GüncelYazarlar

KUŞLARA, BALIKLARA VE YILDIZKOY’A SÖZÜMÜZ VAR !

”Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz”
           

Gökçeada Belediye Meclisin de 4 Ekim 2021 Tarihinde İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla geçen ve Çanakkale Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna gönderilen Yıldızkoy’un imara açılması kararı Gökçeada Belediyesine iade edildi. Koruma Kurulunun gerekçesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine atıf yapılması ile hali hazırda sunulan imar planının ilgili hükümle çeliştiği belirtildi.
           

Koruma amaçlı İmar Planı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun uyarınca belirtilen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır.
           

Gökçeada Belediyesine iade edilen kararda, eksikliklerin giderilerek ve güncel sit alanı sınırlarının bütününü kapsayacak şekilde koruma amaçlı nazım imar planının hazırlanarak gönderilmesi talep edilmektedir. 4 Ekim 2021 tarihindeki Belediye Meclis kararından sonra adamızda gösterilen tepkilerin sonucu inisiyatif kurularak imar kararına karşı kararlı bir mücadele başlatılmıştır. ADA DAYANIŞMASI böyle bir inisiyatifin sonucudur. Hukuki mücadele için yapılan hazırlıklar ile birlikte, kurulun bu kararı olumlu karşılanmıştır. Yıldızkoy’a bu süre zarfında herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmayacaktır.
           

Dayanışma karşılık beklemeden insanlık adına doğamız yararına insanlığa hizmet etmektir. Dayanışma dünü bilip, bugünü okuyup, yarını örgütleyebilmek tir. Dayanışmada Ben bilirim yok, birlikte düşünmek, birlikte çözüm üretmek var. Dayanışmada bir avuç çıkar grubunun yerine halkın ortak çıkarı vardır. Açılacak tüm davalar, kamusal-yeşil alan gibi halka açık olması taleplerini içerecektir. Kuşlara, balıklara ve Yıldızkoy’a sözümüz var. Mücadeleye devam. ADA DAYANIŞMASI doğayı korur ve yaşatır.
           

Esen kalın…Memleket güzel…”Bu Memleket Bizim”

Total Page Visits: 666 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir