Güncel

YETKİ VERİLDİ AMA İSTİŞAREYE AÇIK

Εξουσιοδοτημένος αλλά όχι τελεσίδικος

Authorised but not decided

Gökçeada Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin ve siyasi parti ilçe başkanlarının eksiksiz katılımı ile gerçekleşti.

Πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Ιμβρου χωρίς απουσίες από τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκηση.

The monthly Meeting of the Municipality of Imroz  was held without absences from the administrative and political area.

Toplantıda görüşülmesi öngörülen maddelerden biri Fatih Mah. Sınırları içinde bulunan 285 ada 9 parselin satışı için Belediye Başkanı Ünal ÇETİN’e yetki verilmesiydi. Pazaryeri için ayrıldığı söylenen 6 dönüm civarındaki bu arsa üzerinde imar değişikliği yapılarak konut ve işyeri olarak planlara işlenmişti.

Μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η αδεια εκμεταλευσης κ πώλησης που επιθυμεί ο Δήμαρχος  Ünal ÇETİN, του οικοπέδου 258/9 στη περιοχη Φατιχ. Τα 6 στρέμματα χαρακτηρίστηκαν ως οικοδομήσιμα για κατοικίες και επιχειρήσεις.

One of the issues discussed at the meeting was to authorize the Mayor Ünal ÇETİN for the sale of the parcel 285/9 within the borders of Fatih Mah. The zoning change was made on this 6-acre land, which is said to be reserved for the marketplace, and it was included in the plans as housing and business.

Maddenin görüşülmesine geçilirken Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN bir açıklama yaparak neden yetki istediğini meclis üyelerine ve katılımcılara açıkladı.

Kατα τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Ünal ÇETİN εξήγησε στα μέλη της επιτροπής και του συμβουλειου τους λόγους που ζητάει την εκμετάλευση του οικοπέδου.

While starting the discussion of the issue, Imroz Mayor Ünal ÇETİN made a statement and explained to the council members and participants asking the authorization.

Ünal Başkan açıklamasında; bahse konu parselin expertiz raporu ile değerinin 20.000.000 (Yirmi Milyon)TL olduğunu, satılması durumunda alıcının taslak olarak hazırlanan plan dahilinde yapılaşabileceği şartı ile satışın gerçekleşeceğini, elde edilen gelir ile de belediyenin alt yapı sorunları ve faiz borçlarının halledileceğini belirtti.

Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ünal ÇETİN επισήμανε πως η αντικειμενική αξία του οικοπέδου φτάνει τα 20 εκατομμύρια Τουρκικες Λίρες. Η ενδεχόμενη μελλοντική του πώληση μπορεί να φέρει στο ταμείο του Δήμου εισφορές που αποπληρώνει υποχρεώσεις και δάνειά του.

Ünal President in his statement stated that according the expert report the value of the parcel is 20.000.000 (Twenty Million) TL. Thus,  a future sale will take place on the condition that the buyer can build within the draft plan, and with the income gained, the infrastructure problems and interest debts of the municipality will be settled.

Açıklamaya muhalefet parti gruplarından satışa karşıyız sesleri yükselince konu tartışmaya açıldı. Sözlü olarak devam eden konuşmalardan sonuç alınmayacağı ortaya çıkınca toplantıya ara verilerek önerilerin yazılı yapılmasına karar verildi. 10 dakika ara verilirken Ünal ÇETİN’in “bu parsel konusunda her türlü öneriye açığım. Bana bugün yetki verilse de konuyu Gökçeada’da yaşayanlarla görüşecek ve tartışacağım. Burası ile ilgili herkes düşüncesini belediyemize ulaştırabilir” demesi konunun önümüzdeki günlerde yoğun tartışılacağının göstergesi olarak algılandı.

Η αντιπολίτευση και οι αντίπαλες παρατάξεις διαφώνησαν με τις εξηγήσεις του Δημάρχου και ξεκίνησε μια εποικοδομητική συζήτηση που δυστυχώς δεν έφερε αποτελέσματα. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιμβρου υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις που αφορούν τα 6 στρέμματα, γεγονός που παρετρέπει σε εκτεταμένες συζητήσεις στο εγγύς μέλλον.

When the voices of opposition parties against the statement rose, the issue was opened for discussion. When it was revealed that no results could be obtained from the ongoing verbal conversations, it was decided to pause the meeting and make the suggestions in writing. During a 10-minute break, Ünal ÇETİN said, “I am open to any suggestions on this parcel. Even though I have been authorized today, I will discuss and discuss the issue with those living in Gökçeada. Everyone about this place can convey their opinion to our municipality ”was perceived as an indication that the issue will be discussed intensely in the coming days.

Toplantıya katılan meclis üyelerinin yanı sıra 4 siyasi partinin ilçe başkanlarının da katılmış olması ile verilen arada hemen önergeler hazırlandı. AK Parti ve CHP yazılı olarak satışa karşı önerilerini meclis başkanlığına sundular.

Στη συνάντηση παρεβρέθησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι των 4 πολιτικών κομμάτων της Βουλής. Oι εκπρόσωποι του AKP και CHP εξέφρασαν γραπτώς την αντίδρασή τους στην πώληση του οικοπέδου.

With the participation of the council members who attended the meeting as well as the district heads of 4 political parties, actions were immediately prepared. AK Party and CHP submitted their written proposals against the sale to the presidency of the parliament.

AK Parti, Grup Başkan vekili Nurhan ATALAY, Meclis Üyeleri Kemal DAĞLI ve Temel DAĞLI imzası ile verdiği önerge ile parselin satılmayarak Kültür Merkezi ya da sosyal konut alanı olarak değerlendirilmesini, son karar için de kamuoyuna sorulmasını istedi. Önergenin işleme konması yapılan oylamada kabul edilmedi.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚP  Nurhan ATALAY, και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κemal DAĞLI και Temel DAĞLI υπέγραψαν την πρότασή τους για εκμετάλευση του Κτηρίου ως Πνευματικό Κέντρο ή κοινοτικές κατοικίες και πρότειναν η απόφαση να περάσει στα χέρια των πολιτών μέσω δημοσκόπισης, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή.

AK Party, Group Deputy Chairman Nurhan ATALAY, Council Members Kemal DAĞLI and Temel DAĞLI signed a proposal and asked that the parcel should not be sold but used as a Cultural Center or social housing area, and asked the public to be asked for the final decision, action that  was not accepted in the voting.

CHP, Meclis Üyeleri Şebnem AVCI ve Ahmet AYDIN imzası ile verdiği önerge ile satış teklifinin geri çekilerek parselin sosyal donatı alanı ile birlikte iş merkezi ve konut alanı olarak belirlenmesini talep etti. Bu önergede yapılan oylamada işleme konulacak oyu alamadı.

To CHP μέσω των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Sebnem AVCI και Ahmet AYDIN υπέγραψαν πρόταση μετατροπής του χώρου σε Εργασιακό Μέγαρο, κατοικίες και κοινονικούς χωρους, πρόταση που επίσης δεν έγινε αποδεκτή.

CHP, with the proposal made and signed by Council Members Şebnem AVCI and Ahmet AYDIN, demanded that the sales offer be withdrawn and the parcel be designated as a business center and residential area with the social reinforcement area. The proposal also didn’t receive enough votes.

Önergelerin işleme konulması gerçekleşmeyince verilecek yetki oylamaya sunuldu. AK Parti ve CHP meclis Üyelerinin hayır oyuna rağmen İYİ Parti Meclis Üyelerinin oylarıyla Ünal ÇETİN’e yetki verildi.

Εξαιτίας του αδιεξόδου απόφασης, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πέρασαν σε ψηφοφορία.Παρόλες τις αρνητικές ψήφους των CHP και ΑΚP, o Δήμαρχος έλαβε την Πλειοψηφία από τα μέλη του κόματος IYI.

Since no  decision has been made the issue was put to the vote. Despite the no vote of the AKP and CHP Council Members, Ünal ÇETİN was authorized to deal with the land with the votes given from IYI Party Assembly Members.

Ünal ÇETİN oylamadan sonra yaptığı konuşmada “Ben yetkiyi aldım diye bu parseli bugünden yarına satacak değilim. Bu konuyu Gökçeada’da yaşayanlar ile konuşacak önerileri dinleyeceğim. Sonuç olarak Gökçeada için en hayırlısı ne ise onu gerçekleştireceğiz” diyerek bu konunun kapanmadığını açıkladı.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο δήμαρχος Ünal ÇETİN δήλωσε δεν έχει σκοπό να προχωρήσει σε πώληση του οικοπέδου αμέσως, αλλα  είναι ανοιχτός σε προτάσεις και θα σφιγμομετρήσει τον παλμό των πολιτών ωστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η δήλωση αυτή συνεπάγεται ότι το θέμα δεν τελείωσε εδώ.

In his speech after the vote, Ünal ÇETİN said, “I am not going to sell this parcel from today to tomorrow because I got the authorization. I will listen to suggestions that will talk about this issue with those living in Gökçeada. As a result, he explained that we will realize what is best for Gökçeada ”and that this issue has not been closed.

TÜM TARAFLARIN KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ HAKLI ÇIKARACAK ARGÜMANLARA SAHİP OLDUĞU BU KONUNUN GÖKÇEADA YARARINA SONUÇLANMASI DİLEĞİYLE..

Με την ευχή κάθε πολιτική παράταξη να παίρνει αποφάσεις για το κοινωνικο όφελος της Ίμβρου.

Wishing all the political  parties  to argue and take decisions  in benefit of  Imroz.

Total Page Visits: 578 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir