Güncel

GÖKÇEADA’YA HAYIRLI OLSUN

Καλορίζικα!

New additions!

Gökçeada belediyesinin kendi kaynakları ile adamıza kazandırdığı 6 araçtan 3 tanesi daha bugün adamıza gelerek hizmete başladı.

Ο Δήμος Ιμβρου ενισχύει τον οδικό του στόλο προσθέτοντας 6 νέα μεταφορικά μέσα.

The vehicle collection of Imroz municipality got bigger with the addition of 6 new vehicles.

Maaşları bile ödeyemez iddiaları ile 2014 yılında göreve başlayan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN hizmet filosuna 6 araç daha kazandırdı.

Παρολες τις αντιξοότητες και τις φήμες από το 2014 ότι ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δύναμη να ανταπεξέλθει ούτε στη μισθοδοσία του, ο δήμαρχος  Ünal ÇETİN  καταφερε να εκπληρώσει  την ανάγκη των για 6 νεα οχήματα.

Despite the various issues  and rumors since 2014 that the Municipality does not have the financial strength to cope with even its payroll, the mayor Unal ÇETİN managed to fulfill municipality’s need for 6 new vehicles.

6 araçtan daha önce gelmiş olan bir taneye ilaveten 3 araç daha adamıza gelerek hizmete başladı. Geriye kalan 2 aracın da kısa sürede (işlemleri devam ediyor) getirilerek göreve başlayacağı açıklandı.

Από το νέο στόλο ο Δήμος έχει ήδη πάραλαβει ένα όχημα και αλλά τρία θα παραληφθούν σήμερα. Τα υπόλοιπα δυο οχήματα θα έρθουν στο νησι όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους.

From the new fleet, the Municipality has already received one vehicle and three will be received today. The remaining two vehicles will arrive on the island when their inspection is completed.

Eski Bademli köyünün rampasında takla atarak kaza geçiren çöp aracının, araçların alımında vesile oluşturduğu ve “Kaliteli hizmet ve çalışanların güvenliği” parolası ile başlayan süreç Gökçeada’ya kazandırdı.

Μετά το ατύχημα με το απορριμματοφόρο στο Νεο Γλυκι, ο Δήμος στοιχημάτισε για καλύτερες υπηρεσίες και ασφάλεια των εργαζομενων.

After the accident with the garbage truck in Yeni Bademli, the Municipality bet on better services and safety of the employees.

Bugün Gökçeada Belediyesinin hizmet filosuna katılan araçlar nedeniyle belediye önünde pandemi tedbirlerine uygun olarak bir tören düzenlendi.

Κατά την παραλαβή των νέων οχημάτων διοργανώθηκε μια μικρή τελετή στα μέτρα της πανδημίας.

Upon receipt of the new vehicles, a small ceremony was organized keeping all the pandemic measures.

Tören için Belediye Meclis Üyeleri ve siyasi parti temsilcileri davet edildi. Belediye binası önüne getirilen araçların yanında Davetlilere seslenen Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, araçlarımız Gökçeadalılara hayırlı olsun diyerek başladığı konuşmasını “Bizlerin her daim hedefi; İYİ belediyecilik, her daim hayalimiz; huzurlu, mutlu ve refah içinde bir Türkiye” diyerek sonlandırdı.

Στη τελετή που διοργανώθηκε έξω από το Δημαρχείο, έδωσαν το παρόν τα μελη του Δημοτικου Συμβουλίου και οι πρόεδροι των πολιτικών επιτροπών. στο λόγο του ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι η Καλή λειτουργία του Δήμου, ενώ όραμα του μια ήρεμη και ευτυχισμένη Τουρκία.

The members of the Municipal Council and the chairmen of the political committees were present at the ceremony that was organized outside the City Hall. In his speech, the Mayor underlined that his goal is the Good operation of the Municipality, while his vision is a relaxed and happy Turkey.

Gerçekleştirilen tören pandemi nedeniyle kısa tutuldu. Gökçeadalıların yakından tanıdığı Metin ERGÖR hocamızın yaptırdığı dua ve kesilen kurban sonrası tören sonlandırıldı.

Η τελετή ολοκληρώθηκε γρήγορα λόγω της πανδημίας. Ο Ιμάμης Metin ERGÖR εδωσε επίσης το παρόν στη τελετή ευλογώντας τα οχήματα και προσφέροντας θυσία.

The ceremony ended quickly due to the pandemic. Imam Metin ERGÖR also attended blessing the vehicles and offering a sacrifice

GÖKÇEADA İÇİN ÇALIŞAN VE TAŞ ÜSTÜNE BİR TAŞ KOYAN HERKESE TEŞEKKÜRLER.. 

ευχαριστούμε όλους όσους βάζουν ένα λιθαράκι για την εξέλιξη της Ιμβρου.

We thank all those who contribute to the improvement of Imroz.

Total Page Visits: 756 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir