YAPILANDIRMA KANUNU ÇIKTI

Bir süredir ha çıktı ha çıkıyor, şunu içerecek bunu içermeyecek, doğruydu yanlıştı ikilemlerinin gölgesinde 7256 Sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihi itibarı ile Resmi Gazetede yayınlanmak sureti ile yürürlüğe girdi.

          Peki, uygulama esasları içeriği nedir hemen bakalım. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama esaslarını neredeyse tamamladı bile. Kapsamda ne var;

 • Vergi dairelerince tahakkuk ettirilmiş ve ödenmemiş tüm vergi ve diğer borçlar.
 • Vergi aslına bağlı olan ve olmayan tüm vergi cezaları.
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar.
 • Mesleki kuruluşlara olan borçlar.
 • Öğrenim ve Katkı kredisi borçları.
 • Trafik para cezaları
 • Daha önce çıkarılan 7143 ve 6183 sayılı yasalar kapsamında yapılandırılan ve ödenmemiş borçlar.
 • S.S.K. BAĞ-KUR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI Primleri
 • Sosyal güvenlik kurumu tarafından kesilen tüm idari para cezaları.
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.
 •  BAĞ-KUR Sigortalılarının daha önce dondurduğu hizmet sürelerini ihya etmeleri durumunda doğan alacaklar.

Yukarıda sayılan borç kalemlerinde 2020 yılı Ağustos Dönemi ve öncesi dönemlere ait ve

Kesinleşmiş olan alacaklar. Yani kapsam oldukça geniş ve kapsama alınan ödenmemiş borç dönemi güncel. Borcu olan yükümlüler için avantajlı bir yasa.

          Peki başvuru nasıl olacak. Öncelikle başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar süreye yayılmış. Cumhurbaşkanına bu süreyi bir aya kadar uzatma hakkı da bir emniyet supabı mantığı ile verilmiş. Başvurular ise internet üzerinden e-devlet üzerinden yapılabileceği gibi kuruma şahsen veya posta ile de yapılabilecek.

          Bu Kanun ile idare vergi ve prim borçlarının aslından hiçbir indirimde bulunmuyor. Yani doğan tüm vergi ve primler tahakkuk ettiği tutarlarca ödeme seçeneklerinden istediğiniz biri ile ödenecek. Burada vergi ve prim asıllarına uygulanan Gecikme zammı, gecikme cezası ve gecikme faizi silinecek olup yerine Yİ-ÜFE ( Yurt içi üretici fiyat endeksi ) oranında belirlenmiş katsayılar ile yeni gecikme bedelleri hesaplanacak ve borç güncellenecektir. Özellikle Gecikme faizleri yüksek olan Sosyal güvenlik kurumu prim borçları için bu ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ödeme seçeneklerinden peşin seçimi yapılır ve borç ilk taksit ödenme tarihinde peşin ödenecek olursa hesaplanan Yİ-ÜFE Tutarının da %90’ından feragat ediyor idare. İki taksitte ödenmesi durumunda ise Yİ-ÜFE Tutarının %50 sinden feragat edecek idare. Peşin veya iki taksitte ödeme dışında ikişer ayda bir olmak üzere 6 , 9 , 12 , 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri de borçlu vatandaşlara seçenek olarak sunulmuş. Ödemelerin iki ayda bir olacağı göz önüne alındığında süre 36 ay yani 3 yıla kadar uzayabiliyor. Yine aynı şartlarda olmak üzere vergi cezaları ve idari para cezalarında ceza aslının cezanın türüne göre %50 si ile tamamı arasında anapara affı söz konusu. Yani gecikme zammı ve cezalarının yanında cezaların anapara tutarlarında da indirim söz konusu.

          Ödemeler ne zaman başlayacak sorusu sanırım en önemli sorulardan biri. Ödemler vergi ve benzeri borçlar için yapılandırma kanunu için son başvuru tarihini takip eden ayın son günü Sosyal Güvenlik kurumu primleri ve cezaları için başvuru tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve ikişer arayla olmak üzere ödenecektir.

          Yaptığınız başvuru sonucu yapılandırılan borçlarınız ilk iki taksiti süresi içinde ve tam olarak ödememeniz veya bir takvim yılı içerisinde iki veya daha fazla yapılandırma taksitini tamamen ve ya kısmen ödememeniz durumunda yapılmış olan yapılandırma programınız iptal edilecek ve hakkınız zayi olacaktır. Bundan ötürü sadece başvuru yapmak değil aynı zaman ödeme seçeneği belirlerken uygun ödeme tutarı belirlenerek gerçekçi bir ödeme programı talep etmekte ciddi faydalar söz konusu olacaktır. Yerine getiremeyeceğiniz bir ödeme planına imza atmak verilen önce emeğe ve yasanın çıkış ruhuna aykırı bir durum oluşturacaktır.          

Haydi, zor durumda kalmış borcunu ödeyemeyip idareye mahcup hale gelmiş arkadaşlar size uzatılan bu zeytin dalına sıkı sıkıya yapışın. Hem uygun koşullarda devlete olan borcunuzdan kurtulun hem de bir daha tekrarı olmayabilecek avantajları elinizin tersi ile itmeyin. Zamanında Başvurumuzu yapalım ödeyebileceğimiz gerçekçi bir ödeme planını tercih edelim ve borcumuzdan kurtulurken Devletimizin de topladığı paralar ile vatandaşına daha iyi hizmet sunmasının önünü açalım.

Total Page Visits: 276 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: