Güncel

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN GENEL KURULLAR YAPILMAYA BAŞLANDI

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

GENERAL ASSEMBLIES POSTPONED DUE TO THE PANDEMIC STARTED TO BE HELD

Pandemi nedeniyle ertelenen kongreler ve genel kurul toplantıları normalleşme adımları ile birlikte arka arkaya yapılmaya başlandı.

Bugün Gökçeada’da 3 ayrı genel kurul toplantısı ile önümüzdeki dönemde görev yapacaklar seçilerek belirlendi. Bugün yapılan genel kurul toplantılarından 2 sinde dernek yöneticileri belirlenirken, en çok ilgi çeken ve merakla beklenen Ali BABACAN önderliğinde kurulan DEVA Partisinin Gökçeada İlçe Örgütünü belirleyen (ilk kongre) genel kurul toplantısı oldu.

Oι συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων, που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, άρχισαν να πραγματοποιούνται το ένα μετά το άλλο μετά την χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας.
Σήμερα, 3 ξεχωριστές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο νησί μας. Οι δυο αφορούσαν Συνδέσμους (dernek) ενώ η πιο ενδιαφέρουσα και πολυαναμενόμενη γενική συνέλευση ήταν το πρώτο συνέδριο που καθόρισε τον περιφερειακό οργανισμό του κόμματος DEVA του Ali BABACAN στην Ίμβρο.

Congresses and general assembly meetings, which were postponed due to the pandemic, started to be held one after the other after the “new normalisation” in Turkey.
Today, 3 separate general assembly meetings in Gökçeada have determined those who will serve in the upcoming period. While the 2 of the general assembly meetings were linked with associations, the most interesting and highly anticipated general assembly meeting was the first congress that determined the Imroz District Organization of the DEVA Party, which was founded under the leadership of Ali BABACAN.

DEVA ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ SİYASETE YENİ YÜZLER KAZANDIRIYOR.

DEVA Partisi Gökçeada İlçe Örgütünün belirleneceği ilk genel kurul toplantısı için adamıza gelen konuklara bakılınca, daha önce görevlendirilen ve bugün delegelerin oylarıyla seçilen DEVA Partisi Gökçeada İlçe Başkanı Bahadır BEYAZAY ve ekibine güven ve desteğin boyutu ortaya çıkıyor.

ΤΟ DEVA ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Εμφανής είναι η εμπιστοσύνη και υποστήριξης προς τον Πρόεδρο της DEVAΠεριφέρειας Ίμβρου Bahadır BEYAZAY και στην ομάδα του κοιτάζοντας τους καλεσμένους που ήρθαν στο νησί μας για την πρώτη συνάντηση της γενικής συνέλευσης του κόμματος.

THE DEVA AND THE NEW PERSONS OF POLITICS.
The trust and support to the President of DEVA Ίmroz District Bahadır BEYAZAY and his team is obvious, looking at the guests who came to our island for the first meeting of the general assembly of the party.

İlk genel kurul toplantısı için adamıza gelen konuklara kısaca göz atarsak (DEVA Partisi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza BABAOĞLAN, DEVA Partisi Halkla Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysun HATİPOĞLU, DEVA Partisi Kurucu üye Mehmet AVCI, DEVA Partisi Blge Koordinatörü Metin GÜRCAN, DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan KARACA, DEVA Partisi Düzce İl Başkanı Murat CAYMAZ, Çanakkale Merkez, Çan, Yenice, Gelibolu, Lapseki ve Düzce Kaynaşlı İlçe Başkanları) güven ve destek daha da anlaşılır olacaktır.

Aναλυτικά καλεσμένοι στο πρώτο συνέδριο του κόμματος ήταν οι: Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος DEVA για τις Δημόσιες Σχέσεις Ali Rıza BABAOĞLAN, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος DEVA για τις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας Aysun HATİPOĞLU, Ιδρυτικό Μέλος του Κόμματος DEVA Mehmet AVCI, Ο περιφερειακός συντονιστής του κόμματος DEVA Metin GÜRCAN, Ο επαρχιακος προέδρος του κόμματος DEVA Çanakkale Berkan KARACA, ο επαρχιακού προέδρου του κόμματος DEVA Düzce Murat CAYMAZ, και οι πρόεδροι των επαρχιών Çan, Yenice, Gelibolu, Lapseki και Düzce Kaynaşlı.

The guests at the first congress of the party were: Deputy Chairman of the DEVA Party for Public Relations Ali REVza BABAOĞLAN, Deputy Chairman of the DEVA Party for Public Health Aysun HATİPOĞLU, Founding Member Metin GÜRCAN, The Provincial Chairman of the DEVA Çanakkale Berkan KARACA, the Provincial Chairman of the DEVA Düzce Murat CAYMAZ, and the Presidents of the Provinces of Çan, Yenice, Gelibolu, Lapseki and Düzce Kaynaşlı.

Saat 13:00 de başlayacak genel kurul için Değirmentepe’de yapılan hazırlıklara DEVA Partisi Gökçeada İlçe Başkanı Bahadır BEYAZAY bizzat eşlik etti. Toplantı için gelen üye, delege ve konukları tek tek karşılayan Bahadır Başkan her ayrıntı ile ilgilenerek aldığı görevi ne kadar hak ettiğini de göstermiş oldu. Toplantıya Cumhur İttifakını oluşturan partilerin Gökçeada İlçe Örgütlerinden kimse katılmazken Gökçeada CHP ve Gökçeada İYİ Parti İlçe Örgütlerinin geniş katılımları dikkat çekti.

Ο Πρόεδρος του DEVA της Περιφέρειας Ίμβρου Bahadır BEYAZAY συμμετείχε προσωπικά στις προετοιμασίες που έγιναν στο Değirmentepe για τη γενική συνέλευση που ξεκινήσε στις 13:00. Ο Πρόεδρος ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη, τους εκπροσώπους και τους προσκεκλημένους που ήρθαν για τη συνάντηση ένα προς έναν, φάνηκε αντάξιος των καθηκόντων του φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Ενώ κανένας από τις Περιφερειακές Οργανώσεις της Ίμβρου που αποτελούν τη Λαϊκή Συμμαχία δεν συμμετείχε στη συνάντηση, η ευρεία συμμετοχή των εκπρπσώπων του CHP και του IYI Party επέστησε την προσοχή.

The President of DEVA Imroz Region Bahadır BEYAZAY personally participated in the preparations made in Değirmentepe for the general assembly that started at 13:00. The President, who welcomed the members, representatives and guests who came to the meeting one by one, seemed great of his duties taking care of every detail. While none of the Imroz Regional Organizations that held the People’s Alliance participated in the meeting, the widespread participation of representatives of the CHP and the IYI Party drew attention.

Toplantı için gönderilen 2 çiçek dikkatlerden kaçmadı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN’in gönderdiği şık çiçeğin yanı sıra Gökçeada ADD Şubesi tarafından gönderilen çelenge iliştirilen “NUTUK” kitabı anlamlıydı.

 Çoğunluğun sağlanması ile saatinde başlayan genel kurul toplantısında ilk olarak divan seçimi gerçekleştirildi. DEVA Partisi Düzce İl Başkanı Murat CAYMAZ başkanlığında oluşan divan kurulunda şu isimler yer aldı. DEVA Partisi Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İsmail ACAR, DEVA Partisi Çanakkale Ayvacık İlçe Başkanı Meral ÇAKIR, DEVA Partisi Çanakkale Yenice İlçe Başkanı Birol ÖZBİR, DEVA Partisi Çanakkale Çan İlçe Başkanı Mehmet ÖZ ve Çanakkale İl Teşkilatından Özge ARETLİK ile Dilek KIRAN.

Aξίζει να σημειωθεί πως ο δήμαρχος Ίμβρου Ünal ÇETİN απέστειλε λουλούδια ενώ ο Σύλλογος Ατατουρκ (ΑDD) προσέφερε στεφάνι μαζί την εκδοση του βιβλίου “NUTUK” .
Οι πρώτες εκλογές του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν με την εκλογή της επιτροπής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Τα ακόλουθα ονόματα συμμετείχαν στην επιτροπή του συμβουλίου που συγκροτήθηκε υπό την προεδρία του επαρχιακού προέδρου του κόμματος DEVA Düzce Murat CAYMAZ. Πρόεδρος της Κεντρικής Περιφέρειας Ιsmail ACAR, Πρόεδρος της Περιφέρειας Ayvacık Meral ÇAKIR, Πρόεδρος της Περιφέρειας Yenice
Birol ÖZBİR, Πρόεδρος της Περιφέρειας Çan Mehmet ÖZ και Özge ARETLİK και Dilek KIRAN απο το κέντρο του Çanakkale.

It is worth noting that the mayor of Imroz Unal ÇETİN sent flowers while the Ataturk Association (ADD) offered a wreath together with the publication of the book “NUTUK”.
The first elections of the council were held with the election of the committee of the general assembly. The following names participated in the council committee set up under the chairmanship of DEVA provincial chairman Düzce Murat CAYMAZ. President of the Central Region Ismail ACAR, President of the Region Ayvacık Meral ÇAKIR, President of the Region Yenice Birol ÖZBİR, President of the Region Çan Mehmet ÖZ as well as Özge ARETLİK and Dilek KIRAN from the center of Çanakkale.

Divan Kurulunun oluşumundan sonra gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak gündem maddelerine geçildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşımızın okunması ile birlikte sırasıyla DEVA Partisi Gökçeada İlçe Başkanı Bahadır BEYAZAY, DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan KARACA, DEVA Partisi Bölge Koordinatörü Metin GÜRCAN, DEVA Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysun HATİPOĞLU ve DEVA Partisi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza BABAOĞLAN tarafından yapılan konuşmaları videomuzdan izleyebilirsiniz. İYİ İZLEMELER..

Μετά το σχηματισμό του Συμβουλίου, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύμνος διαβάστηκε ενώ ένας ένας ένας από τους προέδρους ανέβηκαν στοβήμα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο για λεπτομέρειες σχετικά με τις ομιλίες των προέδρων του κόμματος DEVA Imroz Bahadır BEYAZAY, του επαρχιακού προέδρου του κόμματος DEVA Çanakkale Berkan KARACA, του περιφερειακού συντονιστή του κόμματος DEVA Metin GÜRCAN, της αναπληρωτριας προέδρου για θέματα υγείας του κόμματος DEVA Aysun HATİPOĞLU και του αντιπροέδρου του κόμματος DEVA Ali Rıza BABAOĞLAN.

After the formation of the Council, a moment of silence and the National Anthem were read and one by one the district presidents place their speeches. You can watch the video for details of the speeches made by DEVA Party Imroz District President Bahadır BEYAZAY, DEVA Party Çanakkale Provincial President Berkan KARACA, DEVA Party Regional Coordinator Metin GÜRCAN, DEVA Party Deputy Chairman for Health Policies Aysun HATİPOĞLU and DEVA Party Vice President Ali Rıza BABAOĞLAN .

Konuşmaların da tamamlanması ile geçilen oylama ile DEVA Partisi Gökçeada İlçe Örgütü belirlendi. Çoğunluğunu siyasete yeni atılan isimlerin oluşturduğu Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu.

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, έγινε η Ψηφοφορία ωστε να εκλεγθούν τα κύρια και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εκπροσώπων του Κόμματος στην Ίμβρο.

With the completion of the speeches, the Ιmroz District DEVA Party Association was determined with voting. The principal and alternate members of the Board, most of which are new into politics, are:

Yönetim Kurulu Asil üyeleri

İlçe Başkanı Bahadır BEYAZAY, Gürsel TOKGÜR, Ahmet BALCI, Ali Fuat SEZER, Cemil TAŞ, Oktay UYGUN, Selma GÜL, Okan KIYAK, Mustafa Tekin ATEŞNAL, Mehmet AKYÜZ

Κύρια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του κόμματος DEVA στην Ίμβρο.

Πρόεδρος Bahadır BEYAZAY, μέλη Gürsel TOKGÜR, Ahmet BALCI, Ali Fuat SEZER, Cemil TAŞ, Oktay UYGUN, Selma GÜL, Okan KIYAK, Mustafa Tekin ATEŞNAL, Mehmet AKYÜZ

Principal members of the Board

Regional President Bahadır BEYAZAY, Gürsel TOKGÜR, Ahmet BALCI, Ali Fuat SEZER, Cemil TAŞ, Oktay UYGUN, Selma GÜL, Okan KIYAK, Mustafa Tekin ATEŞNAL, Mehmet AKYÜZ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Aναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αlternate members of the Board

Hasan KOÇ, Süleyman AYDOS, Behzat BEYAZAY, Büşra TOKGÜR, Mert ALTINIŞIK, Arif KARABİBER, Aziz KOCA, Metin ZORLU, Çilem KARAGÖZ, Yaşar BALI

Seçilerek göreve başlayan asil ve yedek tüm YK üyelerine başarılar dileyerek GÖKÇEADA’YA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ.

Καλή θητεία ευχόμαστε σε όλους τους εκλεγμένους

We wish all the best for this term to all the elected members.

İMROZ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ DE GENEL KURULUNU YAPARAK YÖNETİMİNİ YENİLEDİ

Gökçeada’da bulunan Rum okullarının sağlıklı ve verimli yönetilmesine destek olmak amacı ile kurulan ve bu konuda başarılı çalışmalara imza atan “İmroz Kültür ve Eğitim Derneği” de bugün yaptığı genel kurul toplantısı ile yeni yöneticilerini belirledi.

Αλλαγή στο Διοικητικο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου

Ο Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Συνδεσμος Ίμβρου υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείρηση των Ελληνικών σχολείων του νησιού ύστερα απο την καθιερωμένη γενική συνέλευση προσώρησε σε ψηφοφορία για το νεό Διοικητικό Συμβούλιο.

Change in the Board of Directors of the Educational and Cultural Association of Imvros

The Educational and Cultural Association of Imroz responsible for the organization and management of the Greek schools of the island after the established general assembly submitted a vote for the new Board of Directors.

Geçtiğimiz dönem İokim KAMPOUROPOULOS, Maria BACHTSE, Dimitri YORGIU, Yorgo KATAKALOS ve Georgia BİÇİ’nin yönetim kurulunu oluşturduğu dernek bugün yapılan seçimli genel kurul toplantısı ile yeni YK sını belirledi.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Ιωακείμ Καμπουρόπουλο και μέλη του ΜαίρηΜπαχτσε, Δημήτρη Γεβργίου, Γιώργο Κατάκαλο και Γεωργία Μπίτση έδωσε το σήμα για αλλαγή σκυτάλης στη διοικηση.

The previous Board of Directors, chaired by Ioakeim Kampouropoulos and the members Mary Bachtse, Dimitris Gevorgiou, George Katakalos and Georgia Bitsis, got ready for the change of leadership in the administration.

Çarşaf liste ile yapılan seçim için YK üyeliği için 8 isim (Violeta AYAS,Stelyo BERBER, Gramenula DAMDA, Niko LEMOPULO, Yorgo KATAKALOS, Ari KOUTRAS, Konstantina Rodia FALİEROS, Dİmitri YORGİU) aday oldu.

Η ψηφοφορία ορίστηκε με αναλογική αντιπροσώπευση με 8 υποψηφίους: Βιολέτα Αγιας, Δημήτρης Γεωργίου, Γραμμενούλα Δαμδά, Γιώργος Κατάκαλος, Άριστείδης Κουτράς, , Νίκος Λαιμόπουλος, Στέλιος Μπερμπέρης Κωνσταντίνα Ροδια Φαλιέρου,

The vote was set by proportional representation with 8 candidates: Violeta AYAS,Stelyo BERBER, Gramenula DAMDA, Niko LEMOPULO, Yorgo KATAKALOS, Ari KOUTRAS, Konstantina Rodia FALİEROS, Dİmitri YORGİU.

Oylama sonucu en çok oy alan 5 isim yeni YK olarak belirlenecek ve başkan olarak kendi aralarından birini seçecek. Önümüzdeki günlerde dernek başkanı olarak görev yapacak ismi bizlerde öğrenmiş olacağız. Oylama sonucu yeni YK olarak seçilen isimler ise şu şekilde belirlendi. Ari KOUTRAS, Yorgo KATAKALOS, Stelyo BERBER, Dİmitri YORGİU, Konstantina Rodia FALİEROS.

Μετά απο τη ψηφοφορία ορίστηκαν ως 5 μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου οι υποψήφιοι σε πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος θα οριστεί με εσωτερική ψηφοφορία εντος της εβδομάδας. Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Δημήτρης Γεωργίου, Γιώργος Κατάκαλος, Άριστείδης Κουτράς, Στέλιος Μπερμπέρης και Κωνσταντίνα Ροδια Φαλιέρου

After the vote, the candidates in the majority were appointed as 5 members of the new board of directors. The President will be appointed by internal vote within the week. The members of the new Board of Directors are: Ari KOUTRAS, Yorgo KATAKALOS, Stelyo BERBER, Dİmitri YORGİU, Konstantina Rodia FALİEROS

Gökçeada’da birlik ve beraberlik içinde sürdürdüğümüz yaşam içinde geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı ve verimli eğitimi için emek veren herkese olduğu gibi Rum okullarında ki çocuklarımız için güzel şeyler yapacaklarına inandığımız yeni seçilen İmroz Kültür ve Eğitim Derneği YK üyelerine başarılar diler GÖKÇEADA’YA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ.

Ευχόμαστε καλη επιτυχία στα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου, τα οποία πιστεύουμε ότι πράξουν τα βέλτιστα για τα παιδιά μας στα ελληνικά σχολεία, καθώς και σε όλους όσους εργάζονται για μια πιο υγιή και πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών μας, τα οποία είναι το μέλλον μας στη ζωή την ενότητα και την αλληλεγγύη στη Ιμρβο.

We wish all the best to the newly elected members of the Board of Directors of the Educational and Cultural Association of Imroz, who we believe will do their best for our children in the Greek schools, as well as to all those who work for a better and more effective education of our children, who are our future in life, unity and solidarity in Imroz.

GÖKÇEADA CEMEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ DE GENEL KURULUNU YAPTI

Pandemi nedeniyle ertelenen ve bugün gerçekleştirilen bir genel kurul toplantısı da Gökçeada Cemevi Kültür Derneği Genel Kurul toplantısı oldu.

Devam eden Cemevi inşaatı nedeniyle yoğun bir tempo içinde görev yapan dernek yöneticileri ve üyeleri yılsonunda tamamlanacak inşaatın bir bölümünü hazır ederek toplantılarını burada gerçekleştirdiler. Dernek yönetici ve üyelerinin yeni binada bulunmaktan oldukça mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.

Μια άλλη γενική συνέλευση, η οποία αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας και πραγματοποιήθηκε σήμερα, ήταν η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Cemevi Ίμβρου.

Λόγω της τρέχουσας κατασκευής του Cemevi, το ΔΣ και τα μέλη του συλλόγου, που εργάζονταν με έντονο ρυθμό, προετοίμασαν ένα μέρος της κατασκευής που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και πραγματοποίησαν τις συναντήσεις τους εδώ.

Another general assembly meeting, which was postponed due to the pandemic and held today, was the one of Imroz Cemevi Cultural Association.

Due to the constructions at the Cemevi, the board and members of the club, who were working hard, prepared a part of the construction that will be completed by the end of the year and held their meetings here.

Görev yapacak yönetici isimlerinin ortak mutabakatla belirlenerek tek liste olarak yapılan oylama ile yeni dönemde görev alacak isimler belirlendi.

Genel kurulda Divan Başkanı olarak Okan BULMUŞ, katip olarak da Veli ÇELİK ve Elif ŞEN görev yaptı. Gerçekleştirilen genel kurul ile yeni dönemde görev yapacak isimler şu şekilde oluştu.

Τα ονόματα των στελεχών που θα υπηρετήσουν στη νέα θητεία καθορίστηκαν με ψηφοφορία, η οποία κρατήθηκε ως ενιαία λίστα καθορίζοντας τα ονόματα των διευθυντών που θα υπηρετήσουν στη νέα περίοδο.

Ο Okan BULMUŞ ως πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Veli ÇELİK ως μέλος και η Elif ŞEN ως γραμματέας προέδρευσαν γενική συνέλευση. Μετά τη γενική συνέλευση τα ονόματα της νεας διοίκησης διαμορφώθηκαν ως εξής.

The names of the executives who will serve in the new term were determined by voting, which was made as a single list by determining the names of the executives who will serve in the new period.

Okan BULMUŞ as chairman of the Council, Veli ÇELİK as member and Elif ŞEN as secretary chaired the general assembly. After the general assembly, the names of the new administration were as follows.

YK Asil

Hayrettin ALTUNCEVAHİR, Hasan Hüseyin KARA, Melek YALÇINKAYA, Elif ŞEN ve Emel ALP.

YK Yedek

 Kemal ŞEN, Cuma KUZEY, Selver TAŞKIRAN, Aygül SEVİM ve Okan BULMUŞ.

Denetleme Kurulu asil

Hasan ÇELİK, Ali GÜNGÖRDÜ ve Veli ÇELİK

Denetleme Kurulu Yedek

İsmail ALP, Taylan ŞEN ve Nilüfer GENCEL

Disiplin Kurulu Asil

Süleyman METİN, Hayati DAĞLIOĞLU, Mustafa YALÇINKAYA, Nejdet ŞEN ve Yemliha BÜYÜK

Disiplin Kurulu Yedek

Cemal SÖNMEZ, Cemal TANIŞ, Mehmet BOZKURT, Ali Ekber KUŞCU ve Selman KORKUSUZ

Devam eden inşaatlarının tamamlanması ile bir an önce yeni binalarına kavuşmayı bekleyen Gökçeadalı “Can”ların seçilen yeni yöneticilerine BAŞARILAR DİLEYEREK GÖKÇEADA’YA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ..

Με την ολοκλήρωση των εν εξελίξει κατασκευών, ευχόμαστε στους νέους διαχειριστές της Ιμβρου “Can”, οι οποίοι περιμένουν να φτάσουν στα νέα κτίριά τους το συντομότερο δυνατό, καλή δυναμη και σταδιοδρομια.

With the completion of the ongoing constructions, we wish the new managers of Imroz “Can”, who are waiting to reach their new buildings as soon as possible, Good Luck.

Bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantıları ile seçilen ve GÖKÇEADA İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞAN TÜM YENİ YÖNETİCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ..

Eυχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα νεα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που εξελέγησαν στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν σήμερα και προσπαθουν να κάνουν το καλυτερο για την Ιμβρο.

WE WISH SUCCESS TO ALL NEW ADMINISTRATORS who were elected at the general assembly meetings held today and striving to do good for Imroz..

Total Page Visits: 971 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir