Güncel

GÖKÇEADA’DA OKULLAR HAZIR

Τα σχολεία έτοιμα

The schools are  ready

15 Şubat tarihinde köy okullarının, 01 Mart tarihinde de kademeli olarak ortaokul ve liselerin açılacak olması nedeni ile Gökçeada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların son durumlarına göz attık.

Tα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα χωριά της χώρας θα ανοίξουν σταδιακά στις 15 Φεβρουαρίου. Σειρά θα πάρουν αυτά της δευτεροβάθμιας που θα ανοίξουν την 1η Μαρτίου. Εμείς επισκεφτήκαμε τη  Διεύθυνση Παιδείας της Ίμβρου για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.

The schools at villages will be opened gradually on February 15, with secondary schools and high schools to follow the opening on March 1. We visited Imroz Directorate of National Education and took a look at the latest status of the schools.

Gökçeada Milli Eğitim Müdürü Canip KÜÇÜKOĞLU’ndan aldığımız bilgiler bize umut verdi. KÜÇÜKOĞLU adamızda bulunan 10 okul (Gökçeada Burhanettin Kurt Anaokulu, Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu, Yeni Bademli İlkokulu, Uğurlu İlkokulu, Zeytinliköy Özel Rum İlkokulu, Gökçeada Ortaokulu, Tepeköy Özel Rum Ortaokulu ve Lisesi, Gökçeada Meslek Teknik Anadolu Lisesi, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ve Gökçeada Halk Eğitim Merkezi) ile ilgili bilgileri Gökçeadalılara iletmemiz için bizlerle paylaştı.

Οι πληροφορίες που λάβαμε από τον Διευθυντή Εθνικής Παιδείας της Ίμβου Canip KÜÇÜKOĞLU δίνουν ελπίδα για τα 10 σχολεία του νησίου μας (νηπειαγωγείο Burhanettin Kurt , Δημοτικό Σχολείο Cumhuriyet, Δημοτικό Σχολείο Yeni Bademli, Δημοτικό Σχολείο Uğurlu, Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Αγ Θεοδώρων, Γυμνάσιο και Λύκειο  ίμβρου, Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αγριδίων, Tεχνικό Λύκειο, Γενικό Λύκειο Atatürk καθως και το Κέντρο Δημοτικής Εκπαίδευσης).

The information we received and share from Imroz Director of National Education Canip KÜÇÜKOĞLU give hope for the 10 schools in our island (Burhanettin Kurt Kindergarten, Cumhuriyet Primary School, Yeni Bademli Primary School, Uğurlu Primary School, Aya Todori Greek Primary School, Imroz Secondary School, Agridia Greek High School, Technical High School, Anatolian High School and the Imroz Public Education Center).

TÜM OKULLAR “OKULUM TEMİZ” BELGESİNİ ALDI

Önce bu belgenin ne anlama geldiğini ve nasıl alındığına bir göz atalım.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ας ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο τι σημαίνει αυτό το έγγραφο και πώς αποκτήθηκε.

ALL SCHOOLS RECEIVED THE “ΜΥ CLEAN SCHOOL” CERTIFICATE

Let’s first take a look at what this document means and how it was obtained.

OKULUM TEMİZ BELGESİ NEDİR: Milli Eğitim Bakanlığı ile sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan “”Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü”” kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “”Okulum Temiz”” belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır. Belgelendirme Sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır.

Başvuru öncesi okullarımız tarafından “”Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”” içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında, Bakanlıklar arası işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.

Bahsedilen süreci tamamlayan ilçemiz eğitim kurumları belgelerini almaya hak kazandı. Hak edilen belgeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Canip KÜÇÜKOĞLU ve şube müdürleri tarafından okullara teslim edildi. Çocuklarımızı okullarına içiniz rahat olarak gönderebilirsiniz.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ “ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ”: Στο πλαίσιο του “Πρωτοκόλλου συνεργασίας για την ανάπτυξη συνθηκών υγιεινής και πρόληψης λοιμώξεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα” που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στις 27 Ιουλίου 2020, η ανάπτυξη, οι συνθήκες υγιεινής, η πρόληψη των μολύνσεων και οι διαδικασίες ελέγχου είναι συνεπείς, έγκυρες, με το πρόγραμμα πιστοποίησης “ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ” που τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να διατηρηθεί μια αξιόπιστη και αμερόληπτη διαδικασία. Η πιστοποίηση θα γίνει από το Τουρκικό Ινστιτούτο Προτύπων (TSE) που είναι συνδεδεμένο με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Όλες οι δραστηριότητες, τα σχέδια δράσης, οι οδηγίες, οι εκπαιδεύσεις κ.α καθορίζονται από την “ανάπτυξη συνθηκών υγιεινής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδηγούς ελέγχου πρόληψης λοιμώξεων” Οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται πλήρως και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη λίστα ερωτήσεων πρέπει να συμπληρωθούν.

Μετά την αίτηση, αυτά τα σχολεία θα επιθεωρηθούν άμεσα από Επιθεωρητές εξουσιοδοτημένους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τα υπουργεία.

Η περιοχή μας, η οποία ολοκλήρωσε την προαναφερθείσα διαδικασία, δικαιούται να λάβει πιστοποιητικά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα κατάλληλα έγγραφα παραδόθηκαν στα σχολεία από τον Διευθυντή Εθνικής Παιδείας της Περιφέρειας Canip KÜÇÜKOĞLU και τους διευθυντές των υποκαταστημάτων. Μπορείτε να στείλετε τα παιδιά μας στα σχολεία τους με σιγουριά και ασφάλεια.

WHAT IS A “MY CLEAN SCHOOL” CERTIFICATE: In the context of the “Cooperation Protocol for the development of hygiene and infection prevention in educational institutions” signed between the Ministry of National Education and the Ministry of Industry and Technology on July 27, 2020 the infection prevention and control procedures are consistent, valid, with the “MY CLEAN SCHOOL” certification program implemented to maintain a reliable and non-discriminatory process. The certification procedure will be operate by the Turkish Standards Institute (TSE) which is affiliated with the Ministry of Industry and Technology.

Before the application, all activities, action plans, instructions, trainings etc. specified in “Improving Hygiene Conditions in Educational Institutions and Infection Prevention Control Guide”. The procedures must be carried out fully and the conditions specified in the question list must be completed.

After the application, these schools will be inspected on-site by authorised Inspectors by the training programs created in cooperation with the ministries, and these schools will be checked and certified.

Our district, which has completed the mentioned process, is entitled to receive educational institutions certificates. The deserved documents were delivered to the schools by the District Director of National Education Canip KÜÇÜKOĞLU and the branch managers. You can send our children to their schools with peace of mind.

TÜM GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Okulum Temiz belgesinin yanı sıra Gökçeada Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda görev yapan tüm çalışanlar (yönetici, öğretmen, hizmetli ve diğer görevliler) için hazırlanan teşekkür belgelerini de okullara dağıttı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Canip KÜÇÜKOĞLU “pandemi sürecinde tüm okullarımızda görev yapan idareci, öğretmen ve hizmetliler teşekkürü hak ettiler. Her gün farklı gelişmeler nedeniyle değişen talimatları yerine getirmek ve çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi için canla başla çalışan arkadaşlarımız bu belgeyi fazlasıyla hak ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

Pandemi nedeniyle yeni bir değişiklik olmaz ise 15 Şubat Pazartesi günü ilçemizde Uğurlu İlkokulu, Yeni Bademli İlkokulu, Zeytinliköy Özel Rum İlkokulu ve Tepeköy Özel Rum Ortaokulu- Lisesi yüz yüze eğitime başlayacaklar. Yine değişiklik olmaz ise 01 Mart Pazartesi günü 8 nci Ve 12 nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar. Sonrası ise bakanlıktan gelecek talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçilecek.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ

Μαζί με το πιστοποιητικό  “Καθαρό μου Σχολείο”, η Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας της Ίμβρου διανέμει πιστοποιητικά αναγνώρισης που προετοιμάστηκαν για όλους τους υπαλλήλους (διαχειριστές, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους και άλλο προσωπικό) που εργάζονται στα σχολεία.

Κάνοντας μια δήλωση σχετικά με το θέμα, ο Διευθυντής Εθνικής Παιδείας Canip KÜÇÜKOĞLU είπε: «Κατά τη διάρκεια της πανδημικής διαδικασίας, οι διαχειριστές, οι δάσκαλοι και τα μέλη του προσωπικού που εργάστηκαν σε όλα τα σχολεία μας αξίζουν ευχαριστίες. Οι φίλοι μας που εργάζονται σκληρά για την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας και προσπαθούν να πληρούν τις μεταβαλλόμενες οδηγίες κάθε μέρα λόγω διαφορετικών εξελίξεων αξίζουν αυτή την αναγνώριση. Τους ευχαριστούμε».

Εάν δεν υπάρξει νέα αλλαγή λόγω της πανδημίας, το Δημοτικό Σχολείο Uğurlu, το Δημοτικό Σχολείο Yeni Bademli, το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων και το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγριδίων θα ξεκινήσουν τη δια  ζώσης εκπαίδευση τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου εκτός απο τη 8η και τη 12η τάξη που θα ξεκινήσουν τα δια ζώσης μαθήματα  τη Δευτέρα 1 Μαρτίου. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις του Υπουργείου για περετέρω διαδικασίες.

CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT TO ALL RESPONSIBLE

In addition to the My Clean School certificate, Imroz Directorate of National Education also distributed the certificates of appreciation prepared for all the employees working in schools (administrators, teachers, servants and other staff).

Making a statement on the subject, National Education Director Canip KÜÇÜKOĞLU said, “During the pandemic process, the administrators, teachers and staff members who worked in all our schools deserved appreciation. Our friends who work hard for the health, safety and education of our children and fulfill the changing and challenging instructions every day due to different developments, deserves this document. We thank them”.

If there is no new change due to the pandemic, Uğurlu Primary School, Yeni Bademli Primary School, Aya Todori Greek Primary School and Agridia Private Greek High School will start the traditional (face-to-face) education on Monday, February 15th with the exception of the 8th and 12th grades that will start  the face-to-face education on Monday, March 1st. After that, it will be implemented in line with the instructions from the ministry.

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ İÇİN EMEK VEREN TÜM MİLLİ EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜRLER..

Eυχαριστούμε απο καρδίας όλους όσους προσπαθούν για την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας.

We would like to deep thank all those who work for our children’s health, safety and education

Total Page Visits: 647 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir