Güncel

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANLAMLI HEDİYE

Ένα δώρο με σημασία στους Εργαζόμενους Υγείας

A present with meaning to Health Workers

Gökçeada Belediyesi, Gökçeada’da görev yapan sağlık çalışanlarına anlamlı bir hediye ile destek verdi.

Ο Δήμος Ιμβρου έκανε ένα δώρο με ιδιαίτερη σημασία στους εργαζόμενους υγείας  του δήμου.

A present with special meaning was given to all the Health Workes from Imroz municipality.

9 aydır dikkate değer bir vakanın görülmediği ama son 3 gündür patlama oldu diyebileceğimiz vaka sayısı ile gündem olan Gökçeada’da sağlık çalışanları mesai kavramını unutarak hizmet sunuyorlar.

Το νησί μας τις τελευταίες 3 ημέρες απαριθμεί όσα κρούσματα δεν μέτρησε τους 9 μήνες της πανδημίας και οι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας εργάζονται νυχθημερόν χωρίς να σκέφτονται ωράρια, υπερωρίες και εφημερίες.

The last 3 days Imroz counts more COVID-19 cases than the total of the 9 months of the pandemic, thus all the health workers keep providing their services without taking into account time schedule and overtime.

Gökçeadalılar da bu gayreti görüyor ve sağlık çalışanlarına destek oluyor. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN’de sağlıkçıların yanında olduklarını belirtmek amaçlı olarak hazırlanan hediye paketlerini Gökçeada sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN’a teslim etti.

Οι Ιμβριοι βλέποντας  αυτήν την προσπάθεια υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας. Ο Δήμαρχος της Ιμβρου Ουναλ Τσετιν παρέδωσε τα πακέτα των δώρων στη     διευθυντή υγείας της Ιμβρου  Δρ. Οζλεμ Τσιρπαν.

The citizens of Imroz, seeing this effort made from the health professionals do support them with any way they can. The Mayor of Imroz Unal Cetin handed over presents made for the health professionals  packages to the Health director of Imroz Dr. Ozlem Chirpan.

Sağlık çalışanlarını ayırmadan hepsi için hazırlanan 124 adet hediyeyi (Gökçeada’nın doğal ürünlerinden oluşan gıda ürünleri) Ünal ÇETİN’den teslim alan Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN zaman geçirmeden servis sorumlularını çağırarak çalışanlara dağıtılmak üzere paketleri teslim etti.

Τα δώρα, με τοπικά προϊόντα, προσεφέρθησαν  και στους 124 εργαζόμενους στον τομέα Υγειας απο τον Δήμαρχο Ουναλ Τσετιν. Η Οζλέμ Τσιρπαν παρέδωσε με τη σειρά της  τα δώρα τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης του τομέα υγειας ωστε να διανεμηθούν στους εργαζομένους.

The presents, full with local products, were offered to all 124 health employees by Mayor Unal Cetin. Ozlem Cirpan in turn handed over the gifts to the public relation department to be distributed to the employees.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, Gökçeada Sağlık Müdürü ve servis sorumluları ile sağlık çalışanlarına mesaj yollayarak tek tek teşekkür etti. Ünal Başkan “Bu zor günlerde en büyük zorluk sizlerin omuzlarında. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır. Bizler yakın çevremizde bile bazı temaslardan uzak durmaya çalışırken, sizler işiniz gereği temastan kaçmıyor, kaçamıyorsunuz. Bu hediyeler ile sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmeniz için. Gerek Gökçeada belediyesi olarak, gerek Şahsım Ünal ÇETİN olarak en ufak sorununuzda yanınızda olacağız. Bunu unutmayın” diyerek ve sosyal mesafeye dikkat ederek mesajını tüm sağlık çalışanlarına gönderdi.

Ο Δήμαρχος  Ουναλ Τσετιν τηρώντας όλους τους κανόνες υγείας και κοινωνικών αποστάσεων, έστειλε ένα μήνυμα στην Υπεύθυνη Υγείας της  Ιμβρου, στα στελέχη υπηρεσιών και τους επαγγελματίες υγείας και τους ευχαρίστησε έναν προς έναν. «Μεγαλη η πρόκληση αυτές τις δύσκολες μέρες και μεγάλο το βάρος  στους ώμους σας. Δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά. Ενώ προσπαθούμε να μείνουμε μακριά από κοινωνικές επαφές ακόμη και στο άμεσο περιβάλλον μας, εσείς δεν μπορείτε να το  αποφύγετε λόγω της εργασίας σας. Για να γνωρίζετε ότι είμαστε μαζί σας δεχτείτε αυτά τα δώρα. Τόσο ως δήμος Ιμβρου όσο και ως Ουναλ Τσετιν, θα είμαστε μαζί σας στο παραμικρό σας πρόβλημα. Αυτό να το θυμάστε.»

Mayor Unal Çetin, keeping all the rules of health and social distance, sent a message to the Head of Health department of Imroz, to the service executives and the health professionals and thanked them one by one. “The challenge you are facing  in these difficult days and the weight on your shoulders are great. We can not thank you enough. While we try to stay away from social contacts even in our immediate environment, you can not avoid it because of your work. To know that please accept these gifts. Both as  municipality of Imroz and personal as Unal Cetin, we will be with you in your slightest problem. Remember that. “

HAYDİ GÖKÇEADALILAR BİZLERDE EVDE KALARAK VE KURALLARA UYARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEĞİMİZİ GÖSTERELİM..

Και εμείς αγαπητοί Ιμβριοι, ας δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στους επαγγελματίες υγείας, τηρώντας τους κανόνες και ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ!

We, dear fellow citizens of Imroz, let’s show our appreciation to all the Health Professionals and keep the rules of health for our safety. LETS STAY HOME.

Total Page Visits: 563 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir