GüncelYazarlar

MERYEM ANA’NIN KUTSALLIĞI

Her yıl 15 ağustos tarihinde Gökçeada Tepeköy’de gelenekselleşmiş bir festival kutlanıyor. Bu coşkulu festivalin organizasyonunu Rum Ortodoks Kilisesi ve adada yaşayan Rum halk üstlenmektedir. Kesilen kurbanlar, kazanlarda pişirilen çeşit çeşit yemekler, içilen şaraplar ve coşkulu halk oyunları oynanarak kutlanan olay ise iSA Mesih’in Annesi Meryem Ana’nın (Ortodoks ve Katolik Hıristiyanların inancına göre) ölümünden üç gün sonra mucizevî olarak tıpkı sevgili oğlu iSA Mesih gibi ölümden diriltilip, göğe alınmasıdır.

Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlar dünyanın her yerinde bu olayı kutlarlar.

iNCiL’de bu olaydan bahsedilmemiş olsa da rivayet odur ki Cennetin Kralı olan iSA Mesih sevgili annesinin bedeninin mezarda çürümesine izin vermeyerek O’nun ölü bedenini diriltmiş ve kendi yanına yani cennete yükseltmiştir. Bu sebeple Meryem Ana’ya verilen sıfatlardan birisi de Cennetin Kraliçesi’dir !..

Dünyasal hayatı sona erdikten sonraki bu mucizevi olay Kutsal Meryem Ana’nın yaşadığı ne ilk , ne de tek Tanrı mucizesidir !..

MERYEM ANA’NIN ÇOCUKKEN TANRI TARAFINDAN TAPINAKTA KUTSANMASI

Yine Ortodoks ve Katolik kiliselerinin inancına göre ; Meryem Ana henüz sekiz yaşında bir çocukken o zamanlarda tapınakta Başkahin olan Zekeriya tarafından (Zekeriya bu olay yaşanırken Tanrı’nın Ruhu tarafından yönlendirilmiştir) elinden tutularak Yahudi geleneklerine göre yılda bir kere Başkahin haricinde başka birisinin girmesinin yasak olduğu Süleyman’ın Tapınağı’ndaki En Kutsal Yere (Antlaşma Sandığı’nın bulunduğu odaya) götürülmüş ve Tanrı tarafından kutsanmıştır !..

TANRI DOĞURAN (THEOTOKOS)

“Başlangıçta Söz (iSA Mesih) vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı !.

Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi !.”

(iNCiL – Yuhanna 1:1 2)

iSA Mesih Tanrı’nın öz varlığından var olduğu, Tanrı’yla özdeş olduğu ve yüzde yüz Tanrı olduğu halde ; dünyada yaşayan ve yaşayacak olan tüm insanları kendilerini zamanın sonunda beklemekte olan yıkıcı gazaptan yani cehennemden kurtarmak, yargıyla cezalandırılmalarına sebep olan günahlarından tövbe etmelerini sağlayıp, ruhsal kurtuluşlarını olanaklı kılmak için alçakgönüllü bir tavırla insan bedeni alarak ve Tanrısal bir mucize ile Bakire Meryem’den doğmuştur !.

“”Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di.

Onun yanına giren melek ; “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız !.

Rab seninledir” dedi.

Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı ama melek ona ; “Korkma Meryem” dedi “Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin !.”

“ Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.”

O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek !.”

O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir !.”

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur?

Ben erkeğe varmadım ki” dedi.

Melek ona şöyle yanıt verdi ; “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana Kutsal Tanrı Oğlu denecek !.

Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.”

“ Tanrı’nın Yapamayacağı Hiçbir Şey Yoktur !.”

”Ben Rab’bin kuluyum” dedi Meryem ; “Bana dediğin gibi olsun.” Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.””

(iNCiL – Luka 1:26’dan 38’e)

Yaşanmış ve Kutsal iNCiL metinlerinde de doğruluğu tasdiklenmiş bu olaydan dolayı Meryem Ana’mıza verilen bir diğer sıfatta ; TANRI DOĞURAN (Grekçe THEOTOKOS) dır !..

KUTSAL ANNE

Meryem Ana tüm dünyada yaşamış, yaşayan ve insan ırkının sonuna dek yaşayacak olan hristiyanların (iSA Mesih’e iman eden insanların) Kutsal Annesidir !..

iSA Mesih çarmıh üzerinde son nefesini vermeden önce :

“”İsa annesiyle sevdiği öğrencinin (Elçi Yuhanna’nın) yakınında durduğunu görünce annesine ; “Anne, işte Oğlun !.” dedi.

Sonra öğrenciye ; “İşte, Annen !.” dedi.  O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı.””

(iNCiL – Yuhanna 19:26)

Meryem Ana tüm dünyada yaşamış ve yaşayacak olan kadınların en kutsalıdır !.

SONSUZA DEK BAKİRE MERYEM

Ortodoks ve Katolik Hıristiyanların inancına göre Meryem Ana ; iSA Mesih’e hamileyken ve doğum yaptıktan sonra , ölümüne dek ve dirilişinden sonra göğe alınırken de bakiredir !.

Bu yüzden Hıristiyan inancına kendini adamış rahibeler bekaret yemini ederler.

iSA Mesih’in kardeşi ve aynı zamanda iNCiL yazarı olan Yakup ve de diğer kardeşleri Meryem Ana’dan doğmamışlardır. Meryem Ana’nın kocası olan Yusuf’un önceki evliliğinden olan çocuklarıdır !..

Hıristiyanlar tarafından tamamı Kutsal Kitap olarak kabul edilen Tevrat – Zebur (Eski Antlaşma) ve iNCiL (Yeni Antlaşma) metinlerinde birçok kez Meryem Ana’dan bahsedilir.

Total Page Visits: 207 - Today Page Visits: 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: