TAM KAPANMΑ

Καθολικό lockdown

General Curfew

Hızla artan vakalar nedeniyle tüm illerimizin (2 il hariç) kırmızıya (Yüksek riskli) dönmesi nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulama detayları Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlendi.

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων Κορονοϊού σε όλες τις περιοχές της χώρας, η κυβέρνηση αποφάσισε καθολικο περιορισμό μετακινήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιτροπή υγιεινής  της Ιμβρου εξέδωσε ανακοίνωση με τις λεπτομεριες του περιορισμού.

Due to the rapid increase of the Covid cases around the country the government has decided for a general curfew. The Health and safety group of Imroz had announced the details of the curfew.

Tam kapanma için detayları belirleyen 25 No’lu kurul kararı imzalanarak yayınlandı. Kararın tüm metnini haberimizin devamında görebilirsiniz. Gökçeada’nın Sesi olarak belirtmek isteriz ki; bizleri ve sevdiklerimizi salgından koruyacak olan alınan kararlar değil, kararların tavizsiz uygulanması olacaktır. 17 günlük kapanma kararını tatil olarak değerlendirip tüm tatil yörelerine olduğu gibi adamızı da dolduran konuklarımız bu süreyi tatil olarak görürlerse işimiz kolay olmayacaktır. Hakkımız olan istisnai şartları kullanarak yapacağımız açıkgözlülükler bizlere ve sevdiklerimize acı olarak dönebilir.

Ολόκληρη η ανακοίνωση 25 βρίσκεται αναρτημένη πιο κατω στο άρθρο. Το σχόλιο μας για την απόφαση αυτή δε θα υπάρξει, θα σχολιάσουμε όμως το γεγονος Οτι τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να επιτηρούνται από αρμόδια όργανα. Οι 17 αυτές ημέρες δε είναι διακοπές. Δε μπορεί να γεμίζουν τα ξενοδοχεία κόσμο που επωφελήθηκε της κατάστασης. Τέτοιες κινήσεις δε διευκολύνουν την κατάσταση. Χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τις κατηγορίες  εξαιρέσεων ίσως να επιβαρύνουμε την πραγματικότητα κ να έχουμε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

The announcement 25 is posted below. We will not comment the decision , but we will comment on the fact that such decisions should be monitored by competent bodies. These 17 days are not holidays. Hotels can not get full with visitors and tourists that benefited from the curfew. Such moves do not ease the situation. Using the categories of exceptions as an excuse may burden the reality and have the opposite of the desired results.

  Σε μια γενική περίληψη της ανακοίνωσης ισχύουν τα μέτρα του Σαββατοκύριακου. Οι πολιτες καλούνται να κυκλοφορούν πεζοί διανύοντας κοντινές αποστάσεις. Για τα απαραίτητα ψώνια η χρήση αυτοκινήτου εξαιρείται. Οι ανοιχτές επιχειρήσεις θα εξυπηρετούν το κοινό μεταξυ 10.00-17.00. Τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά τις Κυριακές.

A summary of the announcement applies to the weekend measures. Citizens are called to walk on short distances. Car use is excluded for essential shopping. Open businesses will serve the public between 10.00-17.00. Supermarkets will be closed on Sundays.

TAM KAPANMA DETAYLARI

KARAR:

            İçişleri Bakanlığı 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi gereği; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ilçe genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına.

Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi ile 14.04.2021 tarih ve 20 nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen tedbirlere ilave olarak;

 1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

1.1-  Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasına, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, İçişleri Bakanlığı 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı “Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi” konulu Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olmasına, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımların uygulanmasına,

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

Yukarıda belirtilen uygulamanın zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olmasına, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet göstermelerine,

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapmalarına. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapmalarına,

               1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılmasına.). Vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılmasına, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında m ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olmasına, uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmemesine,

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesislerinin sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet vermesine,

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ilçemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dâhil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ilçemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olup uymasına,

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmasına, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından alınmasına.

 • ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

               Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmemesine,

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulmasına,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvuruların (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilmesine) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesinin e-devlet sistemi üzerinden dijital belge olarak oluşturulmasına,

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,

2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

 • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
 • Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
 • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
 • ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
 • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
 • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
 • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğunun kabul edilmesine,

2.3- Vatandaşlarımızın, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilmelerine. Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak, Kaymakamlığımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına,

2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığının kontrol edilmesine, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işleminin gerçekleştirilmesine,

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulamasının muhakkak yapılmasına ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınmasına,

2.6- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmesine ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olmasına,

3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritikgörev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilmesine,

Bu dönemde;

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmamasına,

– Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenmesine ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergâhla sınırlı şekilde muafiyete tabi olmasına,

4. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasına,  site yönetimlerinin site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişileri (özellikle çocukları ve gençleri) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarmalarına,

İlçemizde, apartman veya sitede COVID-19 tanılı/temaslı çıkması durumunda apartman veya site yöneticilerine bilgi verilmesine ve COVID-19 tanılı/temaslı vakaların sitede duyurulmasının sağlanmasına, duyuru panosunda (kişi ismi belirtmeden) ilan edilmesine,

5. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilmesine, bu kapsamda Kaymakamlar tarafından; yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasına,

6. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

6.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasına,

6.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında; 

 • Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,
 • Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,
 • Sağlık kuruluşlarından randevu alan vatandaşlarımızın kısıtlamadan muaf olabilmek için bunun kullanılması (randevu saatinden en fazla yarım saat öncesinde sağlık kuruluşunda bulunacak şekilde seyahatine izin verilmesine),
 • Fırın, market, bakkal, kasap, balıkçı, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestliğinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),
 • Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,

gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suiistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınmasına ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolünün özellikle sağlanmasına,

6.3- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, balıkçı, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personelinin görevlendirilmesine; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmediklerinin kontrol edilmesine,

İlçe Sağlık Müdürlüğünün COVID-19 tanılı/temaslı verileri doğrultusunda; riskli sokak/cadde/mahallede kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen devriye ve denetim faaliyetleri sırasında ilgili sokak/cadde/mahallenin riskli olduğu, COVID-19 hastalığının yayılım hızının arttığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın ikinci bir bildiriye kadar ev ziyaretlerinde bulunmamaları ve site bahçesinde toplanmamalarının duyurulması için sıkça anonsların yapılmasına,

7– Tam kapanma dönemi ile sınırlı olmak şartıyla Tarım İlçe Müdürlüklerinde ÇKS, TÜRKVET, AKS vs. gibi kayıt sistemlerinden en az birine kaydı olmayan ancak gerçekte tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanların; muafiyet nedeni, zaman ve güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla üretimin aksamaması amacıyla tarımsal faaliyetlerini sürdürmek üzere, başka insanların bulunduğu ortamlara girmemek şartı ile hayvanlarını meraya çıkarmaları veya kendilerine ait tarla, bahçe, ahır ve arılıklarda çalışma/buralara gitme faaliyetlerinin, tarımsal faaliyetin/hayvancılığın yapıldığı mahal muhtarlığı tarafından belgelendirilerek muafiyet verilmesine,

8– Tam kapanma döneminde çalışmak durumunda olan Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü vb. kurum personelinin bağlı bulunduğu kurum amirince belgelendirilmek şartı ile bakıcı/yardımcı personel olarak hizmet aldığı kişilerin; muafiyet nedeni, zaman ve güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla muafiyet verilmesine,

9– Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetlerinin devam edilmesine, bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgilerinin bildirilmesine, Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlilerinin, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

               10– Çiçek satışı yapan işyerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olmasına ve vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilmesine, çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilmesine,

11– İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmasına,

12– Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

13- Üretim faaliyetleri icra etmekte olan küçük sanayi sitesinde bulunan imalathane statüsündeki (marangoz, demirci vs) yerlerin kısıtlama süresince faaliyetlerine devam etmelerine,

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergâhı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cem evlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve İçişleri Bakanlığının 7486 sayılı Genelgesi ile oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

32. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

35. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

36. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

38. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

39. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

41. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

42. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;

 • Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
 • Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,

Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.                

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Yayınlanan bu karar ile başlayan kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05’de son bulacaktır. Bu süre içinde gereksinimleri için yardıma ihtiyaç duyacaklar için Gökçeada belediye başkanı Ünal ÇETİN, Gökçeada Belediye Zabıta Birimi’nin aralıksız destek olacağını açıklayarak bu sürecin mağduriyet yaşanmadan geçmesi için gereken yapılacaktır dedi.

Ο περιορισμός της μετακίνησης θα ίσχυει μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαΐου. Σε αυτή τη περιοδο ολοι θα μας θα έχουμε την αμέριστη κατάνοηση και βοήθεια τόσο από το Δήμαρχο Unal Cetin τόσο και από την ομάδα των Ζαμπιτα.

The restriction will be valid until Monday 17 May. During this period we will all have the full understanding and help of both Mayor Unal Cetin and the Zambita team.

HER ŞEY SAĞLIĞIMIZ İÇİN…

Όλα για την υγεία

For our health!                                  

Total Page Visits: 175 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: