Güncel

GÖKÇEADALI KADINLARDAN 8 MART

Hμερα της Γυναίκας στην Ίμβρο

Women’ s day at Imroz

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü adamızda kadınlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı. Gökçeada Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen kermeste Gökçeadalı kadınlar hünerlerini sergilerken, Gökçeada CHP Kadın Kolları Başkanlığı da bir basın açıklaması yaparak 8 Mart’ı andı.

8 Μαρτίου Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε στο νησί μας με δραστηριότητες που οργανώθηκαν από γυναίκες. Ενώ οι γυναίκες της Ίμβρου επέδειξαν τις δεξιότητές τους στο φιλανθρωπικό μπαζάρ που διοργάνωσε ο Συνεταιρισμός Γυναικών Ίμβρου, η Προεδρία του Υποκαταστήματος του CHP της Ίμβρου έκανε μια δήλωση σε δελτίο τύπου προς τιμή της ημέρας.

March 8: Women’s Day was celebrated on our island with activities organized by women. While the women of Imroz demonstrated their skills in the charity bazaar organized by the Imroz Women’s Cooperative, the Presidency of the Imvros CHP Branch made a statement in a press release in honor of the day.

Saat 11:00 de başlayacağı duyurulan kermes için Gökçeada’nın üretken kadınları el emeği ürünlerini ayrılan stantlara erkenden yerleştirmeye başlamıştı. Neler yoktu ki stantlarda. El işi işlemelerden- ağaç ürünlere, yerel ürünlerden- organik ürünlere, ev yapımı yiyeceklerden- çeşit çeşit tatlılara Gökçeadalı kadınların marifetleri yer almıştı stantlarda.

Οι διοργανώτριες είχαν αρχίσει να τοποθετούν τα χειροποίητα προϊόντα τους στο δεσμευμένο περίπτερο νωρίς για το μπαζάρ, το οποίο ανακοινώθηκε να ξεκινήσει στις 11:00. Και τι δεν υπήρχε στα περίπτερα. Από χειροτεχνήματα έως ξύλινα προϊόντα, από τοπικά προϊόντα έως βιολογικά προϊόντα, από σπιτικά τρόφιμα έως διάφορα επιδόρπια, τα ταλέντα των γυναικών από την Ίμβρου ξεδιπλώθηκαν.

The organizators had started placing their handmade products in the reserved kiosk early for the bazaar, which was announced to start at 11:00. One could find anything. From handicrafts to wooden products, from local products to organic products, from homemade food to various desserts, the talents of women from Imroz unfolded.

Havanın güzel olmasından yaralanan Gökçeadalılar stantları dolaşmaya başladılar. Kermesteki ürünler tek tek inceleniyor ve beğenilenler alınıyordu. Bu sırada Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Özgür KÖSE eşi Arzu KÖSE ile birlikte kermes alanına geldi. Stantlarda ürünlerini sergileyen Gökçeadalı kadınlara bir sürprizi vardı Özgür Başkanın. Yanlarında getirdikleri poşette küçük küçük paketlenmiş güzel hediyeleri her stantta kadınlara dağıttılar beraberce. Hediye dağıtırken stantlardan ürün almayı da ihmal etmediler. El emeği ile yapılan ürünlerden satın alarak destek oldular Gökçeadalı kadınlara.

Οι κάτοικοι, που επωφελήθηκαν από τον καλό καιρό, άρχισαν να περιπλανιούνται στα περίπτερα και έκαναν τις αγορές τους. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του τομέα της Ίμβρου του κόμματος İYİ Özgür KÖSE επισκέφτηκε το μπαζάρ με τη σύζυγό του Arzu KÖSE. Ο Πρόεδρος του Özgür είχε μια έκπληξη για τις γυναίκες της Gökçeada που παρουσίασαν τα προϊόντα τους στα περίπτερα. Τους μοίρασε όμορφα δώρα, μικρά και συμβολικά. Κατά τη διανομή των δώρων, δεν παραμέλησαν να συνεισφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο του μπαζάρ και αγόρασαν προϊόντα από τα περίπτερα. Υποστήριξαν τις γυναίκες της Ίμβρου, αγοράζοντας χειροποίητα προϊόντα.

The citizens, who benefited from the good weather, started to wander around the stands buying products. Meanwhile, Imroz İYİ Party District Chairman Özgür KÖSE visited to the bazar with his wife Arzu KÖSE. Özgür had a surprise for the women of Imroz who displayed their products at the stands. He shared beautiful, small and meaningful gifts. While distributing gifts, they did not neglect to contridute on the charity purpose of the bazar and bought products from the stands. They supported the women of Imroz by purchasing hand made products.

Kermes devam ederken Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN yanında eşi Mehtap hanımla birlikte geldi kermes alanına. Beraber dolaştılar stantları. Her stantta mehtap hanım ürün seçti, Ünal Başkan ödemesini yaptı. Ürünlerin bedelleri için fazla fazla ödeme yapan Ünal ÇETİN gerekçesi sorulunca “Sizlerin emekleri için bu paralar az bile. Emeklerinizi nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Sizler yaptıklarınızla ve şu an burada bu ürünleri bizlere sunmakla çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Sadece yaptıklarınız değil, bunların yapılabileceğini de göstermiş ve örnek olmuş oluyorsunuz. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” diyerek kermese ürün getiren herkese teşekkür etti.

Το  μπαζάρ επισκέφτηκε με τη σειρά του ο δήμαρχος της Ίμρβου Ünal ÇETİN μαζί  με τη σύζυγό του Mehtap. Η κ Mehtap επέλεξε από κάθε περίπτερο, ένα προϊόν, αφήνοντας γενεόδωρα φιλοδωρήματα σε κάθε πάγκο. ο Δήμαρχος σχολίασε την κίνηση αυτή λέγοντας: «Κανένα χρηματικό ποσό δεν αρκεί για την αξία των προσπαθειών σας. Δεν ξέρουμε πώς να σας ξεπληρώσουμε για την εργασία σας. Σας αξίζουν πολλά περισσότερα. Είστε φωτεινό παράδειγμα και δείχνετε όχι μόνο τι έχετε κάνει, αλλά και ότι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ».

The bazaar was visited by the mayor of Imroz Ünal ÇETİN together with his wife Mehtap. Ms. Mehtap chose a product from each kiosk, leaving generous tips on each counter. The Mayor commented on this move, saying: “No amount of money is enough for the value of your efforts. We do not know how to repay you for your work. You deserve a lot more. You are a shining example and show not only what you have done but also what can be done. Thank you all for being here. “

Talep edilen değerden daha fazlasını ödeyerek alışveriş yapan Ünal Başkan 5 ayrı kitap olarak hazırlanmış ve 5 farklı alanda (Bilim, insan hakları, siyaset, sanat- kültür- edebiyat ve moda- müzik- medya ) “Dünyaya İz Bırakan Kadınlar” isimli kitapları alanda bulunan tüm kadınlara birer adet hediye etti.

Ο Δήμαρχος, έκανε ένα ξεχωριστό δώρο  στις γυναίκες. Την 5τομη συλλογή  «Γυναίκες που αφήνουν ένα σημάδι στον κόσμο» σε 5 διαφορετικά πεδία (Επιστήμη, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική, τέχνη-πολιτισμός-λογοτεχνία και μόδα-μουσική-μέσα μαζικής ενημέρωσης).

The Mayor made a special gift to the women. The 5-volume collection “Women who leave a mark on the world” in 5 different fields (Science, human rights, politics, art-culture-literature and fashion-music-media).

Kermes devam ederken (bazı stantlarda ürünler bitmişti) Gökçeada CHP kadın Kolları kortej halinde alana girdi. İlçe yönetiminin de destek için alanda olduğu görüldü. Basın açıklamasını Gökçeada CHP Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinem BİRİCİ okuyarak yaptı. Açıklama alkışlarla desteklendi.

Ενώ το μπαζάρ συνεχιζόταν (έστω και κάποιοι πάγκοι ξεπούλησαν νωρίς), πομπή από το γραφείο του CHP Ίμβρου εμφανίστηκε  στην πλατεία.. Η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γυναικών CHP Ίμβρου, Sinem BİRİCİ έκανε μια δήλωση του τύπου

While the bazaar was going on (even some stalls sold out early), a procession from the office of CHP Imroz appeared in the square. The Vice President of the Women’s Department of CHP Imroz, Sinem BİRİCİ made a press statement

“BASIN AÇIKLAMASI

Δελτίο Τύπου

press statement

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal haklarının geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας ή η Διεθνής Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας είναι μια διεθνής ημέρα που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Αφιερώνεται στην προώθηση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών και στον εορτασμό των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών τους επιτευγμάτων με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

International Women’s Day or International Working Women’s Day is an international day that is celebrated annually on 8 March as defined by the United Nations. It is devoted to promote women’s political and social rights and celebrate their economic, political and social achievements on the basis of human rights.

               8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

      Στις 8 Μαρτίου 1857, 40.000 εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας απέργησαν σε ένα εργοστάσιο στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας., 129 εργάτριες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της επίθεσης της αστυνομίας στους εργαζομένους, κλειδώνοντας τους στο εργοστάσιο. Ξέσπασε πυρκαγιά όπου οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και το γεγονός κατέληξε σε τραγωδία.. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία των εργατριών.

On March 8, 1857, 40,000 textile women workers went on strike in a textile factory in New York, USA, demanding better working conditions. 129 women workers died as a result of the police attacking the workers and locking the workers in the factory while a fire followed. The workers could not escape from the barricades set in front of the factory and lost their lives. More than 10,000 people attended their funeral.

          26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’da 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirildi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Στις 26-27 Αυγούστου 1910, η Δανία πρότεινε τον εορτασμό της 8ης Μαρτίου ως Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας στη μνήμη των εργαζομένων γυναικών που πέθαναν στη φωτιά στο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στις 8 Μαρτίου 1857  και η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

         On 26-27 August 1910, a proposal was made to commemorate 8 March as International Women’s Day in memory of women workers who died in the textile factory fire on 8 March 1857 by Denmark and the proposal was unanimously accepted.

            Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanmaya devam ediliyor.

             Η Τουρκία γιωρτάζει τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για πρώτη φορά το 1921. Και ορίστηκε ως «Ημέρα της εργαζόμενης Γυναίκας«.  Γιορτάστηκε ευρύτερα, και μαζικά, το 1975 μεταφέροντας το γεγονώς από τα σαλόνια στους δρόμους. Από το 1984, η «Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας» συνεχίζει να γιορτάζεται από διάφορες γυναικείες οργανώσεις κάθε χρόνο.

            Turkey celebrates International Women’s Day for the first time in 1921 with the name “Working Women’s Day”. It was celebrated more widely, and massively, in 1975 moving the event from ball rooms to the streets. Since 1984, “International Women’s Day” continues to be celebrated by various women’s organizations every year.

       Türkiye’de Atatürk’ün önderliğinde kadınlara bugün bize çok normal gibi gelen kadınlara eğitim hakkı, kıyafet özgürlüğü, çalışma hakkı, seçme seçilme hakkı gibi birçok haklar kazandırılmıştır. Fakat ülkemizde halen kadınların maruz kaldığı birçok sorun bulunmaktadır.

       Όλα αυτά τα απλά καθημερινά και λειτουργικά δικαιώματα που έχουν σήμερα οι γυναίκες, όπως η ηγεσία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η ελευθερία ένδυσης, το δικαίωμα στην εργασία, στην επιλογή, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτηθηκαν με αρκετό αγώνα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη χώρα μας.

All these simple everyday and functional rights that women have today, such as leadership, the right to education, the freedom to dress, the right to work, to choose, the right to vote and to be elected, were acquired through considerable struggle. However, there are still many problems faced by women in our country.

Ülkemizde kadınların en önemli 5 sorunu sırasıyla

şiddet,

namus cinayetleri,

erken evlilik,

aile baskısı ve ekonomik bağımsızlığın olmaması olarak tanımlanıyor.

Τα πιο σημαντικά 5 προβλήματα των γυναικών στη χώρα μας, είναι.

βία,

δολοφονίες τιμής (γυναικοκτονίες),

πρόωρος γάμος,

οικογενειακή πίεση και έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας.

The most important 5 problems of women in our country, respectively.

violence,

honor killings,

early marriage,

family pressure and lack of economic independence.

   8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü tüm dünyada kadınların eşit, özgür ve huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günüdür.1957 yılında çalışan kadınlarımızın yakmış olduğu eşitlik ve özgürlük meşalesi dünya da demokrasilerin gelişimini sağlamıştır.

Η 8η Μαρτίου, η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, είναι η ημέρα της ενότητας και της αλληλεγγύης, όπου οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο εκφράζουν τις φιλοδοξίες τους για μια ίση, ελεύθερη και ειρηνική ζωή.

  March 8, World working women’s day is the day of unity and solidarity where women all over the world express their aspirations for an equal, free and peaceful life.

  Kadın erkek eşitliği için yola çıkan kadınların hak arama eylemleri aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerinin Dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır. Güçlü bir toplum ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalkmasıyla sağlanabilir. Eşitlik demokrasinin kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

Οι ενέργειες των γυναικών που καθορίζουν την ισότητα, έχουν κάνει επίσης πολλά υποσχόμενα βήματα προς τη σημασία και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. Μια ισχυρή κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με την εξάλειψη των διακρίσεων και της ανισότητας. Η ισότητα είναι απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

 The actions of women who set out for equality, have also made promising steps towards the importance and implementation of human rights and freedoms worldwide. A strong society can be achieved by eliminating discrimination and inequality. Equality is an indispensable element of democracy and development.

   Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

Όπως είπε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «Μια κοινωνία αποτελείται από ένα έθνος δυο φύλων των ανδρών και  των γυναίκες. Είναι αδύναντο όταν η μισή κοινωνία παραμένει στη τη γη με αλυσίδες, η άλλη μισή να μπορεί να υψωθεί στον ουρανό! “

  As Mustafa Kemal Atatürk said, “A society consists of one nation of twos sexes men and women. How could be possible for the one half to fly in the  skies if the other half is  bound to the earth with chains!”

Kadınların bir birey olarak var olmasını, demokrasi ve toplumsal refah için toplumdaki konumunun güçlenmesini kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet ortadan kalkmasını diliyor, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyoruz.”

Ευχόμαστε οι γυναίκες να υπάρχουν ως προσωπικότητες, να ενισχύσουν τη θέση τους στην κοινωνία για δημοκρατία και κοινωνική ευημερία και να εξαλείψουν τις διακρίσεις και τη βία και να συνεχίσουμε γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών όλων των γυναικών. “

 We wish women to exist as individuals, strengthen their position in society for democracy and social welfare, eliminate discrimination and violence and continue to celebrate the International Women’s Day of all women. “

Basın açıklamasının okunduğu esnada katılımcılara dağıtılan kırmızı karanfiller, açıklanmanın tamamlanmasının ardından “Atatürk Anıtı”na sunularak etkinlik sonlandırıldı. Basın açıklaması için alana gelenler açıklamanın ardından stantları gezerek el emeği ürünlerden alarak hemcinslerine destek oldu.

Mοιράστηκαν κόκκινα γαρίφαλα στους συμμετέχοντες κατά την ανάγνωση του δελτίου τύπου ενώ όσοι παρευρεθήκαν στην εκδήλωση  επισκέφθηκαν τα περίπτερα μεκαι υποστήριξαν της γυναίκες αγοράζοντας χειροποίητα προϊόντα.

The red carnations distributed to the participants during the reading of the press release were presented to the “Atatürk Monument” after the announcement was completed. Afterthe press release participants visited the stands after the statement and supported the women buying hand-made products.

BAŞTA GÖKÇEADALI KADINLAR OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA KADINLARIN “EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”…

Χρόνια Πολλά στις Γυναίκες της Ίμβρου και σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.

Happy Women s day to the Women  of Imvros and to all the women of the world.

Total Page Visits: 563 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir