Güncel

ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN başkanlığında toplanarak 2021 yılı için yapılacakları karara bağladı.

Anafartalar Orman İşletme Müdürü Yücel MARTİN tarafından kurum amirlerine detaylı olarak yapılan sunumun ardından yapılacakların ve beklentilerin tartışıldığı toplantı Gökçeada Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşti.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılması gerekenlerin ve kurumlara düşen görevlerin detaylı olarak kaleme alındığı toplantı sonunda alınan komisyon kararı yayınlandı.

Komisyon kararının tamamını haberimizin devamında görebilirsiniz.

GÖKÇEADA İLÇESİ 2021 YILI ORMAN YANGINLARI MÜCADELE KOMİSYON KARARI

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 68-76 maddeleri ve Orman Genel Müdürlüğünün 285 sayılı tebliğleri ayrıca Orman Kanunu’nun 69. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 09.10.1976 gün ve 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe konan ‘Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesi Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik’ orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetleri ile alınacak önlemleri içermektedir.

İlgili Yönetmeliğin 32. maddesine dayanılarak Gökçeada İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 09.07.2021 tarihinde Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan kuruluş yetkilileri ile toplanarak ilçemiz dâhilinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar aşağıda gösterildiği şekliyle karara bağlanmıştır.

A-ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN YAPACAĞI İŞLER:

 Yangın Öncesi Yapılacak İşler:

1- Orman ve yangın emniyet yollarının bakımı yangın sezonu öncesi yapılacaktır.

2- Yangın Gözetleme kulelerinin bakımları yangın sezonundan önce bitirilerek, yangına hassas yerlerdeki kulelerden gözetleme işi Haziran-Ekim aylarında yapılacaktır.

3- Yangın müdahale ekipleri yangına en kısa sürede ulaşabilecek şekilde yerleştirilip, personel ve ekipmanla donatılacak, yangın hizmetlerine konu binaların bakımları yapılacaktır.

4- Yangın söndürme aletlerinin sezon öncesi bakımları ve eksiklikleri tamamlanacak, mükellefler için yeter sayıda uygun yerlerde yedek söndürme aleti bulundurulacaktır.

5- Orman Köylerine ait mükellef listeleri güncelleştirilecek ve 15.06.2020 tarihine kadar sorumlu Jandarma birimine gönderilecektir.

6- Piknik ve mesire yerlerinin denetimi yapılacaktır.

7- Meteoroloji Müdürlüğünden günlük hava raporları alınıp kaydedilecek, orman yangınları için kritik meteorolojik değerler ilgililere duyurulacaktır.

8- Ormanlık alanlar içinde tehlike arz edebilecek kırsal alan yangınlarına (anız, bağ, bahçe vb.) orman idaresine ait unsurlar yardımcı olacaktır. Kapalı alan yangınlarında (bina, fabrika vb.) ise belediye itfaiye araçlarına yeterli ve uygun durumlarda su takviyesi yapılacaktır.

9- Yangına hassas dönemde dozer, treyler, arozöz ile temin edildiği takdirde hava araçları uygun yerlerde konuşlandırılıp yangın için hazır vaziyette bekletileceklerdir.

Yangın Esnasında Yapılacak İşler:

1- Yangın haberi alınır alınmaz durum değerlendirmesi yapılıp yeter sayıda ekip, arazöz, iş makinesi vb. araçları en kısa sürede yangına hareket ettirilecektir.

2- Arazöz ve diğer araçlar ile yangına müdahale edilecek, ihtiyaç halinde Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden dozer, tır, uçak ve helikopter istenilecektir.

3- Yangın haberi anında ilgili makamlara duyurularak belli aralıklarla bilgi verilecektir.

4- İşletme Şefliği olanakları yeterli olmaması durumunda, kamu kuruluşlarından personel, iş makinesi ve arazöz talebinde bulunulacaktır.

5- Yangına gidecek ekip, işçi, araç ve iş makinelerinin yangına en kısa sürede ulaşması ve organizasyonu için gerekli önlemler alınacaktır.

B-DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLER:

5.Komando Alay Komutanlığınca Yapılacak İşler:

1- Kaymakamlık Makamının uygun görüşü ile yangınla mücadeleye yeterli miktarda talep doğrultusunda askeri birlik sevk edecek, kendi mıntıkalarında ve talep halinde orman yangınlarda soğutma çalışmalarında mücadele etmek üzere görevlendirilecek birliklerde gerekli teşkilatlanmayı yapacaktır.

Deniz Radar Komutanlığınca Yapılacak İşler:

1- Kendi mıntıkalarında ve talep halinde orman yangınları ile mücadelede orman idaresi ile iş birliği yapacaklardır.

Hava Radar Komutanlığınca Yapılacak İşler:

1- Kendi mıntıkalarında ve talep halinde orman yangınları ile mücadelede orman idaresi ile işbirliği yapacaklardır.

Belediye Başkanlığınca Yapılacak İşler:

1- Yangın çıkma riski bulunan katı atık depolama alanları için belediye gerekli önlemleri alacak, buradaki olası yangınlar öncelikle Belediye Başkanlığı tarafından önlenecektir. Belediye çöp alanlarının etrafını dozer ile çevirip şerit açacak, yangın için kritik günlerde bu alanlarda Belediye Başkanlığınca bir adet arazöz görevlendirilecektir.

2- Belediye Başkanlığı orman idaresinin iş makinesi ve arazöz taleplerini anında ve öncelikle karşılayacaktır.

3- Yangına hassas günlerde belediye başkanlığı imkânları ölçüsünde itfaiye araçlarını piknik ve mesire yerlerinde bulunduracaklardır.

İlçe Jandarma Komutanlığınca Yapılacak İşler:

1- Yangınlarda mükellef temini ile yangın sebebi ve şüphelisinin belirlenmesinde gerekli işlemleri yürütecektir.

2- Orman İşletme Şefliği ile müştereken düzenlenecek program dahilinde, yangın çıkma riski bulunan ve yoğun olarak ziyaret edilen ormanlık alanlar ile piknik ve mesire yerlerini denetleyerek orman yangınlarına karşı, gerekli uyarı ve işlemleri yapacaklardır.

3- Jandarma ve gereğinde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli işbirliği yapılarak yangının nedeni ve varsa şüphelisinin bulunması sağlanacaktır.

4- Yanan alan en kısa sürede korumaya alınarak ağaçlandırılacaktır

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yapılacak İşler:

1- Polis sorumluluk bölgesinde bulunan orman alanlarında denetleme yaparak, burada meydana gelebilecek yangınlarda şüphelilerin tespit edilmesinde ilgili birimlerle koordineli çalışacaktır.

2- Bölge Trafik Denetleme birimleri sorumlu olduğu devlet karayolu kenarında bulunan alanlarda meydana gelen yangınlar ilgili birimlere bildirilecek, karayolu üzerinde tedbir alarak yangın söndürme araçlarının yangın mahallinde güvenli bir şekilde çalışması için trafik düzeni sağlanacaktır.

3- Yangın mahalline gidecek olan (iş makinesi, arazöz, kepçe, greyder vb.) araçların en seri ve güvenli bir şekilde intikal etmelerinde gerekli yardım ve kolaylık sağlanacaktır.

4- Gerekli hallerde görev alanlarındaki yangınlar için sürücü ve vatandaşlara uyarılarda bulunulacaktır. Orman idaresince temin edilecek olan orman yangınları ile ilgili uyarıcı broşürlerin halka dağıtımında yardımcı olacaklardır.

5- Gerekli hallerde orman ve açık alan yangınları için 155 ihbar hattı ile Çanakkale yangın koordinasyon merkezi irtibat halinde olacaktır.

İlçe Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığınca Yapılacak İşler:

1- Orman İdaresinin talebi halinde yeterli miktarda ambulans ve sağlık ekibi yangın mıntıkasında bulundurulacaktır

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşler:

1- Ormanların önemi ve orman yangınlarının olumsuz etkileri konusunda Orman İdaresi ile koordineli şekilde öğrencilere eğitim verilecektir.

2- Orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı Orman İdaresiyle koordineli etkinlikler yapılacaktır.

3- Orman ve orman yangınları konusunda orman idaresince bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşürlerin tüm okul ve öğrencilere ulaşması sağlanacaktır.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yapılacak İşler:

1. Tarım ürünlerinin hasat edilmesi sırasında sapların kısa biçilmesi sağlanacak, bu konuda tarım araçları operatörlerinin eğitimleri yanında özellikle anız yangınlarının zararları konularında çiftçiler ikaz edilip eğitileceklerdir.

2. Faaliyet dönemi boyunca biçerdöverlerde en az iki adet 6şar Kg’lık, balya bağlama makinelerinde en az bir adet 6 Kg’lık yangın söndürme tüpü, mevcut köylerde Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünce sağlanan 3 ton kapasiteli su tankeri, mevcut olmayan köylerde en az 500 kilogramlık su tankı (muadil ebatta taşınabilir su hazneleri veya ilaçlama makinesi) bulundurulması sağlanacaktır.

3. Ormana bitişik anız bulunan tarlalarda, hasat sonrası, ormana bitişik kısmının sürülerek yanıcı maddeden arındırılmış 5-10 metre genişliğinde bant oluşturulması hususunda çiftçiler uyarılacak ve uyarılar gereğinde Orman İdaresi ile müştereken kontrol edilecektir.

4. Arıcıların ve sürü sahiplerinin neden olabileceği yangınlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

İlçe Müftülüğünce Yapılacak İşler:

1- Yangına hassas dönemde cuma günleri köy ve ilçe merkezi camilerinde orman yangınlarının vereceği zararlar, orman sevgisi, anız yakmanın zararları ve orman alanı dışında dahi olsa yangınlara (çoban ateşi, tarla temizliği vb.) meydan verilmemesi hususları anlatılacaktır.

2- İlçe Müftülüğü, köy imamlarınca orman yangınlarına müdahale etmek için camilerin anons sistemlerinden mükelleflere çağrıda bulunulacaktır.

3- Kritik dönemlerde ilgili köy imamlarının Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünce gönderilen uyarıları köylülere duyurulması sağlanacaktır.

4- Orman İdaresince düzenlenen orman yangınları ile ilgili uyarıcı broşürlerin halka dağıtımına yardımcı olacaktır.

Meteoroloji Müdürlüğünce Yapılacak İşler:

1- Anormal hava beklentilerinin olduğu günler için meteorolojik veriler ile ilgili bilgiler Orman İşletme Şefliğine iletilecektir

DSİ. Karayolları Şefliğince ve Özel İdare Kuruluşlarınca Yapılacak İşler:

1- Orman idaresinin talebi halinde iş makinelerini yangın söndürme çalışmalarına göndereceklerdir.

2- Ormandan geçen karayollarının kenarındaki tutuşturucu mahiyetteki kuru otlar Karayolları Şube Şefliğince temizlettirilecektir.

UEDAŞ İşletme Şefliğince Yapılacak İşler:

1- Ormanlık alanlardaki trafoların ve enerji nakil hatlarının bakımları Haziran ayı sonuna kadar yapılacak, yıpranmış ve tehlike arz eden malzemeler değiştirilecek, bu tesislerin yangından etkilenme alanındaki yanıcı maddeler temizlettirilecek, özellikle orta ayırıcıları (seksiyoner) altlarının yanıcı maddeden arındırılması işlemleri öncelikle yapılacaktır.

2- Çok rüzgârlı havalarda ve Orman idaresi yetkililerinin talebi halinde ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında elektrik kestirilecektir

Köy Muhtarlıklarınca Yapılacak İşler:

1. Yangın mükellef listeleri düzenlenip Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerine verilecektir. Yangın ihbarında mükelleflerin yangın mahalline sevkini sağlayacaklardır.

2. Yangın nedeni ve şüphelisinin bulunmasında Orman İdaresi ve Jandarma güçlerine yardımcı olacaklardır.

3. Orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, ot ve çalı yakılmasına engel olacak ve aksi hareket edenleri Orman İşletme Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirecektir.

4. Muhtarlar köyünde bulunan tüm sürü sahibi ve çobanlar ile sürünün yayılış gösterdiği yerleri bir liste halinde Orman İşletme Şefliğine bildirecektir.

5. Muhtar ve köy halkı, mıntıkalarında şüpheli gördükleri şahısları, anında Jandarma teşkilatına (156) bildireceklerdir.

6. Köy Muhtarları ormana bitişik anız bulunan tarlalarda, ormana bitişik kısmın tarla sahibi ya da kullanıcısı tarafından sürülmesini temin edeceklerdir.

7. Köylerde şahıslara ve köy tüzel kişiliklerine ait olan ilaçlama ve su tankerleri olası orman yangınlarına karşı yaz aylarında mutlaka su dolu olarak bulundurulacak, gerektiğinde yangın alanına sevk edilecektir.

8. Yangınlar için kritik değerlere sahip dönemde Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünce gönderilen bilgi mesajları dikkate alınacak ve vatandaşlara ulaşması sağlanacaktır.

9. Faaliyet dönemi boyunca biçerdöverlerde en az iki adet 6’şar Kg’lık, balya bağlama makinelerinde en az bir adet 6 Kg’lık yangın söndürme tüpü, mevcut köylerde Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünce sağlanan 3 ton kapasiteli su tankeri, mevcut olmayan köylerde en az 500 kilogramlık su tankı (muadil ebatta taşınabilir su hazneleri veya ilaçlama makinesi) bulundurulması sağlanarak takip ve kontrol edilecektir. Aksi durumda ilgili tarım makineleri faaliyete başlatılmayarak konu Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 04.07.1995 tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik 76. maddesi gereği;

a) Devlet ormanlarında; Orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,

b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek,

c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak,

d) Ormana dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31. ve 32. Maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır.

Bu karara uymayan veya tatbik ve İcrasına muhalefet eden ya da zorluk çıkaranları görüp de haber vermeyenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 4114 sayılı kanunla değişik 110. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

2- ‘’5491 Sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ gereği anız yakanlara idari para verilir. Bu fiilin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılarak uygulanır.

3- Her kurum 1774 sayılı kimlik bildirim kanunu gereği özellikle orman içi yerlerde çalıştırdıkları şahısların kimlik bildirimlerini İlçe Jandarma Komutanlığına yapacaklardır.

4- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesine göre gerekli durumlarda ormanlık alanlara girişler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından yasaklanarak ilan edilecektir. Uymayanlar hakkında aynı kanunun 107. maddesine göre işlem yapılacaktır.

5- Dozer ve iş makineleri yangına gidiş ve gelişlerde yollarda bıçakları sökülmeden nakledilecektir. Bu nakil sırasında emniyet müdürlüğü ve jandarma teşkilatınca gerektiğinde eskort desteği sağlanacaktır.

6- İlgili kurumlar etkin bir iletişim ve haberleşme için gereğini yapacaktır.

7- Yeni bir karar alınana kadar bu karardaki hükümler geçerli olacaktır.

Komisyon Kararının gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara dağıtılması ve bu karara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74, 76, 83, 105, 110. maddeleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5336 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına karar verildi”

Gökçeada Kaymakamlığı, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, 5. Komando Alay Komutanlığı, Gökçeada Belediye Başkanlığı, Deniz Radar Komutanlığı, Hava Radar Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Karayolları Bakım Şefliği, UEDAŞ İşletme Şefliği ve DSİ Şefliği tarafından imzalanan karar ile olası yangın sırasında yapılması gerekenlerin yanı sıra yangın öncesi ve sonrasında da yapılması gerekenler detaylı olarak açıklandı.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN KURUMLARIN HAZIR OLMASI UMUT VERİCİ AMA UNUTMAYALIM Kİ BİZLER VATANDAŞ OLARAK KONUNUN ÖNEMİNİ ANLAMAZDAN GELEREK DİKKAT ETMEZSEK ÜLKEMİZİN CİĞERLERİ OLAN ORMANLARIMIZI YOK OLMAKTAN KURTARAMAYIZ..

Total Page Visits: 772 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir