιού εργάζεται νυχθημερόν να αντιμετωπίσει καταστάσεις.

Our doctors are unstoppable especially this week that we count 39’cases and 241 co citizens in quarantine.

Fırsat buldukça bilgi aldığımız sağlık çalışanlarımız üstüne basa basa söylüyor. “Bu iş sadece bizim koşturmamızla sonlandırılamaz. Hep beraber gayret göstermeli, tedbirlere uymalı, özellikle de gereksiz ada dışı seyahatleri yapmamalıyız”

“Η υπόθεση  Covid δεν θα πρέπει να απασχολεί τον κόσμο Μόνο ενημερωτικά, Δεν είναι μόνο οι γιατροί υπεύθυνοι. Πρέπει ολοι να οπλιστούμε με θάρρος, να υπακούμε στους κανονισμούς και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις εκτός νησιού.» Σχολίασε το ιατρικό προσωπικό σε μια προσπάθεια μας να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε τη κατάσταση.

On a short review of the current situation with the health employees they mentioned that we all need to take action and face the issue, Understand and apply the limitations and instructions and  avoid the trips outside the island without important reason.

Aktif vakaların ve temaslıların sürekli kontrolü ve yeni testler için koşuşturan sağlıkçılarımız yapmaları gerekli asli görevlerini aksatmak zorunda kalıyorlar. Olayın ciddiyetini kavrayarak onlara yardımcı olmalıyız.

Στη προσπάθεια του να εξυπηρετήσει τους νόσουντες και τους προληπτικά εξεταζόμενους το ιατρικό προσωπικό παραμελεί άλλες σημαντικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και αυτό Είναι ένα άλλο, αρκετά σοβαρό ζήτημα.

On the try to stand ahead the infected and to those who do tests for safety reasons, the health employees are avoid to complete other important tasks, and that is a matter that should awaken us.

Emin olduğumuz bir durum var ki, yarın (23.03.2021) yeni pozitif vaka duymayacağız. Bunun nedeni ise yarın hava muhalefeti nedeniyle alınan numuneler test için karşıya gönderilemeyecek. Bu komik durum bize gösteriyor ki Gökçeada olarak diğer il ve ilçelerden farklı konumdayız.

Αύριο 23/03, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών δε θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για ενδεχόμενη αυξήση των κρουσμάτων αφού δε θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της ακτογραμμής και σαν αποτέλεσμα θα έχει να μη σταλούν νέα δείγματα προς ανάλυση, γεγονός που δείχνει την διαφορετικότητα του νησιού σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Tomorrow 23/03, due to bad weather conditions we will not be able to inform you about a possible increase in cases as the coastline routes will not take place and as a result new samples will not be sent for analysis, which shows the difference of the island in relation to the mainεland.

Gökçeada’da test için alınan numuneler karşıya gönderiliyor ve sonuçları bize bildiriliyor. Olaya müdahale hızımız ister istemez yavaşlıyor. Çünkü anakara ile ulaşım yolumuz sadece (acil durumlar hariç) GESTAŞ’a ait gemiler.

Τα δείγματα στέλνονται απέναντι για ανάλυση και τελικές απαντήσεις, γεγονός που επιβραδύνει το έργο, καθώς όλες μας οι ελπίδες για σύνδεση με τη ηπειρωτική χώρα εναποτίθενται στην Gestas.

The samples are sent to the Mainland  for analysis and final answers, which slows down the project, as all our hopes for a connection with Ankara  are  on the Gestas.

GESTAŞ lafı açılmışken söylemeden geçmeyelim. Birçok Gökçeadalı adaya giriş çıkışın yasaklanması gerektiğini yüksek sesle dillendiriyor. Gökçeada’nın Sesi olarak bizim konuya bakışımız biraz farklı.

Είναι γεγονός ότι αρκετοι είναι οι συμπολίτες μας που δε διστάζουν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους σχετικά με την διακοπή της επαφής του νησιού με την ηπειρωτική χώρα. Εμείς ως  Φωνή της Ιμβρου βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά.

It is a fact that many of our fellow citizens do not hesitate to freely express their views on the limitation of the island’s contact with the mainland. We, as Imroz Voice see things a little differently.

Hiç kimsenin seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını hiç birimiz talep edemeyiz. Ama adamıza giriş çıkışların daha denetimli olmasını ve bu konuda da  en büyük görevin GESTAŞ’a düştüğünü söylemeden geçemeyiz. 90 dakikayı geçen seyahat süresince gemi salonunda bulunan 1 pozitif vakanın bile adamızda yaratacağı sorunları düşünmek bile istemez kimse.ο

Δεν απόζητάμε την διακοπή της ελεύθερη πρόσβασης για κανένα συμπολίτη μας αντιθέτως αναζητάμε τον σωστό τροπο και το σωστό μοντέλο που να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε από GESTAS. 90 λεπτά αναμονής σε έναν χώρο κλειστό ανεβάζει το ιικο φορτίο, σκεφτείτε το αντίκτυπο στην κοινωνία και στην γαλήνη του νησιού αν ένας επιβάτης είναι φορέας ή ασυμπτωματικός ασθενής.

We do not seek the limitation of free access for any of our fellow citizens, on the contrary we seek the right way and the right model that we can be served by GESTAS. 90 minutes of waiting in an enclosed space raises the viral load, consider the impact on the society of the island if a passenger is a carrier or an asymptomatic patient.

GESTAŞ yönetiminin bu zor zamanda elini taşın altına koyarak bir şeyler yapması gerektiği düşüncesindeyiz. Gemi seferlerini artırıp yolcu ve araç sayısını sınırlama olabilir mesela. Ya da araç içindeki yolcuların seyahat süresince salona çıkmaları kısıtlanabilir. HES Kodu, ateş ölçme vb. önlemleri tavizsiz uygulama konusunda daha duyarlı davranabilirler bizce. Kısacası GESTAŞ ada seferlerinde diğer hatlarda olduğu gibi değil daha duyarlı tavır sergilemeli.

Θεωρούμε ότι αυτή τη δύσκολη εποχή η εταιρία θα έπρεπε να δει τα πράγματα διαφορετικά. Η αύξηση, αντί για μείωση, των δρομολογίων και ο περιορισμός των επιβατών θα ήταν μια λύση για παράδειγμα. Η αναφορά του κωδικού HES, μέτρηση της θερμοκρασίας και άλλες τέτοιες διαδικασίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες ως πρακτικές πρόληψης. Κοινώς θα έπρεπε η GESTAS να κρατήσει μια πιο ευαίσθητη στάση απέναντι στο ζήτημα της Ιμβρου.

We believe that in these difficult times GESTAS should see things differently. Increasing, instead of reducing, routes and limiting the number of the  passengers would be a solution for example. HES code reporting, temperature measurement and other such procedures could be useful as prevention practices. In general, GESTAS should take a more sensitive attitude  on the Imroz case.

Sadece GESTAŞ’ın önlemleri ile bitmez bu süreç. Gökçeadalılar olarak ada dışı seyahatlerimizde keyfiliğe son vermeliyiz. Gereksiz (hem de ailece) yapılacak seyahatlerimizi iptal etmeliyiz. Hatta bu konuda pandeminin ilk aylarında olduğu gibi ada dışına yapılacak seyahatler izne tabi tutulabilir. Seyahat özgürlüğü diyerek bulaşın artmasına hiç birimiz olanak vermemeliyiz.

Φυσικά δεν είναι μόνο η GESTAS που πρέπει να δράσει. Ως πολιτες της Ιμβρου έχουμε υποχρέωση να περιορίσουμε την είσοδο στο νησι σε εξωτερικούς επισκέπτες . Θεωρούμε ότι τα πράγματα θα ήταν καλό να γυρίσουν στις συνθήκες της πρώτης περιόδου της πανδημίας, με την απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν κατοικούν ή εργάζονται στο νησι.

Of course it is not only GESTAS that should act. As citizens of Imroz, we should be careful to limit the access on the island to all those would love to visit us by friendly demands. We consider that things can act like on the 1st pandemic period with a limitaion access to the island to those who do not live or work here.

Bizleri, büyüklerimizi ve geleceğimiz çocuklarımızı hedef tahtasına oturtan bu virüs ile birlikte mücadele etmezsek sonuç hiç iyi olmayabilir.

Η μάχη με τον ιο δεν είναι ισότιμη, ιδιαιτέρως για τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά.

Fighting the virus is not an equal game, especially for the elderly and young children.

HAYDİ GÖKÇEADA ELBİRLİĞİYLE TEKRAR MAVİ OLALIM..

Ας προσπαθήσουμε να ξαναγίνουμε Μπλε αυτή τη φορά, για την υγεία όλων μας

Let’s work together and manage to become a blue island again!

Total Page Visits: 1192 - Today Page Visits: 1

One thought on “GÖKÇEADA VE SON DURUM

  • Reyhan

    Özet için teşekkürler. Sorunun kaynağı adada yaşayanların ada dışı seyahatleri mi? Yoksa asıl sorun ada dışından adaya denetimsiz girişler mi? Bunu iyi ayırt etmek gerek. Yavaş yavaş sezon açılışı yaklaşıyor. Adaya girişte mutlaka daha ciddi önlemler şart. Gestaş, Jandarma, Belediye, Kaymakamlık tüm kurumlar işbirliği ile hareket ederek sorunu çözebilirler. Topu Gestaşa atarsak çözüm üretmek zor olur.

    Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir