Güncel

HIZLI YÜKSELEN VAKALAR İÇİN TOPLANTI

Σύσκεψη για τις ραγδαίες αυξήσεις κρουσμάτων

Meeting on rapid case increases

Ülke genelinde 15-21 Şubat haftasında açıklanmaya başlayan ve il bazında yüz bin kişide vaka sayısı kriteri ile kamuoyuna duyurulan veriler ışığında Çanakkale’nin son durumu kaygı verici duruma geldiği için Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN STK’lar ve ilçe muhtarları ile ayrı ayrı toplantı düzenleyerek uyarılarda bulundu.

Δεδομένου ότι η τελευταία κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Çanakkale έχει γίνει ανησυχητική όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, ο Περιφέρχης Ίμβρου δρ Serhat DOĞAN πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με ΜΚΟ και τους προεδρους των χωριών με σκοπό να τους ενημερώσει και να τους προειδοοποιήσει.

Since the latest situation of Çanakkale has become alarming as it is for the whole country, Imroz District Governor Dr. Serhat DOĞAN made separate meetings with NGOs and village headmen(muhtar) in order to inform and warn them.

Çanakkale il olarak geçtiğimiz hafta yüz bin kişiye düşen vaka sayısında Samsun, İstanbul ve Yalova’dan sonra gelmesi durumun önemini ortaya koyuyor. Vaka sayılarında ki artışı bir başka açıdan inceleyecek olursak, ilk açıklamanın yapıldığı 15-21 Şubat haftasından bu güne artış oranlarında da Çanakkale ilk üçe giriyor. Açıklamanın yapıldığı ilk haftadan bu güne Iğdır ilimizde vaka sayıları yüzde 2162 artarken Kastamonu ilimizde yüzde 2078 ve Çanakkale ilimizde yüzde 1249 arttığını görebiliyoruz. Maalesef bu konuda da ilk üçe giriyoruz. Bu durumda gösteriyor ki ilimizdeki artış geçici değil süreklilik gösteriyor.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της περασμένης εβδομάδας τo Τσανάκκαλε έπεται της Σαμψούντα (πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων), της Κωνσταντινούπολης και της Γιάλοβα στον αριθμό των κρουσμάτων ανά εκατό χιλιάδες άτομα. Εάν εξετάσουμε την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων μέτρων σχετικά  με τις περιφέρειες και και τις νομαρχίες (εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου), το Τσανάκκαλε βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις. Από την πρώτη εβδομάδα της ανακοίνωσης, μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί κατά 2162% στην επαρχία της Ιγκντίρ (Iğdır), 2078% στη Κασταμωνή και 1249% στο Τσανάκκαλε. Και στις δυο περιπτώσεις η αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή μας δείχνει ότι η κατάσταση δε θα είναι προσωρινή αλλά συνεχής.

Çanakkale came after Samsun, Istanbul and Yalova in the number of cases per hundred thousand people last week. If we examine the increase in the number of cases from the week February 15-21 when the annoouchment regarding the Districts was made, Çanakkale is in the top three in terms of increase rates. Since the first week of the announcement, we can see that the number of cases in Iğdır has increased by 2162 %, 2078 % in Kastamonu and 1249 % in Çanakkale. Unfortunately, we are in the top three in this regard a situation indicating that the increase in our city is not temporary but continuous.

Bu bilgiler ışığında yapılması gerekenler ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN, Gökçeada İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Özlem ÇIRPAN ile birlikte önce STK temsilcileri, ardından da muhtarlar ile bir toplantı düzenledi. Her 2 toplantıda da kolluk güçlerimizin temsilcileri de yer aldı.

Ο Περιφεριάρχης Ίμβρου δρ Serhat DOĞAN, η διευθύντρια Υγείας της Περιφέρειας, Dr. Özlem ÇIRPAN πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους ΜΚΟ πρώτα και μετά με τους προεδρους (μουχταριδες). Εκπρόσωποι των αστυνομικών μας ήταν επίσης παρόντες και στις δύο συναντήσεις.

Imroz District Governor Dr. Serhat DOĞAN, and Imroz District Health Director, Specialist Dr. Özlem ÇIRPAN held a meeting with NGO representatives and then with village headmen. Representatives of our enforcement officers were also present at both meetings.

Toplantı başlangıcında kısaca durumu özetleyen Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN sözü Gökçeada İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Özlem ÇIRPAN’a bıraktı. Sağlık Müdürümüz sağlık personelinin tüm uğraşlarına rağmen bazı konularda çaresiz kaldığını ve bu konularda da birlikte hareket etme gerekliliğinden bahsederek bu konuları örnekler vererek anlattı.

Συνοψίζοντας την κατάσταση στην αρχή της συνάντησης, ο Περιφεριάρχη έδωσε το λόγο στη  διευθύντρια Υγείας της Περιφέρειας, Dr. Özlem ÇIRPAN  η οποία μίλησε για την απελπισία του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένα θέματα παρά όλες τις προσπάθειές τους και την αναγκαιότητα δράσης.

Summing up the situation at the beginning of the meeting, the Regional Governor gave the floor to the Director of Health of the Region, Dr. Özlem ÇIRPAN who spoke about the despair of the healthcare staff on some issues despite all their efforts and the need for action.

Gökçeada’nın vaka sayısının Çanakkale’nin bazı ilçelerine göre düşük olmasının bizleri yanıltmaması gerektiğini belirten Sağlık Müdürümüz İngiliz mutosyonu diye nitelenen bu virüsün bulaşma hızının çok yüksek olması nedeniyle ancak birlikte hareket edersek başarı sağlanabileceğini söyledi.

Το ότι αριθμός των κρουσμάτων στην Ίμβρο είναι χαμηλός σε σύγκριση με ορισμένες περιοχές του Çanakkale, δεν θα πρέπει να μας παραπλανήσει, αφού ο ρυθμός μετάδοσης της βρετανική μετάλλαξης του ιού είναι πολύ υψηλός και μόνο  με συνεργασία δυνάμεων μπορεί να νικηθεί.

The fact that the number of cases in Imroz is low compared to some areas of Canakkale should not deceive us, since the rate of transmission of the British mutation of the virus is very high and only with the cooperation of forces it be defeated.

Bu virüs ile mücadelede en çok zorlandığımız konu uyumsuz davranan pozitif vakalarımız ve temaslılarımız diyerek katılımcılardan destek istedi. Filyasyon sisteminde bulunan bir açık nedeniyle pozitif olan vatandaşlarımız samimi davranmazsa ipin ucu kaçıyor. Filyasyon takibinde pozitif olan kişinin beyanı esas alınıyor ve buna göre karantina uygulanıyor. Test sonucu pozitif olan kişi samimi davranmaz ya da kuralları uygulamazsa virüs birkaç gün içinde onlarca kişiye bulaşabiliyor.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο μη συμβιβασμός από τα θετικά κρούσματα όπως και από επαφές τους. Eαν οι πολίτες που εκτέθηκαν στον ιό και νοσούν ή βρίσκονται σε καραντίνα δεν συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα τότε “χάνεται η μπάλα”. Ο θετικός στον ιό λαμβάνεται ως βάση και οι επαφές του ορίζονται σε καραντίνα αναλόγως. Εάν ο ασθενής δεν ενεργήσει ειλικρινά ή δεν ακολουθεί τους κανόνες, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε δεκάδες άτομα μέσα σε λίγες ημέρες.

The biggest problem we face is the non-compromise from the positive cases as well as from their contacts. If citizens who have been exposed to the virus  do not behave responsibly then “the game is lost”. The positive to the virus person is taken as a basis and its contacts are quarantined accordingly. If the patient does not act honest or refuse to follow the rules, the virus can be transmitted to dozens of people within a few days.

Yaşanan olaylardan isimleri gizli tutarak verilen örnekler tüm katılımcıları güldürdü. Testi pozitif çıkan bir vatandaşın temas ettiği kişiler arasında verdiği isimlerle kavgalı olduğu (adli kayıtlar ile de doğrulanan) ve yaklaşık 1 aydır görüşmediği gerçeğinin filyasyon ekibinde çalışan sağlıkçıları ve kolluk güçlerini ne kadar zor durumda bıraktığını sanırım söylemeye gerek yok. Ya da temaslı olduğu yakınını saklayarak “onun çalışması gerekiyor” bahanesine saklanan kişinin virüs yayılımındaki payı nedir.

Τα παραδείγματα που δόθηκαν διατηρώντας τα ονόματα εμπιστευτικά έκαναν όλους τους συμμετέχοντες να γελούν. Καταστάσεις όπου πολίτης θετικός στον ιό δηλώνει ψευδή στοιχεία επαφών (στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλώθηκε άνθρωπος που είχε αντιδικία με τον ασθενή), βάζει τους ιατρικούς υπαλλήλους σε μια δύσκολη θέση. Ακόμα ακόμα υπάρχουν και άτομα που κρύβουν επαφές με τη δικαιολογία “πρέπει να εργαστεί” θέτοντας σε κίνδυνο τη κοινωνία και τη ζωή του ίδιου.

The examples given while keeping the names confidential made all participants laugh. Situations where a citizen covid positive states false contact information (in this case a person who had a dispute with the patient), puts medical staff in a difficult position. Similarly when people hide their contacts with the excuse “he has to work” endangering society and their life.

Filyasyon takip sisteminde yer almayan temaslının temaslısı olgusu bu mutasyon virüsün yayılımında önemli yer tutuyor. Filyasyon sistemindeki bu eksikliği bizler giderebiliriz. Ailemizden biri temaslı olduğu için karantinada ise (iş yerinden ya da bir arkadaşından dolayı) ailede bulunan diğer kişilerde çok dikkatli olmalı. Yani iş pozitif olduğu için ya da temaslı olduğu için karantinada olanların dikkat etmesi ile bitmiyor. Kaldı ki onların içinde bulunan uyumsuzlarında (bu tanım sağlık müdürümüze ait) izole olması gerekirken çeşitli bahaneler ile kurallara uymadıkları düşünülünce konunun önemi daha iyi anlaşılır.

Οι επαφές που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα παρακολούθησης, έχουν σημαντική θέση στην εξάπλωση αυτού του ιού. Μπορούμε να διορθώσουμε αυτήν την ανεπάρκεια στο σύστημα. Εάν κάποιος από την οικογένειά μας βρίσκεται σε καραντίνα επειδή βρίσκεται σε επαφή (λόγω του χώρου εργασίας του ή ενός φίλου του), τα άλλα άτομα στην οικογένεια πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Με άλλα λόγια, δεν τελειώνει με την προσοχή εκείνων που βρίσκονται σε καραντίνα. Επιπλέον, υπάρχουν επαφές που δεν τηρούν τους κανόνες με διάφορες δικαιολογίες, αν και πρέπει να είναι απομονωμένοι, γεγονός που κάνει τη σημαντικότητα της κατάστασης καλύτερα κατανοητή.

Contacts that are not included in the monitoring system play an important role in the spread of this virus. We can correct this shortcoming in the system. If someone in our family is quarantined because they are in contact with a covid positive person (because of their workplace or a friend), the other family members need to be very careful. In other words, it does not end with the attention of those who are in quarantine. In addition, there are contacts who do not even follow the rules with various excuses, although they must be isolated, which makes the importance of the issue better understood.

Gökçeada’nın sesi olarak yapılan toplantının konunun anlaşılması bakımından çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Tüm katılımcıların da yaşananlara ve örneklere bakarak virüs ile savaşın önemini ve birlikte mücadele edilmezse turizm sezonumuzun sıkıntılı geçeceğini anladıklarını fark ediyoruz.

Πιστεύουμε ότι η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ήταν πολύ χρήσιμη στην κατανόηση του θέματος. Συνειδητοποιούμε όπως και όλοι οι συμμετέχοντες, εξετάζοντας τις εμπειρίες και τα παραδείγματα, τη σημασία της καταπολέμησης του ιού σε συνεργασία, διαφορετικά η τουριστική σεζόν θα είναι δύσκολη.

We believe that the meeting that took place was very useful in understanding the issue. We realize, like all participants, looking at the experiences and examples, the importance of fighting the virus in collaboration, otherwise the holiday season will be difficult.

Son olarak da aylardır talep edilmesine rağmen ancak bugün uygulanmaya başlanan adaya giriş çıkışlarda HES Kodu kontrolü için GESTAŞ’a Gökçeadalılar adına teşekkürler..

Τέλος, εξ ονόματος των Ιμβρίων, θα ήθελα να ευχαριστήσω την GESTAŞ που επιτέλους μετά από μήνες αιτήσεων εφάρμοσε τον έλεγχο του Κώδικα ΗΕS στην είσοδο και την έξοδο του νησιού.

Finally, on behalf of the citizens of the island, I would like to thank GESTAŞ, which finally, after months of requests, implemented the control of the HES Code at the entrance and exit of the island.

HAYDİ GÖKÇEADALILAR EL BİRLİĞİ İLE BU VİRÜSÜ ALT EDELİM VE BOL KAZANÇLI GÜZEL BİR TURİZM SEZONU YAŞAYALIM..

Ας Συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε τον ιό και να έχουμε μια κερδοφόρα καλοκαιρινή σεζόν.

Let’s work together to fight the virus and have a profitable summer season.

Total Page Visits: 691 - Today Page Visits: 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: