Güncel

TSM YENİ BİNASINDA

Tο Nέο κτίριο του Κέντρου Υγείας

The new Building of the Health Centre

İnşaatı biteli epey zaman geçmesine rağmen faaliyete geçmesi konusunda aylardır merak konusu olan ve adamızda birinci basamak sağlık hizmetleri için yapılan bina bugün itibariyle faaliyette.

Τη λειτουργία του ξεκίνησε από σήμερα το κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας, στο εδώ και καιρό ολοκληρωμένο του κτίριο.

Although it has been a long time since its construction has been completed, the building, which has been a matter of curiosity for months and has been built for primary healthcare services on our island, starts operate form today.

Daha önce bir haberimizde yakında açılıyor diye haber yaptığımız ve kamuoyunda “Sağlık Ocağı” olarak bilinen “Birinci basamak Sağlık Hizmet Binası”na bu sabah gittiğimizde TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) çalışanları yeni binalarında görevlerinin başında.

Όταν πήγαμε στο “Κτίριο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας”, γνωστό ως “Κέντρο Υγείας”, το οποίο αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μας ότι θα ανοίξει σύντομα, σήμερα το πρωί, οι υπάλληλοι μας υποδέχτηκαν οι υπάλληλοι του TSM (Κοινοτικό Κέντρο Υγείας) μέσα από τις υπηρεσίες τους στα νέα κτίριά.

When we visited the “Primary Health Service Building”, known as the “Health Center”, which we reported previously that it will be opening soon, this morning we were welcomed by the TSM (Community Health Center) employees, who they were ready on their duties in the new building.

 TSM Başkanı Dr Taylan ÇAKIR dan biraz bilgi isteyerek Gökçeadalılar bu binaya hangi hizmetleri alacak diye sorduk. Yanıt videomuzda. İYİ İZLEMELER.

Θέλοντας να πληροφορηθούμε ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του TSM Δρ. Taylan ÇAKIR να μας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που θα δέχονται οι Ίμβριοι σε αυτό το κτίριο. Η απάντηση είναι στο βίντεό που ακολουθεί.

Wanting to get informed, we asked the President of TSM Dr. Taylan ÇAKIR to enlighten us  about the services that the citizens of imroz will receive in this building. The answer is in the video that follows.

Bu binada sadece TSM hizmet vermeyecek. Birkaç gün içinde (Aşı programını olumsuz etkilememesi için ay sonuna sarkabilir) ASM (Aile Sağlığı Merkezi) de bu binada faaliyete geçecek.

Δεν θα εξυπηρετείται μόνο το TSM  σε αυτό το κτίριο.  Σε λίγες μέρες, και σύμφωνα με την διαδικασία του προγράμματος εμβολιασμών, σε αυτό το κτίριο θα λειτουργεί και το ASM (Κέντρο Οικογενιακής Υγείας).

TSM will not serve alone in this building. In a few days, depending on the vaccination program, ASM (Family Health Center) will also be operating.

Dr Taylan ÇAKIR’dan TSM ile ilgili bilgileri aldıktan sonra Gökçeada Sağlık Müdürü Uzm Dr Özlem ÇIRPAN’a uğrayarak yeni bina ile ilgili gelişmeleri sorduk.

Αφού λάβαμε πληροφορίες σχετικά με το TSM από τον Δρ Taylan ÇAKIR, συναντήσαμε την Διευθύντρια Υγείας της Ίμβρου Dr. Özlem ÇIRPAN και ρωτήσαμε για τις εξελίξεις σχετικά με το νέο κτίριο.

After receiving information about TSM from Dr. Taylan ÇAKIR, we stopped by Gökçeada Health Manager Dr. Özlem ÇIRPAN and asked about the developments regarding the new building.

Özlem Hanım yeni binada başta aşılama, rutin tarama ve tahliller, Kanser taramaları,  gebe ve çocuk takibi ve su denetimleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin verileceğini belirterek “daha önce birkaç odadan verilen bu hizmetler artık daha rahat verilecek. Eski hastane binamızda Gökçeadalılar tüm hizmetler için aynı kapıyı kullanıyorlardı. Özellikle pandemi döneminde bu tercih ettiğimiz bir durum değil. Yeni binamızın faaliyete geçmesiyle Gökçeadalılar daha iyi hizmet almaya başlayacaklar.” Dedi.

Η Δρ Özlem δήλωσε ότι το νέο κτίριο θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως εμβολιασμούς, εξετάσεων ρουτίνας, καρκινικού, προγεννητικού, και παιδιατρικού ελέγχου καθώς και τις καθιερωμένες επιθεωρήσεις νερού. “Στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου μας, οι πολίτες της Ίμβρου χρησιμοποιούσαν μια κοινή είσοδο για όλες τις υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι κάτι επιθυμητό, ειδικά κατά την περίοδο πανδημίας. Με την λειτουργία του νέου κτιρίου, οι άνθρωποι της Ίμβρου θα αρχίσουν να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. “

Stating that the new building will provide primary healthcare services such as vaccination, routine screening and tests, cancer screening, pregnancy and child follow-up and water inspections, Özlem Hanım said, “These services, which were previously provided in a few rooms, will now be provided more easily. In our old hospital building, our fellow citizens were using the same door for all services. This is not a situation we prefer, especially during the pandemic period. With the operation of our new building, the people of Imroz will begin to receive better service”.

Sağlık Müdürümüz Gökçeada TSM tarafından takibi yapılan gebe kadınlarımıza bir müjde vererek, “Gebelerimiz yeni binada hazırladığımız “Pilates Odası” ile gebelik eksersizlerini çok daha rahat Yapabileceklerini belirtti.

Ο Υπεύθυνος Υγείας Ίμβρου, έδωσε μια καλή είδηση ​​προς τις εγκύους μας που παρακολουθούνται μέσω του TSM  «Οι έγκυες γυναίκες μας μπορούν να κάνουν ασκήσεις εγκυμοσύνης πολύ πιο άνετα στο δωμάτιο Πιλάτες που έχουμε προετοιμάσει στο νέο κτίριο.

Our Health Manager gave  good news to our pregnant women who were followed up by TSM stated that “Our pregnant women can do their pregnancy exercises much more comfortably with the“ Pilates Room ”we have prepared in the new building.

Yeni hizmet binasına ASM’nin de yakında taşınacağını belirten Sağlık Müdürümüz “Bakanlığımızın gerçekleştirdiği aşı programına zarar vermeden taşınma işlemini gerçekleştirilecek. Şu anda 75 yaş üstü aşılanıyor. Gelmesi olası bir genelge ile aşılama yoğunlaşır ise taşınma işleminin bu programı bozmaması gerekiyor. Bunun için dikkatli bir şekilde taşınma işlemi planlanıyor. Mart başında tüm işlemlerin bitirilerek yeni binamızda Birinci basamak sağlık hizmetlerini eksiksiz veriyor olacağız” diyerek sorularımızı yanıtladı.

Δηλώνοντας ότι το ASM θα μετακομίσει σύντομα στο νέο του κτίριο υπηρεσιών, ο Υπεύθυνος Υγείας μας είπε: «Η κίνηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς να βλάψει το πρόγραμμα εμβολιασμών που πραγματοποιεί το Υπουργείο. Επί του παρόντος εμβολιάζονται οι άνω των 75 ετών. Εάν ο εμβολιασμός γίνει πιο εντατικός με μια πιθανή εγκύκλιο, η μετακίνηση του κτιρίου δεν πρέπει να διακόψει αυτό το πρόγραμμα. Για αυτό, η διαδικασία μετακίνησης σχεδιάζεται προσεκτικά. Απάντησε στις ερωτήσεις μας λέγοντας: «Θα παρέχουμε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο νέο μας κτίριο ολοκληρώνοντας όλες τις διαδικασίες στις αρχές Μαρτίου».

Stating that ASM will move to the new service building soon, our Health Director said, “The move will be carried out without damaging the vaccine program carried out by the Ministry. Currently those over 75 years of age are getting vaccinated. If vaccination becomes more intense with a possible circular, the move should not disrupt this program. For this, the moving process is planned carefully. He answered our questions by saying that we will be completing all procedures at the beginning of March and providing primary health care services in our new building.

FARKLILIKLARIMIZ OLSA DA ORTAK KADERİ PAYLAŞTIĞIMIZ GÖKÇEADA’DA SAĞLIK STANDARTIMIZIN DAHA DA YÜKSELMESİ DİLEĞİYLE…

Με την επιθυμία οι υπηρεσίες υγείας της Ιμβρου να γίνουν Πρότυπες

WISHING OUR HEALTH STANDARD TO RAISE MORE IN GÖKÇEADA

Total Page Visits: 1138 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir