RUHUN RUHUMA O KADAR YAKIN Kİ

Gloriosa María Magdalena, amor de nuestro Señor Jesucristo

”Heathcliff, kendisini ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman bilmeyecek. Onu yakışıklı olduğu için değil, kendimden çok bana benzediği için seviyorum, Nelly. Ruhlarımızın neyle yoğrulduğunu bilmiyorum ama onunkiyle benimki aynı hamurdan.”

Uğultulu Tepeler, Emily Brontë
Yunan mitolojisinde uzun zaman önce ikiz ruhumuzla bir olduğumuzu söyleyen bir hikâye vardır. Bununla ilgili Platon, ”Şölen” adlı yapıtında Aristophanes’in bir konuşmasından bahseder. Mite göre;

”İnsanlar yaratıldığında dört kollu, dört bacaklı, bir kafada iki ayrı yüze sahip, Hermafrodit (Hermes/Afrodit) ve tek ruha sahip çok güçlü yaratıklarmış. Kendi kendilerine yetebildikleri ve çok güçlü oldukları için her türlü taşkınlığı yapar, tanrıları onurlandırmayı ihmal ederlermiş.

Bir gün Zeus bu olanlara çok sinirlenmiş ve insanları ortadan ikiye bölmüş; bir taraf erkek, diğer taraf kadın olmuş. İkiye bölünen parçalar o kadar korkmuşlar ki birbirlerine sarılmışlar. Tanrılar bu işin böyle olmayacağını düşünüp, bedenleri bir çuvaldan yıldızları bırakır gibi karmakarışık bir düzen içinde uzayın sonsuzluğundaki dünyanın farklı yerlerine serpmişler. İşte o gün bugündür yarım olan parçalar, tamamlanmak için diğer yarılarını arar olmuşlar. Bulduklarında tek bir ruh olup, Tanrıların onları tekrar cennetine alması için..” Ve şöyle der Aristophanes: “Sevgi dediğimiz şey yaradılışımızdaki bütünlüğü arzulamak, aramaktır.”

İnsanın kendi kutsal yarısıyla karşılaşmasından daha sevgi dolu bir olay olabilir mi?

İkiz ruhlar aynı özden gelen fakat dünya hayatında fiziksel bedenlerini alabilmek için iki ayrı enerjiye ayrılmak zorunda kalan ruhlardır. Bir elmanın iki yarısı gibi.. Kendine ait özün bir parçası oldukları için aralarında var olan yoğun çekim eninde sonunda onları karşılaştırır. Ne yazık ki bu karşılaşma onlar için acı dolu ve tehlikeli olabilir. Eğer her ikisi ya da ikisinden biri hazır olmadan karşılaşılmışsa bu çok daha zordur. Bir taraf diğerine ‘Sen benim ikiz ruhumsun’ diye anlatmaya çalışsa da diğer taraf bunu anlamaya henüz hazır olmadığından aralarında çok ciddi kaos ve ruhsal kargaşalar yaşanabilir.

İkiz ruhlar arasında yaşananlar romantik bir aşk ilişkisine benzemez. Aslında karşılaşmalarının en önemli nedeni, birbirlerinin ruhsal tekâmüllerini hızlandırarak bütüne yani birliğe ulaşmaktır. Bu tam anlamıyla Öz’e yolculuk etmektir. Fakat bu karşılaşmada doğru zaman ve doğru koşullar olması çok önemlidir. Aksi takdirde yanlış zamanda ve koşullarda karşılaşılmışsa birbirlerini anlamaları ve fark etmeleri neredeyse imkânsız bir hâle gelir. Ve genelde de yanlış zamanda karşılaşırlar, ruhsal olarak arınma süreçlerini takiben birbirlerini fark etmeleri ve durumu kabullenmeleri ise en az 3-4 yıl ve hatta 10 yıl bile sürebilir. Burada arınma derken dünya hayatında yaşanılan travmaların, geçmiş yaşamlardan, atalarımızdan gelen karmalarımızın temizlenmesini kastediyorum. Bu arınma sonucunda bir farkındalık edinilir, karşılaşmanın ilk zamanlarında aralarında yaşanan kavga, gürültü, birbirini reddetme gibi durumlar sona erer ve birbirini kabulleniş başlar. Kısacası, gerçek ikiz ruhumuzla ancak travmalarımızı temizledikten sonra tekrar bir araya gelebilir ve ruhani bir mutluluk yaşayabiliriz.

Sanılanın aksine ikiz ruhlar birbirlerine tıpatıp benzeyen hayatlar sürmemişlerdir. Her ikisi de hayatlarında farklı deneyimler yaşamışlardır. Hatta birbirine zıt kişilikleri bile olabilir; bir tarafın daha duygusal ve romantik iken, diğerinin daha gerçekçi ve rasyonel olması gibi. Ama buna rağmen ikisi de aynı kitapları okumaktan, aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyor olabilir.

Eş ruhlar ise ruh ikizleri gibi birbirine zıt değildir, birbirlerini tamamlayıcıdırlar. Aynı titreşimlere sahiptirler ve bundan ötürü birbirlerini dengelerler. Onlarla uyum içinde yıllarca beraber yaşanabilir. Her zaman yanımızda olup yaşamımızı pek çok konuda kolaylaştırırlar. Fakat zaman her şeyi değiştirdiği gibi eş ruhları da değiştirebilir. Koşulsuz olarak hep aynı kalacaklar diye bir kural yoktur. Ne de olsa değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ruh eşleri de zamanla birbirlerine hitap etmeyebilirler, birbirlerini beğenmeyebilirler, ilişkileri monoton bir hâle bürünebilir. Eş ruhumuzun bizi koşulsuz sevmesini ve yüzde yüz anlamasını beklememiz doğaldır ancak koşulsuz aşkı yaşamak sanıldığı kadar kolay değildir ve herkesin ruhsal ihtiyaçları zamanla değişir. Bir tarafın farkındalığı artarak tekâmül seviyesi yükseldiğinde, yeniden farklı bir ruh eşiyle yolları kesişir. Ruh eşlerimiz sadece eşimiz, sevgilimiz olarak karşımıza çıkmaz; ailemizden insanlar, arkadaşlarımız, yaşamda bize yol gösteren kişiler de bizim ruh eşlerimiz olabilir.

Ancak ikiz ruhlar çok ender karşılaşırlar. Bu karşılaşma insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği kıymetli bir deneyimdir, bu nedenle neredeyse imkânsız gibidir ve her zaman mutluluk getirmez. Hani şu hepimizin bildiği ”Sonsuza dek mutlu yaşadılar” ifadesi ikiz ruhlar için pek de geçerli değildir çünkü onlar görevli varlıklardır. Amaçları, kendi içimizdeki bütünlüğü keşfetmemizi ve içsel dengemizi kurabilmemizi sağlamaktır. Her ne kadar onunla ilk karşılaştığımızda dengemiz bayağı bir bozulsa da gerçek amacı budur. İkiz ruhumuz kendi varoluşumuza dair bir farkındalık oluşturabilmemiz adına karşımıza çıkar. Yani bir bakıma biz bu süreçte onunla aramızdaki bağı anlamlandırmaya çalışırken kim olduğumuzu ve yeteneklerimizi keşfederiz. Karşılaşmanın asıl amacı da budur, kendi yolumuzu bulmaktır. Bu karşılaşma bizi tam ve dengeli bir birey olmaya ve en sonunda da İlahi Aşk’a götürür. Yani her şeyin bir bütün olduğu yere..

Peki, ikiz ruhlar karşılaştıkları zaman neler yaşarlar?

Öncelikle aralarında çok yoğun ve çok güçlü, dayanılması imkânsız bir çekim oluşur. Kişi ikiz ruhunun gözlerine baktığı anda onun yoğun enerjisine kapılıp gider, o gözlerde kendisini görür. Mevlânâ’nın “Baktığın benim, gördüğün sensin” dediği gibi..

The Alchemical Wedding by Emily Balivet, 2012”Benim bu dünyadaki en büyük üzüntülerim, Heathcliff’in üzüntüleri olmuştur; hepsini de başlangıçta görmüş, duymuşumdur. Hayatta en büyük düşüncem o olmuştur. Her şey yok olup yalnız o kalsa, benim varlığım yine devam ederdi; her şey yerinde kalıp da o ortadan kaybolsa, dünya bana büsbütün yabancı olurdu. Heathcliff’e karşı beslediğim sevgi, ölümsüz kayalara benzer. Ben Heathcliff’im, Nelly… O her zaman benim ruhumda… Nasıl ben kendim için bir zevk kaynağı değilsem, o da zevk olarak değil, gerçek varlığım olarak ruhumdadır… Onun için, ayrılmaktan söz etme bir daha. Olacak şey değil bu.”

Uğultulu Tepeler, Emily Brontë
İkiz ruhlar fiziksel ve karakteristik olarak çok benzerler fakat kişilikleri farklıdır. İkiz ruhumuz kendisinden bahsederken sanki bizi anlatıyor gibi hissederiz. Burada kesinlikle menfaati uğruna görüşlerimizi onaylayan sahte bir insanı kastetmiyorum. Çok daha samimi ve içten gerçekleşen bir şeydir bu, duygular bir nehir gibi akar aralarında, her şey açık ve temizdir. Ayrıca ikiz ruhların arasındaki telepatik bağ da çok kuvvetlidir. Yıllarca hiç görüşmeseler ve iletişim kurmasalar bile o telepatik bağ asla kopmaz. Birbirlerini düşünmeye ve hatta sık sık rüyalarında görmeye devam ederler. Bir tarafın başına olumsuz bir olay geldiğinde diğer taraf bunu mutlaka hisseder. Fiziki olarak uzakta bile olsalar, biri Şam’da diğeri Bağdat’ta olsa dahi birbirlerini hissedebilirler, bu durum bilimsel olarak da kuantum dolanıklığı ile açıklanmaktadır. Aynı zamanda aralarında bir eşzamanlılık vardır, yani aynı anda aynı şeyleri düşünmeleri ve eyleme geçmeleri söz konusudur.

Nasıl ikizler kız ve erkek ya da iki kız, ya da iki erkek olarak doğabilirlerse dünyada fiziksel beden bulmuş ikiz ruhlar da böyledir. Yaşamlarının sonuna kadar belki de hiç birlikte olamayabilirler ve her iki taraf da başka insanlarla yoluna devam edebilir. Aralarındaki bu derin bağ, bir arada bulunmak, onun yanında olmak, nefesini duyumsamak, kendinden bir parça olan o öze sarılmak hislerini beraberinde getiriyor olsa bile birbirlerini dokunmadan da sevmeye devam edebilirler.

İkiz ruhlar birbirini ne yaparsa yapsın yargılamadan, karşılıksız severler. Bu duruma koşulsuz sevgi de diyebiliriz. ”Seni olduğun gibi seviyorum ve kabul ediyorum, seni sen olduğun için seviyorum..” gibi.. İkiz ruh için diğer parçasının yanında olmak her şeydir; ondan vazgeçmek, kişinin kendinden vazgeçmesi gibidir. Çaresizliği, sabrı, koşulsuz sevmeyi birbirlerinden öğrenirler. Birbirlerine karşı bir türlü tanımlayamadıkları bir tanıdıklık, ruhdaşlık, güven ve aidiyet duygusu hissederler. Gülüşü, bakışı ve sesi bile tanıdık gelir.

Fakat maalesef dünya okulundaki şartlar ikiz ruhların bir arada olabilmesine her zaman, hatta çoğu zaman müsait değildir. Çoğu insan onların arasındaki bu saf ve yoğun çekimi anlayamaz ve şartlar ikiz ruhları birbirinden ayırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Onlar bu olumsuz koşullara dayanabildikleri kadar dayanıp bir süre bir arada olurlar. Şayet birbirlerinden koparlarsa içlerinde her daim garip bir boşluk hissi kalır. Ayrıldıklarında ruhlarının ikiye bölündüğünü, eksik ve yarım kaldıklarını hissederler, sanki kendilerinden bir parça kopmuş gibidir. Bir taraf bu yoğun çekimden ötürü kaçıp gitse de diğer taraf uzun bir süre hayatına başka birini alamaz çünkü ikiz ruhuna ihanet ettiğini düşünür. Bunların sebebi aralarındaki derin bağlantıdır. Bu süreçte yapılması gereken tek şey ise, bu durumu fazla düşünmemek ve kendi özüne dönüp kendinle yüzleşmektir.

‘Goodbye helios’ (James R. Eads and The Glitch)


”Eğer onlardan biri diğer yarısıyla, kendinin gerçek yarısıyla tanışırsa, bu çift kendini aşkın, dostluğun ve en derin yakınlığın büyüsü içinde kaybeder. Bir daha asla, bir anlığına bile olsa, biri diğerinin gözünden ırak olamaz.”

Platon
Dünya hayatında ikiz ruhların üzerlerindeki sorumluluklar, çevresel baskılar, toplumun bilmediği, tanımadığı şeyden korkup yok etmeye çalışması, kimi zaman en yakınlarının bencillikleri, kıskançlıkları nedeniyle olsa gerek bir arada olmaları epey zordur, ayrılık kaçınılmaz olur. Hele ki aralarında yaş farkı, statü farkı, resmiyet ya da inançsal-kökene dair birtakım farklılıklar varsa, birlikte olmaları başkaları tarafından yargılanır.

Birbirlerinden ayrıldıklarında çok zorlu bir sürece girerler. Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar geçirirler. Günlerce ve hatta yıllarca süren, ruhsal felç olma durumu yaşarlar. Yoklukları dayanılacak gibi değildir. Çünkü tüm yaşam boyunca tek bir kez hissedilebilen bu derin bağın yerini hiç kimse, hiçbir şey dolduramaz. Ve her iki taraf kendi yoluna gitse dahi bu bağ kolay kolay kopmaz.

İkiz ruhlar daha önce aşık olmuşlardır, aşkı her ikisi de bilir. Ama aralarındaki bu durum aşktan çok daha öte, çok daha başka bir şeydir. Yaşamadan anlamak çok zordur. Öyle bir durumdur ki kendini bir başkasında bulmak, ait olmak, kendinden vazgeçmek, benliği aradan kaldırıp onda kaybolmaktır. ”Seninle ben aynı ruhu taşıyoruz iki ayrı bedende. Sen bensin, ben de senim, ikimiz biriz” cümleleri onların gönüllerinden dökülür.

İkiz ruhların karşılaşmalarının mutlaka bir nedeni, bir hikmeti vardır. Buradaki hikmet şüphesiz ki koşulsuz sevgiyi, ilahi sevgiyi en derinden yaşamak ve hissetmektir.

İkiz ruhların duygu yoğunlukları özde aynı olmakla birlikte birbirlerinden farklı yoğunlukta olabilir. Yani birbirlerini gördükleri andan itibaren birebir aynı şeyleri hissederler ancak bunu dile getirmeyebilirler. Hatta ilk başta yüreğindekileri kendine bile itiraf etmeye cesaret edemeyen bazı ikiz ruhlar; hislerini itiraf edecek olursa her şeyden vazgeçip sadece ikiz ruhuyla olmak isteyeceğinden sosyal konumundan dolayı, kimseye zarar vermemek adına sessiz kalmayı ve uzak olmayı seçebilirler. Bazıları başka bir şehre taşınır, bazıları başka biriyle evlenir ama az önce de söylediğim gibi ikiz ruhundan ayrı kaldığı için ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini hep eksik almış hissederler.

Bu kararı vermek de büyük bir bedel ödetir, çünkü başkaları uğruna, daha doğrusu başkaları ne düşünür uğruna kendilerinden vazgeçmişlerdir. Onsuz olmak, aslında kendisi olmadan yaşamaktır. Gönülleri, benlikleri her şeyleri ikiz ruhu ile gider, dünyada sadece beden olarak kalırlar; tıpkı yaşayan, nefes alan bir ölü gibi. Tıpkı ruhu olmayan bir beden gibi yaşarlar, tamamlanışı arayarak.

Bu boşluğu, kaybettiği ikiz ruhunun aslında kendi içinde olduğunu, ruhunda her daim onunla birlikte olduğunu öğrenerek, bunu zamanla keşfederek tamamlamaları nadir ikiz ruhlar tarafından başarılabilir. Kimseye zarar vermeden dikkatli, kararlı ve cesaretli olunursa aralarında iletişimin devam etmesi mümkündür. Lakin gönül öylesi taşkınlıklar yapar ki bir kararda kalınamaz ve gönül eninde sonunda dile gelir.

Kupa İkilisi kartı. Tarotla ilgilenenler için sırayla Kupa İkilisi, Büyücü ve Aşıklar kartının yan yana gelmesi niyet ettiğiniz kişiyle bir ruh eşi veya ruh ikizi bağlantısı içinde olduğunuzu gösterebilir.
”Önemli karşılaşmalar, bedenler birbirini görmeden çok önce ruhlar tarafından planlanır.”

On Bir Dakika, Paulo Coelho

Hayatta hemen hemen pek çok şey yaşayarak öğrenilir, tecrübe edilir. O sebepledir ki damdan düşenin hâlini onu görenler değil, o olayı yaşayanlar anlayabilir. İkiz ruhumuz bile olsa kimseyi zorlayamayız, insanları hayata bırakmaktan başka çaremiz yoktur. Yoluna gitmek isteyen gider, kimsenin önünde duramayız. İkiz ruhumuz bile olsa onun gitmeyi seçtiği yolda mutlaka alması gereken dersler ya da temizlemesi gereken bir karma vardır, onun tekâmül sürecine engel olamayız. Bu süreci kabullenmek ve bırakma enerjisine geçmek en doğrusu olacaktır. Çünkü kader çarkının bizi ne gibi şeylerle karşılaştıracağını bilemeyiz.

Koşulsuz aşk, koşulsuz sevgi öğrenilmeden yaşanamaz. Eş ruhlar birbirini koşullu sever, koşulsuz seven sadece ikiz ruhlardır.

İkiz ruhların koşulsuz aşkı asla bağımlı, hastalıklı bir durum olamaz. Aralarındaki güçlü çekim, sürekli birbirini düşünme ve ondan ayrıyken bile sanki hep yanındaymış gibi hissetme durumu bir takıntı da değildir. Çünkü koşulsuz sevmek her şeye rağmen onunla olmak ama gerektiği zaman onsuz da olabilmektir. Gerektiğinde mecbur da olsan bunu kabullenip, onun tercihlerine saygı duyup kendi yoluna gidebilmektir. Onun da kendi yoluna gitmesine ve nerede mutluysa orada olabilmesine izin vermektir. Bu öylesine saf ve temiz bir bağdır ki birbirlerine zarar vermez, birbirlerini zor bir duruma sokmazlar.

Yoni by Aldous Massie


“İnsanlar ruh ikizlerinin kendilerine mükemmel uyacağını düşünürler ve herkesin istediği de budur. Ama gerçek bir ruh ikizi bir aynadır, yaşamını değiştirebilesin diye, sana engel olan her şeyi gösteren, seni kendi dikkatine sunan kişidir. Gerçek bir ruh ikizi, muhtemelen tanışabileceğin en önemli insandır. Çünkü duvarlarını yıkar ve seni tokatla uyandırır.”

Ye, Dua Et, Sev, Elizabeth Gilbert
Tüm bu bilgilerle Leyla ve Mecnun’un ikiz ruh yolculuğunu hissetmemek, Şems ve Mevlânâ arasındaki aşkı anlamamak talihsizlik değil de nedir? Şems, Mevlânâ; Mevlânâ da Şems iken, onlar aynı ruhun farklı enerjileri iken, birbirlerini bulduktan sonra bütününe kavuşmanın verdiği sarhoşlukla birbirlerinden ayrılmamayı istemeleri nasıl anlaşılmaz?

Mevlânâ’nın Şems’ten ayrıldıktan sonra ölene kadar renginin sapsarı olması, ancak inzivaya çekilip çileye sık sık girmek sureti ile hayata katlanabilme gücünü kendisinde bulması nasıl yadırganır? Kendi içinde Şems’i bulduktan sonra gönlünden dökülen Mesnevi’yi okurken bizler yaşananlara manen şahit olmaz mıyız?

Ruh’un tekâmül yolculuğu asla bitmez.. Ve Hakk boyutunda (rûh-mânâ boyutu) insanın ruh ikizi, yine kendisidir.

Büyük usta Rumi’nin de söylediği gibi ”Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedir. Bütün mesafeler yürekte başlar ve biter.”

Derleyen ve Yorumlayan:
Arkeolog Özgecan BERDİBEK

Yararlanılan kaynaklar:
AGIZZA, R. (2009), Antik Yunan’da Mitoloji, Z. İlkgelen (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
BRONTE, E. (2018), Uğultulu Tepeler, Naciye Akseki Öncül (Çev.), Can yayınları.
COELHO, P. (2019), On Bir Dakika, Saadet Özen (Çev.), Can yayınları.
GILBERT, E. (2013), Ye, Dua Et, Sev, G. Bulut ve Z. Kumruluoğlu (Çev.), Pegasus.
PLATON (2015), Şölen, Furkan Akderin (Çev.), Say yayınları.
http://www.divinitymagazine.com/twin-flame-stages/
https://lonerwolf.com/twin-flame/
https://www.thelawofattraction.com/twin-flames/ 
http://www.bilgikitabi.net/ikizruh.htm
https://zamaninotesi.com/ruh-ikizi/
https://ruhsalwordpresscom.wordpress.com/2015/09/19/
https://moralev.com/2013/11/20/gunun-melek-karti-ebedi-ve-ezeli-sevgi/

Total Page Visits: 614 - Today Page Visits: 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: